Chráněná dílna

Oslava zakladatele organizace Život bez bariér

Čas běží jako voda a zakladatel Života bez bariér slavil kulaté narozeniny. Akce, která se konala ve středu 10. května 2023, byla spojena s rejem čarodějnic. Je nutné poděkovat všem našim milým zaměstnancům a klientům, kteří perfektně zorganizovali v barokním sále kláštera krásné společenské dopoledne. Nechyběly kostýmy čarodějnic, mnich, spousta dobrot, které klienti spolu se zaměstnanci připravili. Vrcholem byla korunovace zakladatelů organizace. Určitě byla přínosem nová pohádka z „pera vedoucí sociálních služeb“.

AKTIVITY ŽIVOTA BEZ BARIÉR V ROCE 2023 - Achát - leden 2023

Porada zaměstnanců Života bez bariér, z. ú.

Porada všech zaměstnanců Života bez bariér, z. ú. se stala tradicí a vždy  se koná na začátku roku.  Nebylo tomu jinak a dne 4. 1. 2023 byly zaměstnanci seznámeni s hospodařením roku 2022. Loňský rok byl opravdu velmi náročný, protože kromě rozrůstajících se sociálních služeb probíhala rozsáhlá revitalizace posledního objektu a to přestavby kláštera. Ředitelka seznámila přítomné s plány na rok 2023 a stanovila organizaci postupného přestěhování sociálních služeb do opravených prostor kláštera. Již jsou známé i akce, konané pro tento rok. Následovala prohlídka kláštera.

Do nového roku ... hodně správných kroků :)

V Životě bez bariér končí rok 2022

Rok 2022 byl pro naše zaměstnance a uživatele sociálních služeb hodně nestandartní. Byl zcela jiný než roky předchozí i pro ostatní, kteří si přišli zapůjčit kompenzační pomůcky nebo nebo přišli v rámci poradenství. V celém areálu probíhaly rozsáhlé stavební práce, dokonce i v některých vnitřních částech objektu Centra bez bariér. Jak jsem ale mohla pravidelně sledovat, neměly tyto vnější zásahy na naše činnosti a aktivity sociálních služeb zásadní vliv.

ROK 2022 V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR

KLÁŠTERNÍ OBCHŮDEK V NOVÉ PACE - ACHÁT

Aplikace pro chráněnou dílnu

VOŠ a SPŠ Jičín vybrala naši organizaci pro nový projet aplikace „Pokladna se systémem pro chráněné dílny“. Tento víceletý projekt bude pro Život bez bariér, z. ú. určen k profesionalizaci prodejů a evidenci výrobků. Laicky řečeno se bude jednat o vytvoření aplikace do telefonu studenty VOŠ a SPŠ podle přesně zadaných parametrů objednatelem.

Děkujeme za propagaci Turistickému portálu Královéhradeckého kraje

Poděkování za respirátory a antigenní testy

doba covidová od ledna 2022 opět udeřila v plné síle. Pro naše sociální služby, chráněné dílny, provozovnu kompenzačních pomůcek platí dbát veškerá opatření dvojnásobně.
Respirátory, antigenní testy jsou pro naše zaměstnance a klienty nezbytnou denní pomůckou. Život bez bariér by v této době, kdy je pro neziskový sektor nejhorší finanční situace měl velký problém.

Pozvánka na Jarní jarmark a Den otevřených dveří

Děkujeme, že nám pomáháte

Život bez bariér, z.ú se sídlem v Nové Pace je organizací, která provozuje sociální služby, má rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek pro seniory a tělesně postižené. Má však také rukodělné chráněné dílny, kde lidé s různým druhem postižení vyrábí originální výrobky z keramiky, papíru, tapet, ale i šité či zpracované na tkalcovském stavu. Mnoho výrobků díky ředitelce Aleně Pechalové ze ZŠ Komenského ulice 414, Čelákovice putovalyz Nové Paky do 100 km vzdáleného místa, aby udělaly radost tamním lidem.

Pozvánka na předvánoční jarmark

čas nezastavíme a tak už si vás s předstihem dovolujeme pozvat na předvánoční jarmark, který se uskuteční v neděli a pondělí 28. – 29. listopadu 2021 Opolského 148, Nová Paka – areál Klášter, v době od 8:30 do 17:00 hod.

Těšit se můžete na prezentaci prostor sociálních služeb, chráněných dílen, ukážeme vám prezentaci obnovy novopackého kláštera a samozřejmostí jako každý rok je, že si můžete nakoupit výrobky z naší chráněné dílny nebo od klientů ze sociálních služeb.

Přijďte, budeme se na Vás těšit!

 

Prázdninové aktivity v Životě bez bariér

Prázdninovým měsícům se většinou říká „okurková sezona“, kde se předpokládá spíše doba dovolených a tak nějak větší klídek. Opak je pravdou. V období prázdnin probíhaly v organizaci veškeré revize elektro, výtahu, povinná školení BOZP, PO, školení řidičů, probíhaly pravidelné porady pracovníků sociálních služeb., Klienti dochází i v době prázdnin pravidelněa tak harmonogram činností a aktivit není nijak omezen. Obzvlášť červenec i srpen je období, kdy je nutné zajistit drobné opravy a úpravy na objektech, vymalovat určité prostory.

Prezentace naší činnosti v Nové Pace

naše organizace Život bez bariér, z. ú. má novou prezentaci činností. Pokud se o nás chcete dozvědět více, veškeré informace naleznete na prezentační vitríně u Sokolovny v Nové Pace, kde je vystavena i ukázka našich výrobků chráněných dílen...

Stránky