Porada zaměstnanců Života bez bariér, z.ú.

Dne 5. 9. 2019 se konala v Centru bez bariér v Nové Pace porada všech zaměstnanců organizace. Cílem bylo seznámit přítomné o současném stavu činnosti a aktivit organizace, předpoklad cílů v nadcházejícím období. Ředitelka seznámila kolegy z organizace o průběhu realizace projektů revitalizace kláštera. Vedoucí sociálních služeb informovala o poskytování sociálních služeb, kterými jsou sociální poradenství, denní stacionář a sociální rehabilitace. Nedílnou součástí bylo seznámit pracovníky neziskové organizace se stavem hospodaření a novinky v oblasti ve mzdové oblasti. Nechyběla i názorná ukázka rozmanitosti služeb, které Život bez bariér v Nové Pace a okolí poskytuje.