Odborné sociální poradenství

POSLÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ: 

Odborné sociální poradenstvízajišťuje službu uživatelům, kteří se nedokáží orientovat v systému sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb.

Dále pro uživatele, kteří se neumí orientovat v dávkovém systému a neumí si poradit s vyplněním žádosti na příslušné sociální dávky, neumí si najít práci s ohledem na svůj zdravotní stav, nemají dostatečné zkušenosti ohledně péče v domácím prostředí.

Odborné sociální poradenství poskytuje služby i uživatelům v oblasti informací ohledně zajištění rehabilitační, kompenzační pomůcky a ohledně úprav bydlení na bezbariérové.

V rámci terénní služby Odborného sociálního poradenství zajišťujeme doprovody na úřady, kde se podávají příslušné žádosti, dále provádíme pomoc laickým pečujícím (vyplnění příspěvku na péči, na hmotnou nouzi, zajištění průkazky zdravotně postižených, vyhledání příslušného kurzu pro laické pečující, doporučení vhodných pomůcek pro pečujícího, vyhledání příslušné navazující služby eventuelně zdravotní služby a předání kontaktu).

Máte konkrétní problém nebo řešíte situaci, se kterou bychom Vám mohli pomoci? 
Pak nám neváhejte zavolat na TEL. ČÍSLO 602 393 368 nebo vyplňte po pravé straně uvedený KONTAKTNÍ FORMULÁŘ a my se budeme snažit vyřídit Váš dotaz co nejdříve. 

CÍLE NABÍZENÉ SLUŽBY:
Cílem nabízené služby je zjištění, vyhodnocení a pokud lze vyřízení nepříznivé životní situace uživatele, posilování sociálního začlenění do společnosti, umožnění zachování dosavadního způsobu života.

CÍLOVÉ SKUPINY:
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi (osoby pečující o osobu blízkou) a senioři. Cílovou skupinou jsou zájemci 15 - 80 let, nebo starší senioři nad 80 let s bydlištěm v Královéhradeckém nebo Libereckém kraji

Místo poskytování: Budova Novopackého kláštera, Opolského 144,
Nová Paka ( kancelář v 1. NP).
 
Vedoucí sociálních služb:
Mgr. Věra Dejmková 1NP
Mob.:  727 952 639
 
Sociální pracovník Sociální rehabilitace a Odborného sociálního poradenství:
Bc. Miroslav Dvořák 1 PP

Mobil: 602 393 368 Odborné sociální poradenství
Email: miroslav.dvorak@zbb.cz

ZÁSADY POSKYTOVANÍ SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Zaměstnanci jednají tak, aby byla dodržována lidská práva, svobody a byla ochráněna lidská důstojnost uživatelů.
Služba je poskytována bez jakékoliv diskriminace a je respektována jedinečnost každého uživatele.
Služba je nastavována individuálně podle potřeb uživatele.
Zaměstnanci poskytují služby na profesionální úrovni.

Užitečné  informace o specifických problémech osob se zdravotním postižením a osob pečujících a popis jejich řešení s využitím sociálních a doplňkových služeb si můžete přečíst také v naší sekci PŘÍBĚHY KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.