Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství, identifikátor 9223303
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckého kraji.

Ambulantní, bezplatná služba od 1.1.2007

Místo poskytování: Novopacký klášter (budova č. 1), Opolského 144, 509 01 Nová Paka (mapka příjezdu zde)
Kapacita poskytované služby: ambulantní 10 klientů (denní kapacita), terénní 5 klientů (denní kapacita)

Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby s kombinovaným onemocněním
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby v krizi (Osoby pečující o osobu blízkou)
- senioři

Věková struktura cílové skupiny: osoby od 16 let

 

POSLÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ: 
Odborné sociální poradenství zajišťuje službu uživatelům, kteří se nedokáží orientovat v systému sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb.

Dále pro uživatele, kteří se neumí orientovat v dávkovém systému a neumí si poradit s vyplněním žádosti na příslušné sociální dávky, neumí si najít práci s ohledem na svůj zdravotní stav, nemají dostatečné zkušenosti ohledně péče v domácím prostředí.

Odborné sociální poradenství poskytuje služby i uživatelům v oblasti informací ohledně zajištění rehabilitační, kompenzační pomůcky a ohledně úprav bydlení na bezbariérové.

V rámci terénní služby Odborného sociálního poradenství zajišťujeme doprovody na úřady, kde se podávají příslušné žádosti, dále provádíme pomoc laickým pečujícím (vyplnění příspěvku na péči, na hmotnou nouzi, zajištění průkazky zdravotně postižených, vyhledání příslušného kurzu pro laické pečující, doporučení vhodných pomůcek, vyhledání příslušné navazující služby eventuálně zdravotní služby a předání kontaktu).
 

Máte konkrétní problém nebo řešíte situaci, se kterou bychom Vám mohli pomoci? 
Pak nám neváhejte zavolat na TEL. ČÍSLO 602 393 368 nebo vyplňte po pravé straně uvedený KONTAKTNÍ FORMULÁŘ a my se budeme snažit vyřídit Váš dotaz co nejdříve. 

 

Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Věra Dejmková, tel.: 727 952 639, e-mail: vera.dejmkova@zbb.cz
Sociální pracovník:             Bc. Miroslav Dvořák, tel.: 602 393 368, e-mail: miroslav.dvorak@zbb.cz
Kontakty:                            https://zbb.cz/kontakty