Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství
Předmětem služby Odborného sociálního poradenství je poskytování informací osobám se zdravotním postižením a seniorům a dále jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým a to formou seznámení s jednotlivými druhy dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek důchodového pojištění, asistence při vyřizování různých žádostí, pomoci s výběrem vhodné kompenzační pomůcky a jejím zapůjčením, apod..

Máte konkrétní problém nebo řešíte situaci, se kterou bychom Vám mohli pomoci? 
Pak nám neváhejte zavolat na TEL. ČÍSLO 602 393 368 nebo vyplňte po pravé straně uvedený KONTAKTNÍ FORMULÁŘ a my se budeme snažit vyřídit Váš dotaz co nejdříve. 

Služba je poskytována v regionu Novopacka s rozšířením do Královéhradeckého a Libereckého kraje a je poskytována ambulantní formou ve čtvrtek od 7:00 do 15:00 hodin s kapacitou 10 osob na den a terénní formou ve středu od 10.00 do 14.00 hod.  s kapacitou 3 osoby na den. Obě formy jsou poskytovány vždy po předchozí domluvě.

Aktuální informace o legislativě a užitečné rady naleznete zde.

Tato služba je bezplatná

Cílová skupina
Osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným, s chronickým duševním onemocněním,osoby v krizi a senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Služba je poskytována osobám od 16 let až neomezeně.
 
Místo poskytování služby: 
Opolského 148
509 01  Nová Paka
Popis cesty k budově Centra bez bariér naleznete zde
 
Mgr. Věra Dejmková
Vedoucí sociální služby,
Mob.:  727 952 639
 
Kontaktní osoba:
Bc. Miroslav Dvořák
Mob.: 602 393 368
 
Konkrétní poskytované služby: 
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   - zprostředkování navazujících služeb
 • Sociálně terapeutické činnosti
   - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a v oblasti vzdělávání
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
   - pomoc při vyřizování běžných záležitostí
   - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Ostatní činnosti:

 • Předávání informací a kontaktů na další organizace a instituce, které mohou klienti využít při řešení své nepříznivé situace
 • Nabídka účasti na sportovních, společenských. kulturních a vzdělávacích akcích
 • Pomoc při vyřizování žádostí na institucích a úřadech
 • Poskytnutí základních informací o právech klienta
 • Poskytování informací ohledně sociálních dávek a sociálních služeb, lázeňské péče a rehabilitačních kurzů
 • Pomoc s výběrem a se zajištěním vlastní kompenzační pomůcky

Cílem služby je motivovat uživatele a jeho rodinu, povzbudit je k aktivnímu přístupu k vlastním problémům, posílit jejich sebevědomí a zprostředkovat jim nezbytnou pomoc.

Užitečné  informace o specifických problémech osob se zdravotním postižením a osob pečujících a popis jejich řešení s využitím sociálních a doplňkových služeb si můžete přečíst také v naší sekci PŘÍBĚHY KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.