Prázdninové aktivity v Životě bez bariér

Prázdninovým měsícům se většinou říká „okurková sezona“, kde se předpokládá spíše doba dovolených a tak nějak větší klídek. Opak je pravdou. V období prázdnin probíhaly v organizaci veškeré revize elektro, výtahu, povinná školení BOZP, PO, školení řidičů, probíhaly pravidelné porady pracovníků sociálních služeb., Klienti dochází i v době prázdnin pravidelněa tak harmonogram činností a aktivit není nijak omezen. Obzvlášť červenec i srpen je období, kdy je nutné zajistit drobné opravy a úpravy na objektech, vymalovat určité prostory. Vlivem dešťů a vichřice bylo nutné opravit část poničené střechy a štítu na objektu, kde máme uskladněn materiál a pomůcky. Denně jsou připravovány kompenzační pomůcky, neboť zájemců o ně je opravdu hodně.

Již od začátku roku 2021 probíhají v areálu kláštera rozsáhlé stavební práce konkrétně objektu největšího, který je zároveň kulturní památkou. Jedná se o projekty pod názvem Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka, hrazené z EU fondů, města Nová Paka a Královéhradeckého kraje. V současné době dojde k propojení kláštera s objektem Centrum bez bariér. To znamená, že se musí prostory v suterénu Centra bez bariér vyklidit, odvozit, a zajistit přepažení tak, aby bourací práce neomezovalyčinnost  v objektu Centra bez bariér.

Život bez bariér připravuje aktivity a činnosti již na podzimní období, kdy je naplánováno několikadenní školení zaměstnanců sociálních služeb na téma komunikace, které se bude konat v Krkonoších. V druhé polovině listopadu je naplánován den otevřených dveří, kde opět široké veřejnosti budou představeny prostory, užívané pro sociální služby nebo rukodělné dílny. Nebude chybět ani výstava a prodej originálních výrobků z keramiky, tapet, šité a tkané výrobky.

Školení v Krkonoších financuje nadace ČEZ

Jitka Fučíková