Prevence proti úrazům pro 5. ročníky

Dne 12.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 5. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura. Velmi poutavým způsobem školitelka představila základy první pomoci, kde děti dostali úkol a vzájemně si mohli zavázat nohu, loket.  Následovala praktická, sportovně laděná část. Nedílnou součástí programu bylo 7 disciplín, zaměřených na doprovod nevidomého, jízdu na mechanickém vozíku, motoriku, zručnost, trénink paměti se stalo pro děti velmi atraktivní. Nechybělo všem účastníkům poděkovat, protože byli úžasní, vnímaví. Všem dětem byl předán diplom za účast a drobný dárek na památku dobře prožitého dopoledne v Novopackém klášteře. Podívejte se na videa zde a zde

Děkujeme za podporu