akco pro školy

Prevence proti úrazům pro 5. ročníky

Dne 12.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 5. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura.

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CENTRU BEZ BARIÉR V NOVÉ PACE