Prevence proti úrazům pro 3. ročníky

Pro žáky 3. třídy základní školy v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program jak vzdělávací program, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura. Velmi poutavým způsobem školitelka představila základy první pomoci, kde děti dostaly úkol a vzájemně si mohli zavázat nohu, loket. Následovala praktická, sportovně laděná část. Nedílnou součástí programu bylo 7 disciplín, zaměřených na doprovod nevidomého, jízdu na mechanickém vozíku, motoriku, zručnost, trénink paměti se stalo pro děti velmi atraktivní. Nechybělo všem 55 ti účastníkům poděkovat, protože byli úžasní, vnímaví. Všem dětem byl předán diplom za účast a drobný dárek na památku dobře prožitého dopoledne v Novopackém klášteře. Podívejte se na i na videa zde a zde, zde

Děkujeme za podporu