Prevence proti úrazům pro 4. ročníky

Pro žáky 4. třídy základní školy v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program jak vzdělávací program, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura. Velmi poutavým způsobem školitelka představila základy první pomoci, kde děti dostaly úkol a vzájemně si mohli zavázat loket.  Následovala praktická, sportovně laděná část . Nedílnou součástí programu bylo 7 disciplín, zaměřených na doprovod nevidomého, jízdu na mechanickém vozíku, motoriku, zručnost, trénink paměti se stalo pro děti velmi atraktivní. Nechybělo všem více než 45-ti účastníkům poděkovat, protože byli úžasní, vnímaví. Všem dětem byl předán diplom za účast a drobný dárek na památku dobře prožitého dopoledne v Novopackém klášteře. Máme i video na které se můžete podívat zde

Děkujeme za podporu