Projekt sociálních služeb „Namaluj si svoji zříceninu“

Sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace mají bohatou škálu činností, avšak pokud přijde uživatel služby s dobrým nápadem, může být přínosem pro všechny.“ Namaluj si svůj hrad nebo zříceninu.“ Projekt vymyslel uživatel služby sociální rehabilitace, který se celý život zajímá o hrady, jejich historii, hledá příběhy, které mnohdy v knihách nenajdete. Cílem projektu je vyhledat na internetu vhodnou perokresbu hradu nebo zříceniny, vytisknout. Autor projektu všem přítomným rozdá perokresby, seznámí s historii památky a na mapě ukáže,kde se nachází . Začíná vlastní soutěž. Každý si vlastní obrázek vymaluje dle fantazie.  Pokud jsou k tomuto účelu vhodné pomůcky např. pastelky, gumy a další kancelářské pomůcky od firmy Kores, tak jsou výsledkem krásné kreativní malby. Tím projekt nekončí, neboť je samotným autorem projektu hodnocen, nejlepší obrázek vybrán a malíř odměněn drobným dárkem.

Děkujeme firmě Kores za materiálový dar.