Projektový tým v klášteře

Z horní části náměstí v Nové Pace je vidět klášter, který se postupně obléká do nového kabátu. Za několik měsíců bude mít novou fasádu, opravené vnitřní prostory, malebnou rajskou zahradu a otevře se veřejnosti. Každá obnova objektu se skládá z fáze stavební a administrativní. Dokumenty vidět nejsou, jsou založené v šanonech někde ve skříni. Kdo měl zásluhu na tom, jak se novopacký klášter bude líbit, poznáme podle podpisu na každém z těch stovek papírových dokladů. Téměř jsem si jistá, že administrativa je také náročná, ale hlavně delší, než stavba samotná. Za obnovou kláštera stojí tým lidí, o kterých se málo ví. I o nich je potřeba se zmínit.

Tak, jak bude klášter vypadat navenek záleží na vypracované projektové dokumentaci, zda podlahy budou dubové, betonové, jakou barvu budou mít dveře, fasáda, z čeho bude vyrobeno zábradlí. Architekt Martin Doubek spolupracuje s Životem bez bariér od počátku revitalizace budov bývalé nemocnice v Nové Pace. Mnohdy je to o kompromisech, neboť právě tato stavba je výjimečná tím, že je požadována maximální bezbariérovost a brát ohled, že se jedná o architektonické dědictví. Asi jsme měli i štěstí, neboť spolupráce s ním a projektovou kanceláří Lukáše Poledne je perfektní, obzvlášť u této ne zrovna jednoduché stavby. Aby se opravdu zachovalo to důležité z historie pomáhá řešit Národní památkový ústav, kde jeho zástupci pravidelně i nahodile prochází klášterem a koordinují práce s restaurátory a s generálním dodavatelem stavby.  Mgr. Benč je jedním z nich, který po celou dobu stavby dohlížel na to, aby bylo vše, jak má. Byl také u zrodu knihy o novopackém klášteře s názvem Poselství novopackého klášterního mnicha, kterou jsem spolu s p. Hamanovou z Pecky vydaly. Samozřejmě i spolupráce s dalšími památkáři musím říci, je na úrovni. Mnohdy večerní komunikace pomocí emailu s Bc. Wohankovou nebo s Ing. Kubinou je zcela normální, protože jak se říká „papíry a termíny nepočkají“.

Technický dozor investora je důležitý, nezbytný. K mé radosti se podařilo ve výběrovém řízení vybrat firmu z Nové Paky Aragon Ell - Lukáš Tauchman. Zástupce této firmy Ing. Šimek je tím, který dbá, aby generální dodavatel stavby realizoval veškeré stavební práce v souladu s projektovou dokumentací. Často se potkáváme na stavbě i mimo kontrolní dny, což je obdivuhodné. A nakonec místostarosta města Nová Paka Pavel Bouchner. Jak to říct několika slovy? Prostě rovný, přímý chlap, který operativně řeší aktuální problémy. Všem z Nové Paky a okolí, kteří spolupracují při realizaci přestavby kláštera, ať se jedná o administrátory, řemeslníky, malé firmy a jednotlivce patří velký dík.

Samotné stavební práce, na které byly získány finanční prostředky z evropských fondů, Královéhradeckého kraje a města Nová Paka budou trvat maximálně 3 roky. Přípravné a administrativní práce před a při realizaci projektů trvají 16 let. I díky p. Petráčkovi nebo p. Rybovi z Nové Paky máme dobře nastaven počítačový systém, bez toho se v dnešní době nedají realizovat projekty, obzvlášť ty evropské.  Rozebírat jednotlivé etapy příprav by bylo nezáživné, ale uvedu jeden příklad za všechny. Tehdy po 11 ti letech příprav bylo hotovo a připraveno pro elektronické podání žádosti. To znamená nahrát podklady na portál Integrovaného regionálního operačního programu, do určité doby dokončit nahrávání, podepsat elektronickým podpisem a pak už jen čekat, zda uspějeme. V roce 2017 to byla v podstatě jediná možnost, jak se pokusit získat finanční prostředky a klášter v Nové Pace opravit. Kdo někdy připravoval žádosti o dotace navíc evropské ví, že stačí drobnost a mnohaletá práce může přijít nazmar. Pamatuji se přesně, bylo to 5. října 2017, poslední den pro podání. Vůbec se nedařilo zajistit konečný klik a tím byl podpis. Stačilo by o minutu déle po termínu a všechno snažení by padlo vniveč. Ten den byl jako z hororu. Bylo za 10 minut 12.00 hodin. Pouhých deset minut dělilo, zda naše mnohaletá práce bude zhodnocena a nebo vše spadne do šuplíku.  Můj manžel byl pod neskutečným tlakem, nakonec v poslední chvíli podpis nastavil. Jeden klik, bylo elektronicky podepsáno a nám“ spadnul kámen ze srdce“.

Sama za sebe mohu říct, že každý den je nutné myslet na tisíce úkonů, na termíny, aby se uhradily faktury včas, včas se odeslaly monitorovací zprávy. Aby stavba pokračovala podle harmonogramu, aby se nikomu na stavbě nic nestalo, aby se neobjevily další archeologické nálezy, protože to je předpoklad prodloužení stavby. Aby nebylo moc teplo nebo naopak mráz, aby nenapršelo do zdiva, které se zrovna čerstvě opravilo. U toho všeho je nutné vést organizaci Život bez bariér, která má téměř 40 zaměstnanců a  v současné době více než 70 klientů s postižením. Kdykoli je potřeba, být nablízku a pomoci manželovi, který je vozíčkář, přitom najít chvilku pro moje vnučky, ale i pro sebe. Vše se dá, když se chce. Pravda, ten život není vůbec nuda.                                                                   Jitka Fučíková

 

PřílohaVelikost
Image icon Achát 5/221.21 MB