Půjčovna kompenzačních pomůcek

Život bez bariér, z.ú. Nová paka provozuje 19 let půjčovnu kompenzačních pomůcek, která je navazující sociální službou odborného sociálního poradenství. V roce 2023 byly zapůjčeny polohovací postele, mechanické a elektrické vozíky, koupelnové programy, schodolezy, motomedy, chodítka a další pomůcky více než 100 zájemcům z Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, ale i z dalších krajů. Třetina pomůcek byla zapůjčena zájemcům z Nové Pace a mnoho pomůcek putovalo do okolních obcí například do Staré Paky, Lázní Bělohrad a do Jičína. Jsem přesvědčena, že tato služba je pro širokou veřejnost velkým přínosem. Zájemci mají možnost prohlédnout si na webových stránkách www.zbb.cz katalog kompenzačních pomůcek.

Chod půjčovny má na starosti profesionální tým pracovníků. Koordinátor je mnohdy k dispozici i mimo pracovní dobu, vysvětlí, proškolí a nabídne i další navazující služby Života bez bariér, z.ú.

Údržbáři se starají, aby byly pomůcky plně funkční, čisté, opravené. K dispozici je i dodávka s rampou, což někteří zájemci ocení, protože pomůcka je dovezena do místa bydliště a předána uživateli s patřičným školením.

V současné době máme k dispozici téměř 200 kompenzačních pomůcek k zapůjčení, což vyžaduje vhodné prostory, které se nachází v Nové Pace v areálu bývalého kláštera. Půjčovna se nachází ve zcela bezbariérovém objektu.

Každý rok se podaří nakoupit nebo získat darem nové pomůcky. Máme velkou radost, že na provoz půjčovny přispívají některé obce a města, neboť jejich občanům díky našim pomůckám  pomůžeme k soběstačnosti nebo ke zlepšení zdravotního stavu.

Náklady půjčovny přesahují 1,5 milionu Kč za rok.  V roce 2023 přispěli na provoz půjčovny stálí přispěvatelé například město Lomnice nad Popelkou, obec Studenec, město Lázně Bělohrad, Královéhradecký kraj. Velké poděkování patří Nadaci Charta 77 – Konto Bariéry  a  Společnosti Duha, Nadace pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou, které jsou našimi dlouholetými dárci.

 

Jitka Fučíková, ředitelka

Život bez bariér, z.ú. Nová Paka