Slavnostní otevření Novopackého kláštera

Den první - dne 5. 9. 2023 přijali pozvání na slavnostní otevření Novopackého kláštera zástupci města Nová Paka, Královéhradeckého kraje, sponzoři, podporovatelé a všichni, kteří se více než 17 let společně se Životem bez bariér podíleli na obnově kláštera. To, že klášter je nyní zčásti opraven a je skvostem města Nová Paka stálo mnoho sil, dobré spolupráce a vděčnosti k těm, kteří po celou dobu různým způsobem pomohli dobré věci. Více než 120 hostů mělo možnost využít program, který byl připraven týmem Života bez bariér. V rajském dvoře po kulturním vystoupení ZUŠ Nová Paka ředitelka pozvala na podium zástupce Královéhradeckého kraje, Nové Paky, aby společně přestřihli pásku a všichni měli možnost vstoupit a nahlédnout do opravených prostor Novopackého kláštera. Catering zajistili zaměstnanci Života bez bariér a za to jim patří veliký dík. Hosté měli možnost nahlédnout do všech prostor, kde byly komentované prohlídky, na videoprojekcích prohlédli postup revitalizace kláštera. V improvizovaném kinu byly v nabídce dva pořady z počátků činnosti organizace Života bez bariér. Bylo příjemné se setkat se všemi osobnostmi v jeden den na místě, kde každý z hostů zanechal nesmazatelnou stopu své práce a pomoci. Fotogalerii z celého dne najdete zde

Den druhý – dne 7. 9. 2023 přijali naše pozvání starostové, starostky a zástupci měst a obcí Královéhradeckého a Libereckého kraje. Obce, města a sociální služby mají pevnou vazbu, neboť spolupracují v oblasti sociálních služeb. Život bez bariér není výjimkou, jak v úvodní řeči uvedla ředitelka Života bez bariér a uvedla konkrétní možnosti spolupráce. Jedná se například o keramické výrobky chráněné dílny, které jsou určeny pro akce vítání občánků. Programy Prevence proti úrazům slouží pro organizování besed pro žáky základních škol. Cílem však bylo ukázat přítomným objekt, který je nyní určen nejen pro sociální služby, ale pro nově vznikající komunitní centrum. Přínosem setkání bylo prodiskutovat osobně s přítomnými návrhy spolupráce, které by byly přínosem pro obě strany. Poděkování patří starostovi Pavlu Bouchnerovi, náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje Rudolfu Coganovi a starostce města Železnice Daně Kracíkové, kteří k pozvaným hostům pronesli několik vět k danému projektu revitalizace kláštera a k činnosti Života bez bariér. Poděkování patří ZUŠ Nová Paka za příjemné zpestření dopoledne kulturním programem. Tak jako první den bylo pro 60 hostů připraveno občerstvení, komentované prohlídky, videoprojekce v jednotlivých prostorách kláštera. Přínosem byly vystavené výrobky chráněných dílen, kde přítomní měli možnost originální výrobky zakoupit. Děkujeme těm, kteří se účastnili. Nelze slovy přesně popsat atmosféru tohoto dne snad jen, že byla perfektní. A za to patří i dík našim zaměstnancům, kteří připravili pro přítomné servis bez chybičky. Fotogalerii z celého dne najdete zde

Den třetí – sobota 9.9.2023 byla dnem, kdy široká veřejnost mohla po devatenácti letech spatřit opravené prostory Novopackého kláštera, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí. V průběhu dne doslova proudily stovky a stovky lidí, kteří chtěli vidět, jak se dílo podařilo. Každou hodinu ředitelka Života bez bariér, z. ú. Jitka Fučíková v přímém vstupu v rajském dvoře informovala přítomné, jak celá revitalizace probíhala, jak byla financována, ale hlavně k čemu nyní objekt slouží. Každý, kdo klášter navštívil, našel něco nového, zábavného. Děti vyráběly v dílničkám výrobky z tapet, papíru, malovaly na keramiku. V barokním sále probíhal prodej výrobků chráněných dílen. Konkrétně keramické a textilní výrobky šly doslova na „dračku“. Jednota bratrská připravila pro hosty sladké dobroty, kávu, nealko. V ambitu ZUŠ vystavovala obrazy dětí s motivem kláštera a plastiky novopackého náměstí. V improvizovaném kinu bylo možné shlédnout dokumenty z počátků činnosti Života bez bariér. Na dalších monitorech přítomní shlédli fotodokumentace nejen samotné revitalizace, ale i fotodokumentace starých prostor tehdejší bývalé nemocnice. Ve všech opravených prostorách zajistili zaměstnanci ŽBB komentované prohlídky, hosté mohly relaxovat na terasách, děti si hrály v parku. Počasí bylo na jedničku. Myslím, že tento den byl významným milníkem, neboť se podařilo, že klášter doslova opět ožívá. A za to je potřeba poděkovat veřejnosti, která v hojném počtu na klášter zavítala a dobrovolným vstupným přispěla na další aktivity organizace. Velký dík náleží i zaměstnancům Života bez bariér, kteří vytvořili tu správnou atmosféru. Tým Života bez bariér je profesionální, který se umí postarat o uživatele sociálních služeb, ale zároveň je všestranný. Umí vkusně upravit prostory uvnitř i venku, připravit dekorace z květin, umí zajistit catering.  Je milý a příjemný a toho jako ředitelka organizace si opravdu vážím. Jsem na tým Života bez bariér hrdá. Fotogalerii z celého dne najdete zde

Sluší se poděkovat i SŠGŠ, kde 3 studenti vypomáhali s obsluhou hostů. Děkujeme ZUŠ za krásná vystoupení na podiu v rámci slavnostního otevření a za výstavu žáků ZUŠ v ambitu. Poděkování patří i městu Nová Paka za finanční podporu a výpomoc Technických služeb se svozem inventáře do rajského dvora. Novopacký pivovar věnoval pivo pro prezentaci a toho si velmi vážíme.

Článek z Královéhradeckého kraje najdete zde

Jitka Fučíková