Slet čarodějnic a čarodějů v Novopackém klášteře

Ve středu 24. dubna 2024 proběhla v Novopackém klášteře úžasná akce. Zaměstnanci a uživatelé se tento den stali čarodějnicemi a čaroději. V prostorách se konaly čarodějnické disciplíny, vtipně připravené pro rychlost, zručnost, paměť a všichni se úžasně bavili. Nechybělo občerstvení, které připravili pracovníci sociálních služeb ze surovin z potravinové banky. Na přípravě a organizaci se podílely i studentky vykonávající praxi v sociálních službách, které se akce také zúčastnily a aktivně pomáhaly u připravených čarodějnických disciplín pro klienty. Dopoledním překvapením byl i tajemný čarodějnický klobouk, který “prozradil“ na každého skoro všechny tajné informace.  Vůně grilovaných vuřtů přilákala na terasu všechny účastníky, což jsme zvěčnili originální společnou fotografií. Děkujeme, že pozvání přijala i Oblastní charita SASanka. Je přínosem setkávat se a vzájemně si předávat informace, zkušenosti a příklady dobré praxe. Součástí dopoledního reje byla narozeninová oslava obou zakladatelů organizace Život bez bariér, z.ú., Jitky a Pepy Fučíkových, kteří jsou pyšní na tým. Všichni jsme si užili krásné dopoledne.