Sociální rehabilitace může být krokem k větší samostanosti i získání práce

Dnes, 27. ledna 2015, proběhlo v Centru bez bariér setkání uchazečů o zaměstnání, zástupců kontaktních pracovišť Úřadu práce i zaměstnavatelů, kteří přijali pozvání Života bez bariér, z.ú. a přišli se podívat, jak funguje a v čem by pro ně mohla být přínosná služba sociální rehabilitace. Inspiraci k navázání užší spolupráce s Úřadem práce si pracovníci Života bez bariér přivezli ze své studijní cesty do Švýcarska,  v rámci níž měli možnost seznámit se s programy pracovní diagnostiky a pracovní rehabilitace. 

Služba sociální rehabilitace je tu proto, aby bezplatně naučila lidi se zdravotním postižením či duševním onemocněním, aby se uměli postarat sami o sebe a dokázali zajistit fungování svojí domácnosti, a také pro ty, kteří by si i přes své zdravotní omezení rádi našli práci, ale nedokážou sami posoudit, jaká práce a za jakých podmínek by pro ně byla zvládnutelná. Proto, aby zvýšili své šance na získání zaměstnání, si v rámci služby mohou vyzkoušet různé pracovní činnosti a získat i zcela nové dovednosti a znalosti, které by jim při hledání zaměstnání mohly pomoci.

Přítomní získali nejenom informace o fungování služby sociální rehabilitace, včetně možnosti prohlédnout si prostory a vybavení služby, ale byli také seznámeni s tím, co může Úřad práce nabídnout firmám, aby zvýšil jejich zájem zaměstnat člověka se zdravotním omezením.

Užitečné byly pro všechny účastníky také informace a postřehy prezentované paní Janou Křížovou, vedoucí kanceláře společnosti JILOS HORKA, s.r.o., a paní Magdou Dubskou, vedoucí chráněných dílen Života bez bariér, které hovořily o tom, co je pro zaměstnavatele důležité a užitečné vědět, pokud se rozhoduje zda zaměstnat člověka se zdravotním omezením.

Všechny přítomné pak zaujaly příběhy klientů, konkrétně slečny Lucie Langrové a pana Miroslava Kmínka, kteří si službou sociální rehabilitace prošli a také díky ní zjistili, jakou práci mohou vykonávat a jaké činnosti je baví a těší. Oběma se nakonec podařilo získat uplatnění na chráněném trhu práce.

Služba sociální rehabilitace umožňuje klientům navázat kontakt s obdobně postiženými lidmi a pomáhá jim vykročit z „nucené“ izolace. Kromě toho, že se s pracovnicemi služby naučí novým věcem, pomáhá jim pravidelný kontakt s lidmi překonat ostych a stud.

Proto pokud se i vy potýkáte se zdravotním postižením či duševním onemocněním, nezůstávejte sedět doma. Přijďte se podívat do Centra bez bariér v Nové Pace, jak služba sociální rehabilitace funguje, a možná že i vám pomůžeme rozbít „začarovaný kruh – bojím se, neumím, nejde to“. Služba je pro vás zdarma.  

Život bez bariér tímto děkuje všem účastníkům a přednášejícím, kokrétně pak paní magistře Lucii Jampílkové, vedoucí oddělení trhu práce ÚP ČR kontaktní pracoviště Jičín, a paní inženýrce Jitce Novákové, vedoucí kontaktního pracoviště ÚP ČR Nová Paka, za jejich spolupráci při organizace akce a za jejich iniciativu při hledání nových možností podpory pracovní integrace osob se zdravotním postižením.

Dále děkuje také Fondu Partnerství, programu Švýcarsko-české spolupráce, díky jehož podpoře měli pracovníci Života bez bariér možnost seznámit se se švýcarskou praxí v oblasti pracovní integrace zdravotně postižených osob. 

Informace o službě sociální rehabilitace získáte zde, a budeme rádi, pokud nás se svými dotazy přímo kontaktujete na tel. 493 523 711, 727 952 639 a e-mailu sluzby@zbb.cz

Článek z časopisu Achát o akci si můžete přečíst zde.

Pozvánka na akci: zde

Příběh jednoho z klientů služby si můžete přečíst zde

Služba sociální rehabilitace je poskytována v rámci projektu Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji III.

Více informací o průběhu Individuálním projektu: Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným postižením, mentálním postižením a duševním onemocněním získáte zde.

 

  

 

PřílohaVelikost
Image icon Leták - Služba sociální rehabilitace1.08 MB