Úžasných 8 medailí ze zimních her speciálních olympiád 2015 pro Život bez bariér

V rámci Českého hnutí speciálních olympiád se konaly ve dnech 11.-16.1.2015 zimní speciální hry v Horní Malé Úpě. Cílem SO je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na zdravotní omezení. Výkon je v SO chápán jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozděleni do skupin právě pouze na základě své výkonnosti a každému z nich se nakonec dostane ocenění a uznání. Vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým stupněm mentálního postižení.

Celý program SO má vedle vlastní sportovní hodnoty velký význam sociální, kdy sportovci vstupují do uznávaných a oceňovaných rolí závodníků a v neposlední řadě přispívá i k obohacení citového života mentálně postižených sportovců a jejich rodičů, kteří mnohdy poprvé v životě mohou se svým dítětem prožít pocit úspěchu a radosti.

Klienti Života bez bariér se sportovních her zúčastnili již potřetí. 

Závodění se zúčastnilo 200 sportovců z celé České republiky. Sportovci mohli poměřit své síly v klasickém lyžování na trati dlouhé od 50 metrů až po 10 kilometrů nebo ve sjezdových disciplínách. Klienti denního stacionáře Života bez bariér vybojovali úžasných 6 medailí v běžeckém lyžování a 2 medaile ve sjezdovém lyžování. 

Život bez bariér reprezentovali následující sportovci, kterým velice gratulujeme:

Klasické lyžování

  • Iveta Dejlová
  • Kateřina Čapková
  • Michal Horák
  • Roman Jandura
  • Vojtěch Voňavka
  • Jakub Militký

Sjezdové lyžování

  • Vlastimil Šír

Naše veliké poděkování patří Masarykově základní škole Stará Paka za zapůjčení lyžařského vybavení a Nadaci Charty 77 za finanční příspěvek. Bez jejich podpory by se uživatelé denního stacionáře nemohli této krásné sportovní akce zúčastnit, což by byla vzhledem k jejich  sportovnímu nadšení a dosaženým výsledkům velká škoda.

 

Přečtěte si také o dalších zážitcích členů sportovního oddílu, které si odvezli z již proběhlých sportovních akcí, a také o výletech a exkurzích, které jsme zorganizovali pro uživatele sociálních služeb.