V Životě bez bariér končí rok 2022

Rok 2022 byl pro naše zaměstnance a uživatele sociálních služeb hodně nestandartní. Byl zcela jiný než roky předchozí i pro ostatní, kteří si přišli zapůjčit kompenzační pomůcky nebo nebo přišli v rámci poradenství. V celém areálu probíhaly rozsáhlé stavební práce, dokonce i v některých vnitřních částech objektu Centra bez bariér. Jak jsem ale mohla pravidelně sledovat, neměly tyto vnější zásahy na naše činnosti a aktivity sociálních služeb zásadní vliv. Za to patří dík pracovníkům sociálních služeb, kteří nastavili řád, aby uživatelé měli veškerý komfort, klid, pohodu a využili sociální službu téměř na 100 %.

Když jsem na konci letošního roku jen tak tiše pozorovala na vánočním posezení sociální rehabilitace a denního stacionáře naše zaměstnance, uvědomila jsem si, jaký dar uživatelé mají, že jsou součástí této skvělé party. Pyšním se všude kolem svými kolegy, pro které je jejich práce srdeční záležitostí, mají stále nové nápady, podněty a někteří konají aktivity nad rámec své pracovní doby. Za rok 2022 si stačí prohlédnout naše webové stránky a v aktualitách „vyskočí“ desítky skupinových aktivit, akce prestižní, vzdělávací, společenské, sportovní, které našim uživatelům otevírají životní obzory.  Tento rok nebyl jednoduchý ani pro náš tým provozní. Stavební práce v klášteře a kolem něj byly příčinou soustavných úklidů všech objektů, venkovního prostranství mnohdy i několikrát denně, údržbáři a správce neustále řešili drobnosti spojené se stavbou. Naše administrativa tento rok vyprodukovala tisíce popsaných a tištěných stránek a stovky nově založených složek v PC. Je to logické, byly realizovány 3 projekty z evropských fondů a to je rozsáhlá administrativa. To znamenalo každodenní nadlimitní zatížení a k tomu nechybovat v běžné agendě chodu organizace. Zaměstnanci chráněných dílen mnohdy pracovali v náhradních prostorech kvůli výstavbě, čelili hluku sbíječek zvenčí. Netrpělivě čekali na prostor, až budou moci upravit nový obchůdek a v něm ukázat výrobky chráněných dílen.

 Pro mě jako ředitelku a pro mé nejbližší, kteří jsou pracovními kolegy, zároveň rodina bych rok 2022 nazvala rokem bezesných nocí „pro splněný sen“.  Zdá se ale, že se vše podařilo. Stavaři dokončili práce a předali hotové dílo. Rok 2023 bude také náročný, ale jinak, budeme v dalším krásném prostředí. A to je výzva. Je to potřeba, protože uživatelů, kteří potřebují naši pomoc přibývá.

Všem, kteří podporovali Život bez bariér, z.ú. v Nové Pace a v duchu drželi palce ať vydržíme, děkujeme.

Jitka Fučíková