Víte, jak se poskytuje umělé dýchání a masáž srdce? My už ano!

Začátek března jsme si v sociálních službách Života bez bariér zpestřili školením první pomoci. Tohoto školení se účastnili klienti sociální rehabilitace, denního stacionáře a i pracovnice těchto sociální služeb.

Především jsme si zkusili, jak poskytnout umělé dýchání i s názornou ukázkou a dále proběhla profesionálně předvedená ukázka toho, jak provádět masáž srdce zraněnému. Teoreticky jsme se naučili, jak se chovat v případě požáru, praktický nácvik proběhne v měsíci dubnu, tak na nás myslete, abychom nevyhořeli. O nácviku evakuace vás budeme také informovat.

Mgr. Lucie Mánková
Vedoucí sociálních služeb ŽBB

Služba sociální rehabilitace je součástí projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).