Kulturní, společenské a vzdělávací akce

Hlavní kulturně společenskou akcí naší organizace Život bez bariér, z.ú., která je určená široké veřejnosti, je benefiční festival Klášter žije!

Jedná se o jednodenní kulturní akci, která probíhá každý rok v červnu v areálu Centra Klášter, býv. klášter v Nové Pace, která je spojena s prezentací neziskových aktivit a kterou naše organizace pořádá s cílem propojit svět osob se zdravotním postižením se světem široké veřejnosti. Na přípravě a realizaci festivalu se podílí zdravotně postižení zaměstnanci organizace i klienti sociální rehabilitace. Festival se skládá především z vystoupení hudebních skupin různých žánrů a doprovodného programu, v němž jsou prezentovány sociální služby a výrobky zdravotně postižených zaměstnanců i klientů.  Akce se koná v novopackém klášterním areálu, jehož celé prostředí je bezbariérové.

Celý výtěžek akce jde na obnovu bývalého klášterního areálu, v jehož prostorách vzniká centrum služeb pro zdravotně postižené, seniory i širokou veřejnost.

Nasajte atmosféru festivalu! - Prohlédněte si výběr z fotografií, pozvánek a novinových článků dokumentujících průběh předchozích ročníků, naleznete je zde.

Vedle benefičního festivalu pro Vás pořádáme také akce jednorázové, jakou jsou např. výstavy, přednášky, vzdělávací kurzy, promítání dokumentárních filmů, a další. Informace o nich naleznete na hlavní straně našich www stránek v sekci Připravujeme.

Srdečně Vás zveme také na kulturní akce určené osobám se zdravotním postižením a seniorům