Sportovní činnost

Do sportovních aktivit Života bez bariér, z.ú. se mohou zapojit všichni, bez rozdílu věku a rozsahu zdravotního omezení.

Sport přináší našim klientům radost, a proto jej podporujeme různými způsoby již od svého vzniku. Především díky našim pracovnicím v přímé péči je nabídka sportovních aktivit pro klienty sociálních služeb opravdu rozmanitá.

pravidelným sportovním činnostem, do kterých se naši klienti mohou zapojit, patří plavání, bruslení, atletika, kondiční cvičení, turistika, závěsný kuželník a další.

V lednu roku 2012 byli sportovci z řad klientů Denního stacionáře Života bez bariér,o.s. Nová Paka zaregistrováni u sportovního oddílu SK Integra Hradec Králové, který je registrovaný u Českého svazu mentálně postižených sportovců (ČSMPS) a u Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO). Klienti Denního stacionáře se pravidelně účastní sportovních klání, která jsou organizována pod záštitou ČSMPS a ČHSO, jako např. závody v atletice, cyklistice, turistice či zimních lyžařských sportech.

Naši klienti se také účastní závodů v integrovaném kulečníku, které pořádá Asociace integrovaných sportů.

Více informací o jednotlivých sportovních akcích naleznete zde, nebo Vám je rádi sdělíme na tel. 493 523 711 či emailu sluzby@zbb.cz

Pro všechny zdravotně postižené a seniory, kteří se rádi baví a hýbají, pořádá sdružení každý rok v květnu jednodenní sportovní klání Hry bez hranic. Pokud byste se chtěli se svými přáteli/klienty zapojit, kontaktujte nás.

Podívejte se na přehled a fotodokumentaci minulých a současných aktivit naší organizace, které jsou zaměřeny na podporu sportovních aktivit klientů sociálních služeb a zapojte se i Vy!