Česko-polský projekt

Aktivně bez hranic - projekt Česko-polské spolupráce v letech 2011 a 2012

 

Přečtěte si informace o tom, jaké zkušenosti a zážitky získali klienti a pracovníci občanského sdružení Život bez bariér a Polského svazku nevidomých z Dzierżoniova na akcích realizovaných v letech 2011 a 2012 díky mikroprojektu Aktivně bez hranic spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Návštěva v Polsku - 28. 3. 2012

Stránky