Česko-polský projekt

Tyto krásné výrobky si můžete zakoupit na Předvánočním jarmarku v Centru bez bariér v Nové Pace - 1.a 2.prosince

  

  

  

  

Přijďte se podívat do Centra bez bariér - zveme Vás na jarmark

1. a 2. prosince budou dveře občanského sdružení Život bez bariér Nová Paka otevřené všem, které zajímá, co na novopackém klášterním kopci děláme. Přijďte se podívat do našich prostor a popovídat si o nabízených službách a případně také o tom, jak bychom mohli pomoci Vám či Vašim blízkým. Na předvánočním jarmarku si také můžete koupit krásný vánoční dárek vyrobený zaměstnanci chráněných dílen. Těšíme se na Vás!

 

Bezbariérovost městského parku v polském Dzierżoniowie

Dne 16.10.2013 přijali zástupci sdružení Život bez bariér pozvání polských partnerů a zúčastnili se oslav 60. výročí založení Polského svazu nevidomých, s jehož pobočkou sídlící ve městě Dzierżoniow spolupracuje Život bez bariér, o.s. již od roku 2008.

Setkání v Polsku

Dne 16.10.2013 přijali zástupci sdružení Život bez bariér pozvání polských partnerů a zúčastnili se oslav 60. výročí založení Polského svazu nevidomých, s jehož pobočkou sídlící ve městě Dzierżoniow spolupracuje Život bez bariér, o.s. již od roku 2008.

Díky účasti na oslavách měli zástupci sdružení možnost setkat se se starosty a zástupci místních samospráv a se všemi, kteří organizaci polských partnerů v její činnosti dlouhodobě pomáhají. Prezidentka Svazu nevidomých v Dzierżoniowie, pí. Elžbieta Lipińská, zhodnotila činnost organizace a představila vzájemnou 6-letou spolupráci s Životem bez bariér,o.s..

Ohlasy na 3. ročník festivalu Hraní bez hranic v týdeníku 5plus2 Jičínsko

Přečtěte si, jak se vydařil třetí ročník divadelního festivalu HRANÍ BEZ HRANIC

Krásný den plný divadelně-hudebních představení proběhl v úterý 17. září 2013 v Městském kulturním středisku Nová Paka, kde občanské sdružení Život bez bariér pořádalo již 3. ročník divadelního festivalu určeného osobám se zdravotním postižením – HRANÍ BEZ HRANIC. Počasí sice neumožnilo pracovníkům sdružení uspořádat akci v prostorách venkovního prostranství bývalého novopackého kláštera, kde se konaly minulé ročníky festivalu, avšak díky vstřícnosti pracovníků MKS Nová Paka se podařilo pro účastníky festivalu zajistit příjemné prostředí, které jim navíc umožnilo vystoupit na opravdové divadelní scéně. Návštěvou akci poctili Ing. Josef Táborský, senátor a člen Rady KHK, a Ing. Vladimír Soběslav, zástupce Krajského úřadu KHK.

Na festivalu se sešlo kolem 150 účastníků z řad osob se zdravotním postižením, kteří se skvěle doplňovali s několika desítkami dětí z regionálních mateřských a základních škol. Barevná taneční vystoupení předvedli například klienti Denního stacionáře Kamarád z Jičína, Střediska Světlo Diakonie ČCE Vrchlabí, i domácí zástupci, klienti sociálních služeb Života bez bariér, o.s.. Také uživatelé SSP Tereza z Benešova u Semil se rozhodli pro divadelně hudební vystoupení a výkon jejich zpěváka nadchl celý sál.

Ohlasy na 3. ročník festivalu Hraní bez hranic v Jičínském deníku

Přijeďte s Vašimi klienty na již 3. ročník festivalu Hraní bez hranic

Občanské sdružení Život bez bariér si dovoluje oslovit všechny subjekty, které poskytují služby osobám se zdravotním postižením a seniorům, s pozvánkou na již 3. ročník divadelního festivalu Hraní bez hranic.

Pokud si Vaši klienti rádi zazpívají, zatančí, či zahrají divadlo, určitě se také rádi alespoň na chvíli přenesou z role diváků do role účinkujících a užijí si zasloužený potlesk. Vedle vystoupení jednotlivých skupin klientů sociálních služeb pro Vás bude připraven doprovodný program a občerstvení.
Přijďte strávit příjemné dopoledne plné pozitivní energie do areálu občanského sdružení v Nové Pace.
Pro více informací kontaktujte prosím vedoucí sociálních služeb, pí. Petru Novotnou petra.novotna@zbb.cz, 493 523 711

Předběžný program akce, neleznete zde.

Klášter v Nové Pace ožil hudbou

Benefiční festival pod názvem Klášter žije! pořádá občanské sdružení Život bez bariér již 7 let. Letošní benefici, která se konala v sobotu 15. června, v areálu Centra Klášter v Nové Pace hodnotíme jako nejvydařenější.

Sdružení pořádá tento festival z několika důvodů. Jedním je prezentovat dominantu města Nová Paka, areál bývalého kláštera, tak, aby vstoupila do podvědomí veřejnosti, druhým důvodem je podpořit činnost a aktivity lidí s handicapem pomocí finančního výtěžku z této akce. Ten je určen na opravu bývalé klášterní budovy, která bude v budoucnu sloužit hendikepovaným, seniorům i široké veřejnosti.
Každoroční příprava této kulturní akce je poměrně náročná. Je třeba upravit prostranství, zabezpečit areál, připravit zázemí pro vystupující, zajistit občerstvení a také dostatek místa pro posezení. Za tuto práci patří dík zaměstnancům sdružení, především Aleši Fučíkovi, který areál postupně připravil tak, že dle ohlasů veřejnosti nemělo prostředí chybu. Celá atmosféra festivalu se nesla v pozitivním a příjemném duchu. Odpolední návštěva Ing. Josefa Táborského, radního za Královéhradecký kraj, byla milým zahájením celé akce. Nejen kapela Morčata na útěku, ale také skupina Komunál mají své stálé příznivce, a tak prostranství areálu zaplnily postupně stovky lidí. Konkrétně kapela Komunál z Chlumce nad Cidlinou podporuje naše sdružení již 5 let a toho si velmi vážíme. Pozvání přijali také kapely Manuál, Debillheads a Dymytry, které u nás vystupovaly poprvé.

Jak proběhly Hry bez hranic v roce 2013

Třetí úterý v květnu se již po osmé sešlo téměř 200 sportovců ve sportovní hale 1. ZŠ v Nové Pace, aby strávili dopoledne plné pohybu, zábavy a zdravého soutěžení. Občanské sdružení Život bez bariér přichystalo pro soutěžící z celkem 16 organizací, které poskytují sociální a vzdělávací služby v Královéhradeckém a Libereckém kraji, další ročník sportovního klání Hry bez hranic.

Sportovního dopoledne se zúčastnili zdravotně postižení, děti a senioři a pozvání přijali také polští partneři sdružení v rámci mikroprojektu „Aktivně bez hranic“. Soutěžící si při zvládání celkem 21 disciplín mohli vyzkoušet nejenom své motorické schopnosti a dovednosti, ale jednotlivé úkoly jim umožnily také plně zapojit jejich fantazii, hravost a zvídavost. Nálada byla skvělá, neboť všichni účastníci, malý i velcí, se zdravotním omezením i bez, prokázali velký smysl pro humor a dobrou zábavu. Nejčastější reakcí jednotlivých soutěžících po skončení akce tak byla věta „Moc se mi u vás líbilo“. Za zvládnutí všech disciplín, mezi kterými nechyběly oblíbené: věšení ponožek, slalom na elektrické tříkolce, či hod na plechovky, byli soutěžící odměněni originální keramickou medailí s logem Her bez hranic, diplomem a spoustou krásných cen.

Rozsáhlou fotogalerii zachycující průběh letošního ročníku Her bez hranic naleznete zde.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené dopoledne a těšíme se s nimi na viděnou na další akci. A pokud nevíte, jaká by to mohla být, podívejte se na informace o tom, co všechno pro Vás a Vaše klienty občanské sdružení v průběhu roku připravuje 

Čarodějnice přiletěly na klášter i v roce 2013

Tradičně dne 30.4. proběhla v areálu našeho sdružení kulturní akce Čarodějnice na klášteře. O kulturní zážitky se postaraly hudební kapely, nechyběl ohýnek s opékáním vuřtů ani minidisco. Děkujeme Pivovaru v Nové Pace za finanční příspěvek a hudební kapele Spocená uklízečka, která se vzdala honoráře ve prospěch sdružení. Děkujeme všem, kteří i v nevlídném počasí přišli tuto akci podpořit.

Již teď pro Vás připravujeme tradiční červencový festival Klášter žije!. Srdečně Vás zveme! Pozvánku naleznete zde

Dny otevřených dveří a předvánoční jarmark v Životě bez bariér

Ve dnech 27. 11. - 28. 11. 2016 jsme opět přivítali občany Nové Paky a okolních města obcí, zájemce o služby, zástupce neziskových organizací a naše partnery z Polska na tradičních Dnech otevřených dveří v Centru bez bariér v areálu Centra klášter v Nové Pace.

Jarní jarmark v Centru bez bariér 2013

Ve dnech 24.3. - 25. 3. 2013 se konal v Centru bez bariér Jarní jarmark. Po oba dny byly k prodeji připraveny dárkové předměty z pedigu, látky, proutí a nechyběly ani keramické výrobky. Pro širokou veřejnost byl připraven kulturní program. Klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace připravily písničky a velikonoční koledy a velikonoční atmosféru umocnilo vystoupení dětí z MŠ1 - pěvecký soubor Sedmihlásek.

Světový den invalidů v Polsku

V roce 2008 naše sdružení Život bez bariér o.s. navázalo spolupráci s Polským svazkem nevidomých z města  Dzierzoniów v Polsku.

Dne 21. 3. 2013 jsme přijali pozvání od zástupce našeho polského partnera, p.Lipinské, na Světový den invalidů. Uživatelé denního stacionáře si pro účastníky této akce připravili kulturní vystoupení. Na programu dne bylo mimo jiné také hudební vystoupení nevidomých invalidů z polské organizace. Po kulturních zážitcích se naši klienti přemístili do místní základní školy. Po milém přivítání následovala prohlídka školy a ukázka její bezbariérovosti. V odpoledních hodinách se naši klienti vydali na cestu zpět do České republiky. 

Stránky