Exkurze budoucích ošetřovatelů v Centru Klášter

Naše sdružení navštívili dne 29.5.2012 studenti SOU Lázně Bělohrad, obor Ošetřovatel. Absolventi tohoto studia se budou moci uplatnit ve zdravotnických zařízeních, v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v sociálních službách.
Studenti si v rámci exkurze prohlédli
chráněné dílny, půjčovnu kompenzačních pomůcek, prostory pro sociální rehabilitaci i bezbariérovou cvičebnu v Centru bez bariér. Prohlídku ukončili v denním stacionáři, kde si pod instruktáží našich uživatelů vyzkoušeli vytvořit enkaustický obrázek.
 Velmi rádi jsme studentům zprostředkovali možnost seznámit se s tím, jak to chodí v neziskové organizace a fungují sociální služby v praxi.