Odvážíme si třetí místo z kuželníku

V sobotu 16.5.2015, byl krásný slunný den a my jsme se vydali s klienty denního stacionáře a sociální rehabilitace do Štikova na 2. kolo integrovaného kuželníku. Sešlo se nás 10 týmů. Závody probíhaly venku a počasí nám opravdu přálo. Náš trénink se nám tentokrát vyplatil. Tým Čtyři stateční se umístili na 8. místě a tým Delfínů na krásném 3. místě. Dokonce Petr Berger byl třetím nejlepším hráčem celého turnaje ve Štikově. Velký respekt a ohromná gratulace všem závodníkům!

Přečtěte si také o dalších výletech a exkurzích a sportovních akcích, které jsme zorganizovali pro ty, kteří chtějí být aktiviní i přes svůj věk a zdravotní omezení.