Velikonoční jarmark a dny otevřených dveří v Životě bez bariér

Stejně tak, jako v předchozím roce jsme i letos oba dva dny otevřených dveří pojali především jako prezentaci námi nabízených sociálních služeb, půjčovny kompenzačních pomůcek a chráněné dílny. Návštěvníci se tak mohli přesvědčit na vlastní oči, jak tyto služby fungují v praxi a pro které cílové skupiny obyvatel jsou určeny.

Již v neděli jsme u nás v Centru bez barier mohli přivítat kromě široké veřejnosti také bývalého senátora Ing. Josefa Táborského s manželkou nebo senátora Ing. Tomáše Czerenina s jeho synem. Všichni se po přivítání odebrali k prohlídce celého zařízení Života bez barier, z. ú.,  a námi nabízených služeb. Na závěr si také prohlédli výrobky našich chráněných dílen, které byly po celou dobu k dispozici i široké veřejnosti a mnozí si zde zakoupili na památku nějaký suvenýr vyráběný lidmi s handicapem.

Dále nás navštívila také slečna Jeriová, která v Nové Pace vyřizuje žádosti o kompenzační pomůcky a chtěla se fyzicky seznámit s naší půjčovnou. Má v úmyslu nás doporučovat a popř. zařizovat i nějaké výpůjčky, za což jsme samozřejmě velice rádi.

Pondělí se odehrávalo zejména ve znamení exkurzí sociálních služeb nejen z blízkého okolí a proběhla mezi pracovníky výměna zkušeností z různých druhů služeb.

Postupně nás navštívili Domov sociálních služeb Skřivany, Barevné domky Trutnov, ÚSP Chotěvice, Speciální škola Komenského z Nové Paky.

Konala se beseda na téma domácí péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kde byly průběžně rozdány připravené dotazníky. Příležitosti využilo téměř 40 respondentů.

Našim hostem byla rovněž paní Beránková z nadace ČEZU, která se přijela k nám podívat na prodejní výstavu výrobků chráněných dílen a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Při této příležitosti naší organizaci nabídla, že se na ni můžeme kdykoliv obrátit s různými žádostmi.

Všem, kteří jste si u nás zakoupili nějaký výrobek z chráněné dílny nebo sociálních služeb nebo se přišli podívat do útrob Centra bez barier tímto srdečně děkujeme za návštěvu a zároveň si vás dovolujeme pozvat na předvánoční Jarmark, který bude probíhat opět v podobném duchu, jako tento.

Fotografie z Jarmarku najdete zde

Děkujeme za návštěvu!

Tuto akci podpořila nadace Agrofert