Zpěv vánočních koled na Denním stacionáři

V úterý 12. prosince 2023 dopoledne jsem se s pracovníky sociálních služeb (p. Dvořákem, pí. Rudolfovou a paní Krupkovou) sešla v budově kláštera v Nové Pace. S těmito pracovníky jsme v průběhu listopadu trénovali několik známých vánočních koled. Sálem se kromě libých hlasů klientů a pracovníků nesl lahodný zvuk čtyř kytar, historické zvonkohry, zobcové flétny, rolniček a trianglu.

Zpěv vánočních koled proběhl v barokním sále, který čišel příjemnou vánoční atmosférou. Sál zdobil světýlky ozdobený vzrostlý smrkový strom, který příjemně voněl a na němž visela vepsaná vánoční přání klientů. Na stěně bylo spuštěno video hořícího krbu s neodmyslitelným praskavým zvukem hořícího dřeva.

Sešli se zde klienti Denního stacionáře A, Sociální rehabilitace a Denního stacionáře B – Lady a Gentleman Club. Účast nebyla bohužel příliš veliká, jelikož hodně klientů bylo nemocných. Ti, co se zpívání zúčastnili, se už na dnešní dopoledne moc těšili.

Klientům a pracovníkům jsme rozdali rytmické hudební nástroje a vyzvali je k hudebnímu doprovodu. V sále panovala příjemná a veselá nálada. Klienti a pracovníci radostně zpívali a těšili z každé nadcházející koledy. Mnohé koledy jsme pro jejich oblíbenost i několikrát zazpívali znovu. Někteří klienti s radostí v průběhu zpívání dobrovolně přednesli básně, koledy anebo si při zpěvu spontánně zatancovali.

Na závěr zpěvu vánočních koled jsme si s klienty a pracovníky společně zatančili a také zazpívali při reprodukovaných vánočních koledách.

Nastal závěr našeho vánočního zpívání, kdy se klientům nechtělo končit. Několik klientů i pracovníků vzneslo přání si v takové sestavě zahrát a zazpívat pravidelněji. Uvidíme, třeba „Ježíšek“ jejich přání vyslyší…

Monika Crhová, 13.12.2023, Nová Paka
MAS, Brána do Českého ráje, z.s., Komunitní aktivity