Komunitní centrum

Josef Fučík: Pomáhejte okolí a pracujte na maximum

Vozejkov
Komunitní portál nejen pro vozíčkáře s poraněním páteře a míchy

Celý článek naleznete:

„Muzikohraní“ na Pecce

V pravidelných čtrnáctidenních intervalech probíhají v komunitním centru v Novopackém klášteře hudební setkávání s klienty denního stacionáře a  Lady club & Gentleman clubu.

V měsíci červnu se „Muzikohraní“ výjimečně konalo pro všechny účastníky bez omezení věku a postižení na letním pobytu v poklidném a příjemném prostředí kempu Pecka. I pro nové posluchače z řad klientů jiné sociální služby pod názvem Sociální rehabilitace byla tato aktivizační činnost příjemným zážitkem.

Klášter ve videu 2023

Zveme Vás na prohlídku kláštera zde