Jarní jarmark a den otevřených dveří

Ve dnech 31. 3 - 1. 4. 2019 se konal v Životě bez bariér tradiční jarmak prodeje výrobků chráněných dílen. Po oba dny měla veřejnost možnost si také prohlédnout prostory, kde se provozují sociální služby, kde a v jakých oborech pracují lidé s handicapem a jaké další aktivity organizace zajišťuje. Upravené prostory s velikonoční tématikou měli možnost prohlédnout spřátelené organizace, studenti sociální školy Hostinné, děti ze škol a další hosté. Nutno poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě akce, neboť ti kteří se přišli v tyto dny podívat ocenili nápaditost našich zaměstnanců a za to jim patří velký dík.
Veřejnosti byly předávány dotazníky k vyplnění. Vždy nové podněty  jsou pro Život bez bariér, z.ú. přínosem k další profesionalitě. Někteří přítomní využili příležitosti otevřené poradny, mohli si vyzkoušet vhodnou kompenzační pomůcku nebo si naplánovat s poradcem následnou návštěvu.

Projekt Asistence pro pracovníky s těžkým zdravotním postižením podpořila Nadace ČEZ