Nácvik komunikace se zákazníkem v praxi

Včera se Sociální rehabilitace výrazně podílela na lepší propagaci prodeje výrobků chráněných dílen a prezentaci kompenzačních pomůcek. Jako zpestření jsme tentokráte vybrali eukanistiku, kterou sami uživatelé učili některé zákazníky.

Účelem této akce bylo bezpochyby zapojení našich uživatelů do celého procesu.

Zlepšení komunikace s lidmi a správné vyjadřování trénujeme velice často v terénu a toto byla jedna z možností, jak pokračovat. Posílení samostatného uvažování, učení se odpovědnosti za odvedenou práci a samostatné rozhodování, to vše jsou věci, které výrazně obohatí uživatelům možnost se uplatnit časem třeba i na trhu práce.

Zde je několik fotografií z prodejní akce, která se myslíme vydařila.