VÍTÁNÍ JARA S ŽIVOTEM BEZ BARIÉR

Poslední březnovou neděli a pondělí jsme otevřeli areál Života bez bariér a přivítali všechny zájemce na Dni otevřených dveří a tradičním jarním jarmarku.

Na výrobě zboží, které jsme nabízeli na jarmarku se opět významně podíleli klienti sociální rehabilitace a denního stacionáře, další předměty vyrobili zaměstnanci rukodělných chráněných dílen. Výrobky si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích a i po jarmarku je možné je zakoupit v budově Centra bez bariér (Opolského 148, Nová Paka) od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin.

Mezi milými návštěvníky byli např. děti z trutnovské lesní školky, žáci ze Speciální školySrdíčko v Jilemnici ažáci speciální třídymístní ZŠ Komenského, klienti Stacionáře Diakonie Vrchlabí, senioři z novopackého Domova,ÚSP CHotělice a studenti Obchodní akademie Janské Lázně.

Zatímco děti si vyráběli různé dárky v kreativních dílnách, jejich doprovod si měl možnost prohlédnout prostory Centra bez bariér, kde poskytujeme naše služby. A které to jsou?

Odborné sociální poradenství – pro osoby se zdravotním postižením, seniory a pečující osoby.

Sociální rehabilitace – služba určená lidem se zdravotním postižením a seniorům do 80 let věku, která nabízí řadu různých činností, které mají posílit a podpořit samostatnost a nezávislost klientů, rozvíjet jejich znalosti a schopnosti a podporovat je v posílení pracovních návyků a získání odpovídajícího zaměstnání dle potřeb a schopností klienta.

Novým vybavením a prostory se může od nedávna chlubit Denní stacionář, který je umístěn v přízemí budovy Centra bez bariér. Tato služba je určená lidem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují dopomoc druhé osoby. Denní stacionář nabízí svým klientům rozmanité aktivity s ohledem na jejich zájmy a schopnosti. Klienti DS jezdí na pravidelné letní a zimní pobyty, účastní se sportovní i kulturních akcí. V letošním roce můžeme klientům nabídnout také muzikoterapie (projekt realizovaný za podpory Ministerstva kultury ČR).

Pro všechny návštěvníky byla zajímavá také půjčovna kompenzačních pomůcek, která nabízí pomůcky pro domácí péči pro osoby se zdravotním postižením, v rekonvalescenci nebo seniory. V půjčovně najdete přes 150 pomůcek, kromě mechanických a elektrických vozíků a tříkolek také polohovací lůžka, pomůcky pro osobní hygienu, motomed a další.

Všechny naše návštěvníky jsme také pozvali na naše pravidelné akce, které se budou konat i letos. Nejbližší je sportovní klání Hry bez hranic, které se jako vždy uskuteční ve Sportovní hale ZŠ Komenského v Nové Pace 16. května. Fanoušky rockové hudby zveme 3. června na benefiční hudební festival Klášter žije, kde vystoupí mimo jiné oblíbená kapela Komunál. Příznivce méně hlasitého umění pak přivítáme 12. září na divadelní přehlídce Hraní bez hranic v Městském kulturním středisku.

Více fotografií najdete zde:

Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se brzy na shledanou na některé z našich akcí!

Klienti a zaměstnanci Života bez bariér!