Rozvojové projekty

Brzy budeme mít důstojný chodník

Vlastními silami jsme zajistili provizorní odvodnění klášterního dvora

V říjnu tohoto roku zprovoznili údržbáři Života bez bariér, o.s. provizorní kanalizaci, která zabezpečí odvodnění rajské zahrady v prostoru bývalé klášterní budovy. Náklady na celou akci se pohybovaly v částce 30 000,-Kč.

Ing. arch. Oldřich Rejl - Projekt záchrany bývalého kláštera v Nové Pace - článek p.

Projekt záchrany bývalého kláštera v Nové Pace

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz

Datum: 26.4.2014  |  Autor: Ing. arch. Oldřich Rejl, redakce
Každý může příspět k zachraně kláštera – dominantě města Nová Paka, která má po adaptaci sloužit zdravotně postiženým lidem a celá přestavba je v rukou občanského sdružení.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Za dlažební kostky na pivo! s Exceptionals

Provozovatelé portálu Exceptionals nabídli v lednu Životu bez bariér svou pomoc. Věnovali sdružení svůj čas, energii a zázemí svého projektu a připravlili pro uživatele portálu Exceptionals akci s názvem "Za dlažební kostky na pivo!".
Zapojením se do akce získá každý návštěvník pražského Lokálu možnost seznámjit se s novými přáteli a ještě podpořit dobrou věc tím, že přihodí  "do placu" 6 dlažebních kostek, které půjdou na vybudování bezbariérového vchodu do budovy Centra bez bariér tak, aby byla pro vozíčkáře a další postižené konečně, v souladu s názvem – bezbariérová.
Info o akci "Za dlažební kostky na pivo!" a možnost zaregistrovat se naleznete zde.

Pokud se do Prahy nechytáte, inspirujte alespoň své kamarády a známé, kteří jsou  "pražským" zážitkům nakloněni, aby byla plocha vydlážděná získanými dlažebními kostkami co největší. Děkujeme.

Děkujeme zakladatelům a spolupracovníkům portálu Exceptionals za jejich chuť pomáhat! 
 

"Nové dveře" do Centra bez bariér od Nadace České pojišťovny

Centrum bez bariér v Nové Pace bylo koncem ledna vybaveno systémem elektrického otevírání. Toto zařízení, které ulehčí zdravotně postiženým klientům a zaměstnancům Života bez bariér manipulaci s vchodovými dveřmi, bylo pořízeno díky finančnímu grantu od Nadace České pojišťovny, který Život bez bariér,o.s. obdržel koncem minulého roku.

Dokončení severní části venkovního prostranství objektu Centra bez bariér

Ke konci května letošního ruku se nám podařilo díky podpoře Nadačního fondu pomoci a materiálovým a finančním darům několika dalších jednotlivců a firem dokončit severní venkovní prostranství objektu Centra bez bariér. Vytvořená zpevněná dlážděná plocha bude sloužit pro venkovní aktivity klientů sociálních služeb a částečně jako parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance sdružení.

Young Architect Award 2012 - cena pro projekt "Revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace"

Ve 4. ročníku mezinárodní přehlídky pro studenty architektury do 33 let - Young Architect Award 2012 - získal Tomáš Zdvihal Cenu rektora ČVUT (za školní práci v kategorii Projekty) za projekt "Revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace".

Cílem revitalizace tohoto památkově chráněného objektu, který je součástí občanským sdružení Život bez bariér, o.s. provozovaného Centra Klášter je vytvoření komplexního centra služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory i širokou veřejnost. Sdružení doufá, že bývalá budova novopackého Kláštera v budoucnu opět ožije a naplní se tak představy nejenom studentů architektury, jako například p. Zdvihala. 

O tom, jak se sdružení krůček po krůčku daří novopacký klášterní areál revitalizovat, se mužete více dočíst zde