Oslava zakladatele organizace

Čas běží jako voda a zakladatel Života bez bariér slavil kulaté narozeniny. Akce byla spojena s rejem čarodějnic. Je nutné poděkovat všem našim milým zaměstnancům a klientům, kteří perfektně zorganizovali v sále kláštera krásné společenské dopoledne. Nechyběli kostýmy čarodějnic, mnich, spousta dobrot, které klienti spolu se zaměstnanci připravili. Vrcholem byla korunovace zakladatelů organizace. Určitě byla přínosem nová pohádka z „pera vedoucí sociálních služeb“. Klienti a zaměstnanci měli v průběhu dopoledne možnost shlédnout jednu z prezentací o historii Života bez bariér, která bude představena na slavnostním otevření Novopackého kláštera v září 2023.

Sejít se, společně tvořit, organizovat, diskutovat, smát se, to je přece to největší štěstí, které nás jako zakladatele mohlo potkat. Jsme na náš tým velice hrdí… škoda jen, že nebyli přítomni všichni. Povinnosti nepočkají, protože naše organizace pomáhá těm, kteří nás potřebují.

Fučíková Jitka