Bezbariérovost

MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ A TURISTICKÝCH TRAS VE MĚSTĚ  NOVÁ PAKA

  popis objektů naleznete ZDE

    

 

Realizace bezbariérových úprav objektu městské knihovny v Nové Pace

V roce 2012 podala po konzultacích s občanským sdružením Život bez bariér ředitelka Městské knihovny v Nové Pace, pí. Benešová,  členům městského Výboru pro rozvoj návrh bezbariérových úprav, jejichž cílem bylo zvýšit přístupnost objektu knihovny pro osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí žádosti byly následující návrhy:

  • předláždění přístupu do Městské knihovny (který je zároveň přístupem do velkého sálu Městského kulturního střediska),
  • úprava dvoukřídlých vchodových dveří do knihovny (otevírání druhého křídla dveří, které je nutné pro vstup vozíčkáře, kočárku apod. není v dosahové vzdálenosti ani stojící osoby)
  • úprava venkovního zvonku (mimo dosahovou vzdálenost vozíčkářů)
  • nákup otočných stojanů na knihy.

Štítky: 

V. ročník Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj a Magistrát města Hradec Králové zvou na KONFERENCI Labská cyklotrasa od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér, která se koná ve dnech 17. - 18. zárí 2013 v budově Regiocentra Nový pivovar v Hradci Králové pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France.

Hlavním tématem dopoledního bloku prvního dne bude DOSTUPNOST TURISTICKÝCH CÍLŮ PRO HANDICAPOVANÉ NÁVŠTĚVNÍKY,
RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIORY.
 
Pod tímto článkem naleznete soubory obsahující:
  • Pozvánku na akci
  • Podrobný  program
  • Přihlášku

Štítky: 

Bariérovost prostranství před novopackým kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Dne 30. 8. 2013 zaslal zástupce občanského sdružení Život bez bariér, p. Josef Fučík, dopis předsedovi silničního výboru města Nová Paka. p. Pavlu Bouchnerovi, určený členům výboru, ve kterém se dotazuje mimo jiné na řešení bariérovosti vstupu do novopackého kostela Nanebevzetí Panny Marie.  

Text dopisu naleznete pod tímto článkem.

Dlažba venkovního prostranství před vstupem do kostela je velmi nerovná. Pro vozíčkáře představují výškové rozdíly mezi jednotlivými kameny dlažby velký problém a postižené osobě reálně hrozí při zapadnutí kolečka vozíku mezi jednotlivé dlažební kameny vypadnutí z vozíku. Cesta hendikepovaných za duchovními službami je bohužel díky této skutečnosti bariérová.

Viz foto po pravé straně: Vstupní prostranství do kostela Nanebevzetí Panny Marie, Nová Paka

Jak prohlásil jeden zdravotně postižený občan města, kterému  nezbývá nic jiného, než přijímat bariérovost s humorem: "Při bohoslužbě jsem už nemusel uklidňovat žádnou duši, protože jsem ji cestou na hrbolaté dlažbě vyklepal. A tím se i nechtěně stávám ateistou".

P. Bouchner slíbil zařadit daný bod na program jednání silničního výboru, nicméně dle jeho předběžných informací jsou dlažební kameny před vstupem do kostela tímto způsobem poskládány záměrně, aby výsledná podoba vstupu do bývalého klášterního areálu odpovídala historickému charakteru stavby.

Občanské sdružení nabízí zástupcům města Nová Paka inspiraci v podobě historické dlažby v památkově chráněné centrální zóně města Basilej, kterou zástupci sdružení navštívili v rámci projektu Švýcarsko-české spolupráce v roce 2012. Památkáři zde umožnili, aby byly kameny jednoho pruhu historické dlažby zality do betonu a poté zbroušeny. Díky této úpravě je výškový rozdíl mezi jednotlivými kameny minimální a tudíž umožňuje velmi jednoduchý pohyb všem skupinám osob s pohybovým omezením.  

Viz foto níže: Historické centrum města Basilej, Švýcarsko

  

Bariérovost bývalé radniční budovy a Jírových sadů v Nové Pace

Vedení města Nová Paka informovalo v jednom z červencových vydání Jičínském deníku o budoucích investičních záměrech, které se týkají veřejných staveb (viz celý text pod tímto článkem).
Realizace těchto záměrů je úzce propojena s otázkou bezbariérovosti. Zatímco od rekonstrukce v současné době bariérové budovy bývalé radnice na Masarykově náměstí město prozatím upustilo, plánuje již v tomto roce zahájit renovaci Jírových sadů, v rámci níž by měl být zajištěn také bezbariérový přístup do parku. S navrhovaným bezbariérovým řešením přišlo občanské sdružení Život bez bariér již v roce 2007, neboť park je nejenom pro hendikepované obtížně přístupný. Pokud se navrhované řešení podaří realizovat, otevře se ve městě všem skupnám osob s omezenou schopností pohybu další veřejný prostor.

Štítky: 

Harrachov bez bariér 2016

Ve dnech 18. - 19.6. jsme se zúčastnili 7. ročníku "Harrachov bez bariér", který zorganizoval spolek ZRNKO NADĚJE v rámci projektu Jedeme-bez-hranic.

Český ráj informuje také vozíčkáře

Sdružení Český ráj přichystalo webové stránky www.ceskyrajbezbarier.cz. Vycházejí z osobních zkušeností vozíčkáře, který v roce 2013 projel a zmapoval 20 bezbariérových výletů, 31 turistických cílů, 28 ubytovacích a 43 stravovacích zařízení.

Štítky: 

Plány města Nová Paka v oblasti bezbariérovosti v roce 2013

Starosta města Nová Paka popsal ve vydání Nových Novin ze 7.6.2013 plány města v oblasti odstraňování architektonických bariér


Štítky: 

Pohled na bezbariérovost v každodenním životě - příklady bezbariérových řešení z ČR a Švýcarska

Prohlédněte si analýzu shrnující poznatky získané v rámci 15 měsíců trvajícího projektu Švýcarsko-české spolupráce, který relizovalo občanské sdružení Život bez bariér spolu se třemi švýcarskými partnery, organizacemi Pro InfirmisHandicap Architecture Urbanisme Égalité Handicap.

V dokumentu s názvem "Pohled na bezbariérovost v každodenním životě - příklady bezbariérových řešení z ČR a Švýcarska" naleznete rozsáhlou fotodokumentaci zachycující architektonické překážky a bezbariérová řešení u veřejných i soukromých staveb v České republice a čtyřech švýcarských kantonech.
Zdokumentovaná bezbariérová řešení jsou popsána z hlediska české legislativy upravující přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dokument je ke stažení zde.

Žižkovská věž - problémová obsluha výtahů vozíčkářem

Seznamte se s plány bezbariérových úprav Žižkovské věže, o kterých informoval zástupce společnosti OREATHEA s.r.o. ve své reakci na dopis zaslaný CZEPA - Českou asociací paraplegiků. CZEPA tímto způsobem reagovala na podnět p. Fučíka z občanského sdružení Život bez bariér, který se jakožto vozíčkář potýkal při své poslední návštěvě Žižkovského vysílače s nemožností obsluhy jednoho z výtahů, které jsou určeny pro širokou veřejnost. 

Dopis zástupce společnosti naleznete zde.
Reakci CZEPA zde.

V říjnu 2013 zaslali také zástupci Pražské organizace vozíčkářů správci objektu žádost o nápravu s obdobným doporučením, které navrhla CZEPA. Níže návrh POV:

Aby  výtah, který má na základě informací od klienta ovladače v dosahu (přesná výška nebyla doposud ověřena), byl vyznačen symbolem přístupnosti. Druhý výtah může být využit dalšími návštěvníky, s tím, že je třeba upozornit na nedodržení normových hodnot (výška středu ovladače od podlahy má být uvnitř klece max. 1200 mm, přednostně 1100 mm).

 

Štítky: 

Inspirující fotografie bezbariérových řešení a pomůcek usnadňujících pohyb a orientaci

Prohlédněte si fotografie zajímavých a funkčních bezbariérových řešení a pomůcek i úprav, které užívání konkrétních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace neumožňují.

Příklady (bez) bariérových řešení pro Vás zdokumentovali zástupci sdružení na území ČR (převážně Královéhradecký kraj) a Švýcarska v rámci 15 měsíčního projektu Švýcarsko-české spolupráce.  

Fotogalerie:
Kantony Curych a Basilej
Královéhradecký kraj
Kantony Thurgau a Bern

Štítky: 

Společně proti bariérám v Nové Pace - Konference na téma bezbariérovost

Prohlédněte si prezentace vedoucí občanského sdružení Život bez bariér, paní Jitky Fučíkové, která zazněla na Konferenci věnované tématu bezzbariérovosti, kterou občanské sdružení uspořádalo dne 13. února 2013 v rámci projektu Švýcarsko-české spolupráce.

Prezentace Společně proti bariérám v Nové Pace představuje projekt realizovaný ve spolupráci s městem Nová Paka, který inicioval odstranění významného počtu architektonických bariér.

Další příspěvky věnované bezbariévé architektuře a projektům zaměřeným na odstraňování bariér, které byly prezentované na konferenci, jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

Toulky Prahou na vozíku - tipy na bezbariérové výlety

Hlavní město Praha nabízí nespočet výletů, které lze pohodlně zvládnout na elektrickém vozíku.
Nabízíme Vám popis některých z nich.

Jedličkův ústav

Pokud hledáte bezbariérové ubytování, lze využít bezbariérových pokojů v Jedličkově ústavu v Praze. Ústav se nachází přímo u národní památky Vyšehrad s krásným pohledem na Prahu. Pokoje jsou dvoulůžkové se sociálním zázemím, plně bezbariérové. Kdo by měl zájem vidět komplex protkaný bezbariérovými nájezdy napříč podlažími ústavu, lze jen doporučit. Jedná se o architektonickou „ lahůdku“.
Vyšehrad – národní kulturní památka
V podstatě 90% této národní památkové oblasti lze projet pohodlně na elektrickém vozíku. Zde je možné prohlédnout okolí vyšehradského kostela, navštívit vyšehradský hřbitov. Rozlehlé zahrady, sochy a projížďka po hradbách Vyšehradu je nezapomenutelným zážitkem. Není problém se zastavit na občerstvení nižší nebo vyšší cenové úrovně. Doporučujeme si „objednat“ hezké počasí a vyčlenit celý den.
Štítky: 

Jak změní centrum svoji tvář?

Zapojte se do diskuze o nové koncepci Masarykova náměstí, která byla schválena novopackým Výborem pro rozvoj. 

Štítky: 

MKS Nová Paka - i toto je potřeba opravit

Hledá se bezbariérové řešení pro vchod do malého sálu Městského kulturního střediska v Nové Pace 

Stránky