Bezbariérovost

MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ A TURISTICKÝCH TRAS VE MĚSTĚ  NOVÁ PAKA

  popis objektů naleznete ZDE

    

 

Český ráj informuje také vozíčkáře

Sdružení Český ráj přichystalo webové stránky www.ceskyrajbezbarier.cz. Vycházejí z osobních zkušeností vozíčkáře, který v roce 2013 projel a zmapoval 20 bezbariérových výletů, 31 turistických cílů, 28 ubytovacích a 43 stravovacích zařízení.

Štítky: 

Plány města Nová Paka v oblasti bezbariérovosti v roce 2013

Starosta města Nová Paka popsal ve vydání Nových Novin ze 7.6.2013 plány města v oblasti odstraňování architektonických bariér


Štítky: 

Pohled na bezbariérovost v každodenním životě - příklady bezbariérových řešení z ČR a Švýcarska

Prohlédněte si analýzu shrnující poznatky získané v rámci 15 měsíců trvajícího projektu Švýcarsko-české spolupráce, který relizovalo občanské sdružení Život bez bariér spolu se třemi švýcarskými partnery, organizacemi Pro InfirmisHandicap Architecture Urbanisme Égalité Handicap.

V dokumentu s názvem "Pohled na bezbariérovost v každodenním životě - příklady bezbariérových řešení z ČR a Švýcarska" naleznete rozsáhlou fotodokumentaci zachycující architektonické překážky a bezbariérová řešení u veřejných i soukromých staveb v České republice a čtyřech švýcarských kantonech.
Zdokumentovaná bezbariérová řešení jsou popsána z hlediska české legislativy upravující přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dokument je ke stažení zde.

Žižkovská věž - problémová obsluha výtahů vozíčkářem

Seznamte se s plány bezbariérových úprav Žižkovské věže, o kterých informoval zástupce společnosti OREATHEA s.r.o. ve své reakci na dopis zaslaný CZEPA - Českou asociací paraplegiků. CZEPA tímto způsobem reagovala na podnět p. Fučíka z občanského sdružení Život bez bariér, který se jakožto vozíčkář potýkal při své poslední návštěvě Žižkovského vysílače s nemožností obsluhy jednoho z výtahů, které jsou určeny pro širokou veřejnost. 

Dopis zástupce společnosti naleznete zde.
Reakci CZEPA zde.

V říjnu 2013 zaslali také zástupci Pražské organizace vozíčkářů správci objektu žádost o nápravu s obdobným doporučením, které navrhla CZEPA. Níže návrh POV:

Aby  výtah, který má na základě informací od klienta ovladače v dosahu (přesná výška nebyla doposud ověřena), byl vyznačen symbolem přístupnosti. Druhý výtah může být využit dalšími návštěvníky, s tím, že je třeba upozornit na nedodržení normových hodnot (výška středu ovladače od podlahy má být uvnitř klece max. 1200 mm, přednostně 1100 mm).

 

Štítky: 

Inspirující fotografie bezbariérových řešení a pomůcek usnadňujících pohyb a orientaci

Prohlédněte si fotografie zajímavých a funkčních bezbariérových řešení a pomůcek i úprav, které užívání konkrétních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace neumožňují.

Příklady (bez) bariérových řešení pro Vás zdokumentovali zástupci sdružení na území ČR (převážně Královéhradecký kraj) a Švýcarska v rámci 15 měsíčního projektu Švýcarsko-české spolupráce.  

Fotogalerie:
Kantony Curych a Basilej
Královéhradecký kraj
Kantony Thurgau a Bern

Štítky: 

Společně proti bariérám v Nové Pace - Konference na téma bezbariérovost

Prohlédněte si prezentace vedoucí občanského sdružení Život bez bariér, paní Jitky Fučíkové, která zazněla na Konferenci věnované tématu bezzbariérovosti, kterou občanské sdružení uspořádalo dne 13. února 2013 v rámci projektu Švýcarsko-české spolupráce.

Prezentace Společně proti bariérám v Nové Pace představuje projekt realizovaný ve spolupráci s městem Nová Paka, který inicioval odstranění významného počtu architektonických bariér.

Další příspěvky věnované bezbariévé architektuře a projektům zaměřeným na odstraňování bariér, které byly prezentované na konferenci, jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

Toulky Prahou na vozíku - tipy na bezbariérové výlety

Hlavní město Praha nabízí nespočet výletů, které lze pohodlně zvládnout na elektrickém vozíku.
Nabízíme Vám popis některých z nich.

Jedličkův ústav

Pokud hledáte bezbariérové ubytování, lze využít bezbariérových pokojů v Jedličkově ústavu v Praze. Ústav se nachází přímo u národní památky Vyšehrad s krásným pohledem na Prahu. Pokoje jsou dvoulůžkové se sociálním zázemím, plně bezbariérové. Kdo by měl zájem vidět komplex protkaný bezbariérovými nájezdy napříč podlažími ústavu, lze jen doporučit. Jedná se o architektonickou „ lahůdku“.
Vyšehrad – národní kulturní památka
V podstatě 90% této národní památkové oblasti lze projet pohodlně na elektrickém vozíku. Zde je možné prohlédnout okolí vyšehradského kostela, navštívit vyšehradský hřbitov. Rozlehlé zahrady, sochy a projížďka po hradbách Vyšehradu je nezapomenutelným zážitkem. Není problém se zastavit na občerstvení nižší nebo vyšší cenové úrovně. Doporučujeme si „objednat“ hezké počasí a vyčlenit celý den.
Štítky: 

Jak změní centrum svoji tvář?

Zapojte se do diskuze o nové koncepci Masarykova náměstí, která byla schválena novopackým Výborem pro rozvoj. 

Štítky: 

MKS Nová Paka - i toto je potřeba opravit

Hledá se bezbariérové řešení pro vchod do malého sálu Městského kulturního střediska v Nové Pace 

Stránky