Bezbariérovost

MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ A TURISTICKÝCH TRAS VE MĚSTĚ  NOVÁ PAKA

  popis objektů naleznete ZDE

    

 

Kino Nová Paka – volný vstup pro držitele průkazů ZTP/P

Nový majitel novopackého kina nabídl vstup na všechna filmová, ale i jiná představení, všem držitelům průkazu ZTP/P zdarma!!.

Kino má bezbariérový zadní /boční/vstup, kde vám přijde na zazvonění otevřít personál. Bohužel v současné době v kině není bezbariérové sociální  zařízení (WC), ale do budoucna se s ním počítá. Již v nejbližší době budete také moci nalézt podrobný popis přístupnosti objektu na našich stránkách věnovaných bezbariérovosti.

Vzhledem k tomu, že je potřeba pro vozíčkáře vždy vyčlenit prostor v hledišti a vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme místo si předem rezervovat - telefonicky kontaktovat pana Horáčka na tel. 608 555 091.
Kontakty spolu s informacemi o aktuálním dění a programu kina naleznete na facebooku Kino Nová Paka zde.

Doufáme, že přístup majitele kina bude inspirovat i další poskytovatele služeb. Děkujeme!

Revitalizace Jírových sadů - hledání bezbariérových řešení

28 března informoval Jičínský deník o připravované revitalizaci novopackých Jírových sadů a o výhradách, které má k připravovanému projektu zástupce občanského sdružení Život bez bariér, jehož členy a klienty jsou osoby se zdravotním postižením. Článek si můžete přečíst níže.

Vizualizace a souhrnná technická zpráva projektu revitalizace Jírových sadů jsou ke stažení zde.

Zástupci Života bez bariér by se s autory projektu rádi podělili o inspiraci pro bezbariérové řešení vstupního schodiště, kterou získali v rámci studijní cesty do Švýcarska. Níže nabízíme například ukázku architektonicky velmi vydařeného řešení přístupnosti Musea kultury v Basileji pomocí rampy u hlavního vchodu.

Další zajímavá řešení kombinující schodiště s rampou si můžete prohlédnout ZDE.

 

Plán realizace bezbariérových úprav v novopackých Jírových sadech

Štítky: 

Příběhy klientů - Ani úbytek fyzických sil vás nemusí připravit o radost z vaření

Sladká odměna pro klienty Denního stacionáře v bezbariérové kavárně

Do Života bez bariér přišel poukaz pro kamarády z Denního stacionáře do kavárny U Ámose v Nové Pace. Poukaz byl od paní Jaroslavy Suchánkové z Jičína. Protože se uživatelé Denního stacionáře podíleli na přípravě skvělého občerstvení pro partnery a příznivce sdružení, kteří se účastnili oslav 10 let fungování Života bez bariér, o.s., bylo pro ně příjemné posezení v kavárně s kávičkou, zákuskem i chlebíčkem krásnou odměnou. 

Děkujeme paní Suchánkové za skvělý nápad na poukaz, který udělal velkou radost!

Provozovna kavárny má zbudovaný bezbariérový přístup a proto můžeme její návštěvu doporučit také všem pohybově omezeným osobám.

Přečtěte si také o dalších zážitcích klientů sociálních služeb, které si odvezli z již proběhlých akcí a výletů

Konference na téma PAMÁTKY BEZ BARIÉR - pozvánka do Písku

I památky mohou být přístupné všem. Jejich zpřístupnění představuje úžasnou výzvu, jak odstranit diskriminaci hendikepovaných lidí a umožnit jim tak poznávat naše rozmanité kulturní dědictví. O této výzvě se bude diskutovat na XXIV. konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kterou pořádá sdružení společně s městem Písek, od 3. do 5. dubna 2014, tento rok na téma PAMÁTKY BEZ BARIÉR.
Program a přihlášku na konferenci naleznete zde

Štítky: 

Příběhy klientů - Bariéry, které jsou skryté v běžném vybavení bytu

Výbor pro rozvoj doporučil realizaci bezbariérových opatření

Výbor pro rozvoj města Nová Paka podpořil na svém prvním letošním zasedání podněty Života bez bariér, o.s. týkající se bezbariérových úprav některých objektů na území města. 

  1. V prvním podnětu upozornilo sdružení na objekt hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné, který je pro osoby s omezenou pohyblivostí jen velice těžko přístupný. Život bez bariér přístupnost objektu podrobně zmapoval a ve spolupráci s panem projektantem Birtuse předložil členům Výboru pro rozvoj návrhy možných bezbariérových úprav spolu s informacemi o možných zdrojích jejich financování. Návrhy možných bezbariérových řešení spolu s informacemi o přístupnosti objektu jsou ke stažení zde.
  2. V druhém podnětu, z října minulého roku, vybízel Život bez bariér, o.s. k řešení přístupnosti provozoven sídlících v objektu na Masarykově nám., č.p. 6, ve kterých jsou nabízeny služby určené pro širokou veřejnost. Podrobné informace o tomto podnětu můžete nalézt zde.

Výbor pro rozvoj na svém zasedání dne 27. 1. 2014 učinil následující doporučení:

  • Bod č. 1. Oprava dlažby na Masarykově náměstí před domy čp. 6 až 8

Usnesení: Výbor doporučuje opravu dlažby a obrubníků na Masarykově náměstí před domy čp. 6 až 8, včetně zajištění zlepšení přístupnosti těchto objektů.

  • Bod č. 4. Mapování bezbariérovosti – kaplička

U: Výbor doporučuje připravit projekt celkové revitalizace kaple Panny Marie Sedmibolestné a jejího okolí.

Štítky: 

Časopis Achát informuje o "bezbariérovém" úsilí Života bez bariér,o.s.

Nové noviny informují o připravované rekonstrukci kaple Panny Marie Bolestné

Muzea bez bariér - webové informační centrum

Muzeum bez bariér je webové informační fórum zaměřené na práci s návštěvníky muzeí, galerií a dalších kulturních paměťových institucí a zařízení, kteří mají specifické potřeby.

Cílem fóra www.emuzeum.cz/bezbarier je poskytovat informace  pro muzejní profesionály a další zájemce, kteří se zabývají nejen  problematikou handicapovaných návštěvníků muzeí, ale i seniory a dalšími  návštěvníky, kteří mají specifické potřeby.

Návrh řešení přístupnosti hřbitovní kaple v Nové Pace

18. listopadu se sešli pracovníci občanského sdružení Život bez bariér s p. Gottsteinem, zástupcem společnosti TermoReal s.r.o., která má na starosti správu nemovitého majetku města Nová Paka, p. Mizerou, který ve městě provozuje hřbitovní službu a za účelem pořádání smutečních obřadů si od města pronajímá prostory hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné, a projektantem Milanem Birtusem, aby společně prodiskutovali možnosti bezbariérových úprav, které by zpřístupnily hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné osobám s omezenou schopností pohybu. Pracovníci občanského sdružení přišli již tehdy s nápadem možných bezbariérových úprav. O jeho rozpracování následně sdružení požádalo projektanta Birtuse.

Návrh bezbariérového řešení zpracovaný ve třech variantách p. Birtusem si můžete prohlédnout zde. (PDF 360kB)

Podrobný popis přístupnosti objektu kaple naleznete zde.

Štítky: 

Konference PŘES BARIÉRY II

19 listopadu se pracovníci občanského sdružení Život bez bariér zúčastnili 2. ročníku konference PŘES BARIÉRY, kterou pořádala Pražská organizace vozíčkářů. Konference se věnovala problematice architektonických bariér, jejich mapování a odstraňování, metodikám kategorizace přístupnosti objektů a dalším tématům.
Na konfereci se svými příspěvky vystoupili zástupci neziskových organizací a samospráv, kteří se mapováním přístupnosti objektů dlouhodobě zabývají. Představeny byly např: projekt Flyabout Prague občanského sdružení Neposedíme, projekt Bezbariérová Olomouc, projekt Turistických tras pro hendikepované Klubu českých turistů a další. S příspěvkem vystoupil také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, který představil Národní program podpory cestovního ruchu, který je zaměřen na podporu cestovního ruchu cílových skupin seniorů, rodin a hendikepovaných osob prostřednictvím podpory realizace bezbariérových řešení.

Štítky: 

Konference PŘES BARIÉRY II - 19. listopad 2013, Praha

V úterý, 19. listopadu, se chystáme na konferenci PŘES BARIÉRY II pořádanou Pražskou organizací vozíčkářů. Těšíme se na setkání se všemi, kteří se angažují v oblasti mapování přístupnosti staveb. Získané poznatky chceme využít při mapování bezbariérovosti v Nové Pace. Informace o "bezbariérovém dění" ve městě, budeme i nadále zveřejňovat na našich webových stránkách v sekci bezbariérovost.

Pozvánku na akci naleznete dále v textu.

Štítky: 

Stránky