Bezbariérovost

MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ A TURISTICKÝCH TRAS VE MĚSTĚ  NOVÁ PAKA

  popis objektů naleznete ZDE

    

 

Výbor pro rozvoj doporučil realizaci bezbariérových opatření

Výbor pro rozvoj města Nová Paka podpořil na svém prvním letošním zasedání podněty Života bez bariér, o.s. týkající se bezbariérových úprav některých objektů na území města. 

  1. V prvním podnětu upozornilo sdružení na objekt hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné, který je pro osoby s omezenou pohyblivostí jen velice těžko přístupný. Život bez bariér přístupnost objektu podrobně zmapoval a ve spolupráci s panem projektantem Birtuse předložil členům Výboru pro rozvoj návrhy možných bezbariérových úprav spolu s informacemi o možných zdrojích jejich financování. Návrhy možných bezbariérových řešení spolu s informacemi o přístupnosti objektu jsou ke stažení zde.
  2. V druhém podnětu, z října minulého roku, vybízel Život bez bariér, o.s. k řešení přístupnosti provozoven sídlících v objektu na Masarykově nám., č.p. 6, ve kterých jsou nabízeny služby určené pro širokou veřejnost. Podrobné informace o tomto podnětu můžete nalézt zde.

Výbor pro rozvoj na svém zasedání dne 27. 1. 2014 učinil následující doporučení:

  • Bod č. 1. Oprava dlažby na Masarykově náměstí před domy čp. 6 až 8

Usnesení: Výbor doporučuje opravu dlažby a obrubníků na Masarykově náměstí před domy čp. 6 až 8, včetně zajištění zlepšení přístupnosti těchto objektů.

  • Bod č. 4. Mapování bezbariérovosti – kaplička

U: Výbor doporučuje připravit projekt celkové revitalizace kaple Panny Marie Sedmibolestné a jejího okolí.

Štítky: 

Časopis Achát informuje o "bezbariérovém" úsilí Života bez bariér,o.s.

Nové noviny informují o připravované rekonstrukci kaple Panny Marie Bolestné

Muzea bez bariér - webové informační centrum

Muzeum bez bariér je webové informační fórum zaměřené na práci s návštěvníky muzeí, galerií a dalších kulturních paměťových institucí a zařízení, kteří mají specifické potřeby.

Cílem fóra www.emuzeum.cz/bezbarier je poskytovat informace  pro muzejní profesionály a další zájemce, kteří se zabývají nejen  problematikou handicapovaných návštěvníků muzeí, ale i seniory a dalšími  návštěvníky, kteří mají specifické potřeby.

Návrh řešení přístupnosti hřbitovní kaple v Nové Pace

18. listopadu se sešli pracovníci občanského sdružení Život bez bariér s p. Gottsteinem, zástupcem společnosti TermoReal s.r.o., která má na starosti správu nemovitého majetku města Nová Paka, p. Mizerou, který ve městě provozuje hřbitovní službu a za účelem pořádání smutečních obřadů si od města pronajímá prostory hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné, a projektantem Milanem Birtusem, aby společně prodiskutovali možnosti bezbariérových úprav, které by zpřístupnily hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné osobám s omezenou schopností pohybu. Pracovníci občanského sdružení přišli již tehdy s nápadem možných bezbariérových úprav. O jeho rozpracování následně sdružení požádalo projektanta Birtuse.

Návrh bezbariérového řešení zpracovaný ve třech variantách p. Birtusem si můžete prohlédnout zde. (PDF 360kB)

Podrobný popis přístupnosti objektu kaple naleznete zde.

Štítky: 

Konference PŘES BARIÉRY II

19 listopadu se pracovníci občanského sdružení Život bez bariér zúčastnili 2. ročníku konference PŘES BARIÉRY, kterou pořádala Pražská organizace vozíčkářů. Konference se věnovala problematice architektonických bariér, jejich mapování a odstraňování, metodikám kategorizace přístupnosti objektů a dalším tématům.
Na konfereci se svými příspěvky vystoupili zástupci neziskových organizací a samospráv, kteří se mapováním přístupnosti objektů dlouhodobě zabývají. Představeny byly např: projekt Flyabout Prague občanského sdružení Neposedíme, projekt Bezbariérová Olomouc, projekt Turistických tras pro hendikepované Klubu českých turistů a další. S příspěvkem vystoupil také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, který představil Národní program podpory cestovního ruchu, který je zaměřen na podporu cestovního ruchu cílových skupin seniorů, rodin a hendikepovaných osob prostřednictvím podpory realizace bezbariérových řešení.

Štítky: 

Konference PŘES BARIÉRY II - 19. listopad 2013, Praha

V úterý, 19. listopadu, se chystáme na konferenci PŘES BARIÉRY II pořádanou Pražskou organizací vozíčkářů. Těšíme se na setkání se všemi, kteří se angažují v oblasti mapování přístupnosti staveb. Získané poznatky chceme využít při mapování bezbariérovosti v Nové Pace. Informace o "bezbariérovém dění" ve městě, budeme i nadále zveřejňovat na našich webových stránkách v sekci bezbariérovost.

Pozvánku na akci naleznete dále v textu.

Štítky: 

Vstup do objektu na Masarykově náměstí

18. 10. 2013 byl zaslán pracovníkem Života bez bariér, o.s. podnět předsedovi silničního výboru města Nová Paka, p. Pavlu Bouchnerovi, a starostovi města, JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, vybízející k řešení přístupnosti provozoven sídlících v objektu na Masarykově nám., č.p. 6, ve kterých jsou nabízeny služby určené pro širokou veřejnost. Podnět byl zaslán poté, co se majitel objektu neúspěšně pokusil navázat spolupráci s městem za účelem realizace bezbariérových opatření. 

Štítky: 

Jak se má vozíčkář důstojně dostat do volební místnosti?

A máme tu opět volby, takže opět apeluji na předtavitele města Nová Paka.

Pokaždé řeším (a věřte, že už ,,jen" cca 15let!), jak se dostanu na vozíčku důstojně do ,,mé" volební místnosti (malý sál Městského kulturního střediska v Nové Pace). Vypadá to, že i o těchto volbách budu opět riskovat své zdraví na nebezpečném vstupu do volební místnosti (na nevyhláškově ztlučených prknech nájezdu, jež s každým dalším použitím představují stále větší riziko vážného úrazu). Co bych ale pro naše poslace neudělal. Abych jim dal hlas, rád risknu na současné ,,rampě" do MKS i vlastní život. Avšak prostor pro řešení vstupu pomocí zbudování odpovídající rampy zde je. Pokud mi někdo věnuje materiál, vyrobím ji rád vlastnoručně pro Pačáky zdarma. Důkaz, že to umím opravdu ,,bytelně", naleznete zde: http://www.zbb.cz/galerie/vyroba-schodiste-do-objektu-centra-bez-barier

Josef Fučík, Život bez bariér, o.s.


Reportáž ČT o tématu bezbariérové volební místnosti si můžete zhlédnout zde.

Články v Jičínském deníku ze dne 26. a 29. října, které se o bezbariérovosti také zmiňují, si můžete přečíst zde zde.

Oprava chodníku v Tyršově ulici

Na podnět pracovníka Života bez bariér, o.s. byl projekt opravy chodníku v Tyršově ulici těsně před dokončením pozměněn a na konci chodníku byl zbudován bezbariérový sjezd s varovným pásem. Děkujeme moc všem zůčastněným za vyřešení této bariéry.

Štítky: 

Bezbariérovost městského parku v polském Dzierżoniowie

Dne 16.10.2013 přijali zástupci sdružení Život bez bariér pozvání polských partnerů a zúčastnili se oslav 60. výročí založení Polského svazu nevidomých, s jehož pobočkou sídlící ve městě Dzierżoniow spolupracuje Život bez bariér, o.s. již od roku 2008.

Královéhradecký kraj vede v bezbariérových spojích - Jičínský deník

Jak informuje pondělní vydání Jičínského deníku z 15. října 2013, v MHD Královéhradeckého kraje je cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace k dispozici nejvíce bezbariérových spojů.

Štítky: 

Pracovníci Pražské organizace vozíčkářů nás učili mapovat bariéry

Ve čtvrtek 10. října se vydali zástupci občanského sdružení Život bez bariér do Prahy, aby se zde zúčastnili školení Pražské organizace vozíčkářů zaměřeného na mapování bariér.

V rámci projektu PŘES BARIÉRY mapují pracovníci POV přístupnost veřejných i soukromých staveb v Praze a dalších městech ČR již více než 15 let. Za tu dobu se jim podařilo nashromáždit velké množství dat, která výrazně přispěla ke zvýšení informovanosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace o možnostech využití veřejných i soukromých služeb. Pracovníci POV také vytvořili metodiku, která umožňuje mapovat bariéry s přihlédnutím k požadavkům samotných uživatelů jednotlivých objektů. A právě sdílení této metodiky umožňuje sjednocovat přístupy dalších organizací a jednotlivců, kteří se chtějí do mapování přístupnosti staveb zapojit.

Občanské sdružení Život bez bariér velmi děkuje zástupcům POV, konkrétně: Ing. Marii Málkové – Koordinátorce projektu PŘES BARIÉRY, a Ing. arch. Janu Tomandlovi - Specialistovi na mapování přístupnosti, za všechny poskytnuté informace a pracovní materiály, které občanské sdružení plánuje v nejbližší budoucnosti využít při mapování přístupnosti objektů ve městě Nová Paka.

Stránky