Bezbariérovost

MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ A TURISTICKÝCH TRAS VE MĚSTĚ  NOVÁ PAKA

  popis objektů naleznete ZDE

    

 

Vstup do objektu na Masarykově náměstí

18. 10. 2013 byl zaslán pracovníkem Života bez bariér, o.s. podnět předsedovi silničního výboru města Nová Paka, p. Pavlu Bouchnerovi, a starostovi města, JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, vybízející k řešení přístupnosti provozoven sídlících v objektu na Masarykově nám., č.p. 6, ve kterých jsou nabízeny služby určené pro širokou veřejnost. Podnět byl zaslán poté, co se majitel objektu neúspěšně pokusil navázat spolupráci s městem za účelem realizace bezbariérových opatření. 

Štítky: 

Jak se má vozíčkář důstojně dostat do volební místnosti?

A máme tu opět volby, takže opět apeluji na předtavitele města Nová Paka.

Pokaždé řeším (a věřte, že už ,,jen" cca 15let!), jak se dostanu na vozíčku důstojně do ,,mé" volební místnosti (malý sál Městského kulturního střediska v Nové Pace). Vypadá to, že i o těchto volbách budu opět riskovat své zdraví na nebezpečném vstupu do volební místnosti (na nevyhláškově ztlučených prknech nájezdu, jež s každým dalším použitím představují stále větší riziko vážného úrazu). Co bych ale pro naše poslace neudělal. Abych jim dal hlas, rád risknu na současné ,,rampě" do MKS i vlastní život. Avšak prostor pro řešení vstupu pomocí zbudování odpovídající rampy zde je. Pokud mi někdo věnuje materiál, vyrobím ji rád vlastnoručně pro Pačáky zdarma. Důkaz, že to umím opravdu ,,bytelně", naleznete zde: http://www.zbb.cz/galerie/vyroba-schodiste-do-objektu-centra-bez-barier

Josef Fučík, Život bez bariér, o.s.


Reportáž ČT o tématu bezbariérové volební místnosti si můžete zhlédnout zde.

Články v Jičínském deníku ze dne 26. a 29. října, které se o bezbariérovosti také zmiňují, si můžete přečíst zde zde.

Oprava chodníku v Tyršově ulici

Na podnět pracovníka Života bez bariér, o.s. byl projekt opravy chodníku v Tyršově ulici těsně před dokončením pozměněn a na konci chodníku byl zbudován bezbariérový sjezd s varovným pásem. Děkujeme moc všem zůčastněným za vyřešení této bariéry.

Štítky: 

Bezbariérovost městského parku v polském Dzierżoniowie

Dne 16.10.2013 přijali zástupci sdružení Život bez bariér pozvání polských partnerů a zúčastnili se oslav 60. výročí založení Polského svazu nevidomých, s jehož pobočkou sídlící ve městě Dzierżoniow spolupracuje Život bez bariér, o.s. již od roku 2008.

Královéhradecký kraj vede v bezbariérových spojích - Jičínský deník

Jak informuje pondělní vydání Jičínského deníku z 15. října 2013, v MHD Královéhradeckého kraje je cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace k dispozici nejvíce bezbariérových spojů.

Štítky: 

Pracovníci Pražské organizace vozíčkářů nás učili mapovat bariéry

Ve čtvrtek 10. října se vydali zástupci občanského sdružení Život bez bariér do Prahy, aby se zde zúčastnili školení Pražské organizace vozíčkářů zaměřeného na mapování bariér.

V rámci projektu PŘES BARIÉRY mapují pracovníci POV přístupnost veřejných i soukromých staveb v Praze a dalších městech ČR již více než 15 let. Za tu dobu se jim podařilo nashromáždit velké množství dat, která výrazně přispěla ke zvýšení informovanosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace o možnostech využití veřejných i soukromých služeb. Pracovníci POV také vytvořili metodiku, která umožňuje mapovat bariéry s přihlédnutím k požadavkům samotných uživatelů jednotlivých objektů. A právě sdílení této metodiky umožňuje sjednocovat přístupy dalších organizací a jednotlivců, kteří se chtějí do mapování přístupnosti staveb zapojit.

Občanské sdružení Život bez bariér velmi děkuje zástupcům POV, konkrétně: Ing. Marii Málkové – Koordinátorce projektu PŘES BARIÉRY, a Ing. arch. Janu Tomandlovi - Specialistovi na mapování přístupnosti, za všechny poskytnuté informace a pracovní materiály, které občanské sdružení plánuje v nejbližší budoucnosti využít při mapování přístupnosti objektů ve městě Nová Paka.

Budoucnost projektu "Nová Paka - město bez bariér"

Občanské sdružení Život bez bariér předložilo v červenci 2013 žádost Nadaci VIA, v rámci programu Rychlých grantů, za účelem získání finančích prostředků pro zajištění udržitelnosti projektu "Nová Paka - město bez bariér".

Tento společný projekt města Nová Paka a občanského sdružení Život bez bariér se podařilo iniciovat díky vstřícnému přístupu bývalého vedení města Nová Paka a angažovanosti občanského sdružení v oblasti přístupnosti staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kdy sdružení začalo prakticky hned po svém vzniku v roce 2004 systematicky upozorňovat na architektonické bariéry, které těmto osobám bránily(ní) ve využívání veřejných i soukromých služeb ve městě. V rámci projektu  „Nová Paka – město bez bariér“ město finančně přispívá na realizaci jednotlivých bezbariérových opatření navržených jak zástupci neziskových a dalších organizací, tak občany města.

Bariérová restaurace - Motorest Koliba Čtyři kameny - na trase Mladá Boleslav - Praha.

19. září 2013 jeli pracovníci a klienti občanského sdružení Život bez bariér do Prahy.
Jeden z účastníků této cesty poté popsal následující bariérovou příhodu:

Jeli jsme se dvěma mikrobusy (celkem 18 lidí, z toho 4 vozíčkáři a 7 berličkářů) a zastavili se a těšili na jídlo v ,,nové kolibě" (Motorest Koliba Čtyři kameny u rychlostní silnice směr z Mladé Boleslavi na Prahu). Při vstupu nastal problém jak sjet s vozíky z parkoviště na příjezd ke kolibě, protože tam prostě mezi bílou čárou ohraničující prostor pro auta nebylo místo na projetí (foto č. 1). Ale přes ,,travičku" jsme to nějak zvládli. Po příchodu jsme se nedostali do restaurace, protože hlavní vchod má vstupní rampu ve sklonu 45 stupňů!!! (foto č. 2), místo maximálního stoupání 12cm na 1 metr délky. Nad tím prostě zůstává rozum stát. Tak jsme se tedy chtěli najíst alespoň venku na terase. Obsluha nám ochotně odšoupla lavici, jenže!! ke stolům se nedalo zajet, protože šíře mezi nohami stolů byla méně než 60cm, takže se pod něj s vozíkem prostě nedalo zajet (foto č. 3).  Bohužel tedy i stoly byly bariérové. Nakonec jsme se vrátili k pumpě do bufetu a dali si místo minutky na kolibě smažák za lidových 30Kč. My jsme určitě ušetřili, ale majitel koliby určitě prodělal.

Je otázka, kdo celou stavbu zprojektoval, kdo zainvestoval a hlavně, kdo ji poté zkolaudoval. Všichni tito lidé odvedli špatně svou práci a proto část obyvatel nemůže využít zde nabízené služby. 

Štítky: 

Realizace bezbariérových úprav objektu městské knihovny v Nové Pace

V roce 2012 podala po konzultacích s občanským sdružením Život bez bariér ředitelka Městské knihovny v Nové Pace, pí. Benešová,  členům městského Výboru pro rozvoj návrh bezbariérových úprav, jejichž cílem bylo zvýšit přístupnost objektu knihovny pro osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí žádosti byly následující návrhy:

  • předláždění přístupu do Městské knihovny (který je zároveň přístupem do velkého sálu Městského kulturního střediska),
  • úprava dvoukřídlých vchodových dveří do knihovny (otevírání druhého křídla dveří, které je nutné pro vstup vozíčkáře, kočárku apod. není v dosahové vzdálenosti ani stojící osoby)
  • úprava venkovního zvonku (mimo dosahovou vzdálenost vozíčkářů)
  • nákup otočných stojanů na knihy.

Štítky: 

V. ročník Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj a Magistrát města Hradec Králové zvou na KONFERENCI Labská cyklotrasa od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér, která se koná ve dnech 17. - 18. zárí 2013 v budově Regiocentra Nový pivovar v Hradci Králové pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France.

Hlavním tématem dopoledního bloku prvního dne bude DOSTUPNOST TURISTICKÝCH CÍLŮ PRO HANDICAPOVANÉ NÁVŠTĚVNÍKY,
RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIORY.
 
Pod tímto článkem naleznete soubory obsahující:
  • Pozvánku na akci
  • Podrobný  program
  • Přihlášku

Štítky: 

Bariérovost prostranství před novopackým kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Dne 30. 8. 2013 zaslal zástupce občanského sdružení Život bez bariér, p. Josef Fučík, dopis předsedovi silničního výboru města Nová Paka. p. Pavlu Bouchnerovi, určený členům výboru, ve kterém se dotazuje mimo jiné na řešení bariérovosti vstupu do novopackého kostela Nanebevzetí Panny Marie.  

Text dopisu naleznete pod tímto článkem.

Dlažba venkovního prostranství před vstupem do kostela je velmi nerovná. Pro vozíčkáře představují výškové rozdíly mezi jednotlivými kameny dlažby velký problém a postižené osobě reálně hrozí při zapadnutí kolečka vozíku mezi jednotlivé dlažební kameny vypadnutí z vozíku. Cesta hendikepovaných za duchovními službami je bohužel díky této skutečnosti bariérová.

Viz foto po pravé straně: Vstupní prostranství do kostela Nanebevzetí Panny Marie, Nová Paka

Jak prohlásil jeden zdravotně postižený občan města, kterému  nezbývá nic jiného, než přijímat bariérovost s humorem: "Při bohoslužbě jsem už nemusel uklidňovat žádnou duši, protože jsem ji cestou na hrbolaté dlažbě vyklepal. A tím se i nechtěně stávám ateistou".

P. Bouchner slíbil zařadit daný bod na program jednání silničního výboru, nicméně dle jeho předběžných informací jsou dlažební kameny před vstupem do kostela tímto způsobem poskládány záměrně, aby výsledná podoba vstupu do bývalého klášterního areálu odpovídala historickému charakteru stavby.

Občanské sdružení nabízí zástupcům města Nová Paka inspiraci v podobě historické dlažby v památkově chráněné centrální zóně města Basilej, kterou zástupci sdružení navštívili v rámci projektu Švýcarsko-české spolupráce v roce 2012. Památkáři zde umožnili, aby byly kameny jednoho pruhu historické dlažby zality do betonu a poté zbroušeny. Díky této úpravě je výškový rozdíl mezi jednotlivými kameny minimální a tudíž umožňuje velmi jednoduchý pohyb všem skupinám osob s pohybovým omezením.  

Viz foto níže: Historické centrum města Basilej, Švýcarsko

  

Bariérovost bývalé radniční budovy a Jírových sadů v Nové Pace

Vedení města Nová Paka informovalo v jednom z červencových vydání Jičínském deníku o budoucích investičních záměrech, které se týkají veřejných staveb (viz celý text pod tímto článkem).
Realizace těchto záměrů je úzce propojena s otázkou bezbariérovosti. Zatímco od rekonstrukce v současné době bariérové budovy bývalé radnice na Masarykově náměstí město prozatím upustilo, plánuje již v tomto roce zahájit renovaci Jírových sadů, v rámci níž by měl být zajištěn také bezbariérový přístup do parku. S navrhovaným bezbariérovým řešením přišlo občanské sdružení Život bez bariér již v roce 2007, neboť park je nejenom pro hendikepované obtížně přístupný. Pokud se navrhované řešení podaří realizovat, otevře se ve městě všem skupnám osob s omezenou schopností pohybu další veřejný prostor.

Štítky: 

Harrachov bez bariér 2016

Ve dnech 18. - 19.6. jsme se zúčastnili 7. ročníku "Harrachov bez bariér", který zorganizoval spolek ZRNKO NADĚJE v rámci projektu Jedeme-bez-hranic.

Stránky