Sociální rehabilitace

Sociální služby ve "Zpravodaji sociálních služeb"

Čtení z litevských pohádek

TRÉNINKOVÉ KNIHKUPECTVÍ A ANTIKVARIÁT SE SOCIÁLNÍ REHABILITACÍ

Klienti a pracovnice sociální rehabilitace provozují v následujících třech týdnech od 7. listopadu ve vestibulu Café Centrál

TRÉNINKOVÉ KNIHKUPECTVÍ A ANTIKVARIÁT.  Přijďte si vybrat knihu novou nebo  knihu starší.

Ve vestibulu naleznete i něco málo z našich chráněných dílen – výrobky z keramiky, textilu, papíru či pedigu.

Novinkou z dílen jsou velmi povedené dárkové obálky – na milý vzkaz, voucher či drobný dárek.

Cuketové hody v Životě bez bariér

Vaření je součástí individuálních plánů většiny klientů sociální rehabilitace a v Životě bez bariér se snažíme o to, abychom klienty naučili vařit zdravě a zároveň také za málo peněz.

Článek o sociální rehabilitaci najdete i v Achátu

Život bez bariér bude mít „Sociální automobil“

Život bez bariér, z.ú. byl vybrán do projektu „Sociální automobil“ realizovaný od roku 1997 reklamní agenturou Kompakt spol. s r.o. sídlící v Poděbradech.

Nikdo z nás neví, co nás čeká a kdy budeme potřebovat pomoc

Lidé se nerodí do stejných podmínek, nemají identickou startovní čáru a tím pádem rovné možnosti a příležitosti. Takzvaný „americký sen“ je iluzí, že postačí snaha, píle a vůle k dosažení vytyčených cílů. Ve srovnání běžné populace mají navíc  lidé se zdravotním postižením na své životní cestě překážky, které mohou překonat jen za podpory společnosti. Největším trestem pro člověka je samota a opuštěnost. Člověk s handicapem snáší svůj úděl mnohem lépe s vědomím, že se může obrátit na své blízké a okolí.

Práce léčí

Pracovníci sociální rehabilitace z.ú. Život bez bariér jsou si vědomi, jak je důležité, abych jejich uživatelé budovali aktivně své životy, zapojili se co možná v nejvyšší míře do společnosti a jednou z důležitých činností člověka je práce, kde naleznou uplatnění a uspokojení. Režim, který z toho vyplývá, pomáhá uživatelům služby rehabilitace k duševní, fyzické a sociokulturní pohodě. 

Výhled z rozhledny Tábor si užili i klienti sociální rehabilitace

Ve zdravém těle zdravý duch a proto jsme šli na výlet dýchat čerstvý vzduch

Nácvik evakuace, aneb když se v Životě bez bariér rozezní požární sirény

Klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace měli možnost si v pátek 8.4.2016 vyzkoušet cvičnou evakuaci v případě požáru. Rychlým krokem, každý dle svých možností, někdo po vlastních, někdo s berlemi nebo chodítkem a někdo na vozíku mířili k únikovému východu.

Klienti naší sociální rehabilitace upevňují české tradice

Přečtěte si krásný článek o tom, jak prožívali velikonoční čas klienti sociální rehabilitace. Povídání o českých tradicích a o práci s klienty připravila naše pracovnice v sociálních službách Kamila Langhammerová.

Připravujeme Hry bez Hranic

I letos připravujeme sportovní akci HRY BEZ HRANIC, která se koná 17. května 2016 v hale ZŠ Komenského v Nové Pace. Čeká nás dopoledne plné soutěží, her a zábavy, kterého se účastní nejen naši klienti sociálních služeb, ale také klienti a žáci námi pozvaných organizací.

Víte, jak se poskytuje umělé dýchání a masáž srdce? My už ano!

Začátek března jsme si v sociálních službách Života bez bariér zpestřili školením první pomoci. Tohoto školení se účastnili klienti sociální rehabilitace, denního stacionáře a i pracovnice těchto sociální služeb.

Sociální rehabilitace je tu pro klienty i v následujícím roce 2016

Služba sociální rehabilitace je jednou z registrovaných sociálních služeb Života bez bariér.

Služba je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s kombinovaným, mentálním postižením a tělesným postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
Cílem služby sociální rehabilitace je podporovat klienta v dosažení nezávislosti a samostatnosti v běžném životě a uplatnění na trhu práce. V tomto procesu hrají ústřední roli jeho individuální požadavky a potřeby, které je nutné zjistit a pracovat na zakázce klienta tak, aby došlo k vyřešení jeho nepříznivé sociální situace.

Sociální rehabilitaci poskytujeme v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006Sb., o sociálních službách. Jedná se o nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pod nohami máme poklady naší země - návštěva novopacké klenotnice

Pod nohami máme poklady naší země.....  jsme se dozvěděli při návštěvě klenotnice v Nové Pace, kterou jsme v září absolvovali s klienty služby sociální rehabilitace. Měli jsme možnost si prohlédnout všechna tři patra, protože objekt je bezbariérový. Jako výprava jsme navštívili všechny expozice a na vlastní oči se přesvědčili, že i poblíž Centra bez bariér nabízí město Nová Paka dostatek kulturních zážitků, které jsou dostupné i pro vozíčkáře. Měli jsme možnost klidu a prostoru užít si atmosféry darů země a nechat na sebe působit umělecká díla v oddělení spiritismu. Návštěva uživatele sociální služby natolik zaujala, že pracovnice naplánovali delší pobyt v klenotnici, kde si klienti budou moci ve větším časovém prostoru navnímat umělecké obrazy,  popřemýšlet o pocitech, jaké v nich vyvolávají a popřípadě si v tak zajímavém prostředí namalovat obraz vlastní.

Přečtěte si také o dalších zážitcích které si klienti odvezli z již proběhlých sportovních akcí a výletů a exkurzí, které jsme pro ně zorganizovali.

Stránky