Sociální rehabilitace

Víte, jak se poskytuje umělé dýchání a masáž srdce? My už ano!

Začátek března jsme si v sociálních službách Života bez bariér zpestřili školením první pomoci. Tohoto školení se účastnili klienti sociální rehabilitace, denního stacionáře a i pracovnice těchto sociální služeb.

Sociální rehabilitace je tu pro klienty i v následujícím roce 2016

Služba sociální rehabilitace je jednou z registrovaných sociálních služeb Života bez bariér.

Služba je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s kombinovaným, mentálním postižením a tělesným postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
Cílem služby sociální rehabilitace je podporovat klienta v dosažení nezávislosti a samostatnosti v běžném životě a uplatnění na trhu práce. V tomto procesu hrají ústřední roli jeho individuální požadavky a potřeby, které je nutné zjistit a pracovat na zakázce klienta tak, aby došlo k vyřešení jeho nepříznivé sociální situace.

Sociální rehabilitaci poskytujeme v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006Sb., o sociálních službách. Jedná se o nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pod nohami máme poklady naší země - návštěva novopacké klenotnice

Pod nohami máme poklady naší země.....  jsme se dozvěděli při návštěvě klenotnice v Nové Pace, kterou jsme v září absolvovali s klienty služby sociální rehabilitace. Měli jsme možnost si prohlédnout všechna tři patra, protože objekt je bezbariérový. Jako výprava jsme navštívili všechny expozice a na vlastní oči se přesvědčili, že i poblíž Centra bez bariér nabízí město Nová Paka dostatek kulturních zážitků, které jsou dostupné i pro vozíčkáře. Měli jsme možnost klidu a prostoru užít si atmosféry darů země a nechat na sebe působit umělecká díla v oddělení spiritismu. Návštěva uživatele sociální služby natolik zaujala, že pracovnice naplánovali delší pobyt v klenotnici, kde si klienti budou moci ve větším časovém prostoru navnímat umělecké obrazy,  popřemýšlet o pocitech, jaké v nich vyvolávají a popřípadě si v tak zajímavém prostředí namalovat obraz vlastní.

Přečtěte si také o dalších zážitcích které si klienti odvezli z již proběhlých sportovních akcí a výletů a exkurzí, které jsme pro ně zorganizovali.

Děkujeme vám za návštěvu v naší tréninkové kavárně

Na přelomu měsíce června a července proběhla v Centru bez bariér týdenní tréninková kavárna, kde si klienti sociálních služeb Života bez bariér zkoušeli obsluhovat hosty v improvizované kavárně.

Nápad vznikl bezprostředně po konferenci organizací PoDZ, Kamarád a  Apropo Jičín, kteří klientskou kavárnu provozují v Jičíně. S ohledem na naše možnosti jsme se rozhodli pro týdenní kavárnu okořeněnou doprovodným kulturním programem, na který jsme chtěli nalákat hosty, pro něž jsme s klienty připravili výbornou kávu a delikatesy. Hosty se nakonec stali převážně naši rodinní příslušníci a přátelé, ale zavítali k nám i hosté zcela nezávislí (např. pí Šimůnková).

Příběh klienta sociální rehabilitace

Zdroj: časopis Achát, červen 2015

Výlet Fjord klubu Stará Paka

Klienti a pracovnice sociální rehabilitace Života bez bariér, z.ú. navštíviliv rámci společných aktivit  jízdárnu, výletní a turistický areál Fjord klub Stará Paka. Majitelka paní Žaneta Pfefrová připravila pro zájemce dva velmi milé a klidné koníky. Kdo měl zájem, zkusil si pohled z koňského hřbetu v sedle a ti opatrnější se drželi madel.

Co se učí klienti sociální rehabilitace

Jak pomáháme v Životě bez bariér, z.ú. klientům služby sociální rehabilitace?

  • nacvičujeme s nimi činnosti nezbytné pro samostatný život - sebeobsluhu, komunikaci, organizaci času, navazování kontaktů, rozhodování se v běžných situacích
  • rozvojíme jejich specifické schopnosti a dovednosti na základě jejich přání a možností
  • motivujeme je k práci 
  • učíme je hájit jejich práva a zájmy při jednání s lékaři, s úředníky, s poskytovateli služeb a dalšími institucemi. 

Zveme vás na desátý ročník HER BEZ HRANIC

Klienti služby sociální rehabilitace se pustili do výroby medailí pro účastníky desátého ročníku HER BEZ HRANIC. Přihlašte se se svými klienty/žáky na desátý ročník této sportovní akce a přijďte se pobavit s kamarády. Více informací: olga.banyrova@zbb.cz, 602 393 368.

Pozvánku nalezente zde

Jak zažít kontakt se společenským prostředím

V rámci zajištění kontaktu se společenským prostředím se klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace vydali ve čtvrtek, 12. února, do Jičínského kina na českou komedii ”Hodinový manžel”.

Představili jsme službu sociální rehabilitace lidem z Jičínského regionu

Po úspěšném představení služby sociální rehabilitace novopackým uchazečům o zaměstnání, zástupcům kontaktních pracovišť Úřadu práce i zaměstnavatelů, představili dne 29. ledna 2015 zástupci Života bez bariér, z.ú. službu také zájemcům z Jičínského regionu. Akce se konala v prostorách ÚP kontaktního pracoviště Jičín, s jehož podporou byla zorganizována.

Ačkoliv byli účastníci akce zprvu nedůvěřiví, postupem času ztratily zábrany a začali vypravovat o svých zkušenostech z předešlých zaměstnáních a o tom, jakým způsobem je jejich postižení při práci limituje. Někteří ze zúčastněných se do služby sociální rehabilitace přihlásili, neboť získali pocit, že ještě není vše ztraceno a že mají naději ještě objevit či rozvinout nové schopnosti a dovednosti, které by jim při hledání vhodného zaměstnání mohly pomoci. 

Sociální rehabilitace může být krokem k větší samostanosti i získání práce

Dnes, 27. ledna 2015, proběhlo v Centru bez bariér setkání uchazečů o zaměstnání, zástupců kontaktních pracovišť Úřadu práce i zaměstnavatelů, kteří přijali pozvání Života bez bariér, z.ú. a přišli se podívat, jak funguje a v čem by pro ně mohla být přínosná služba sociální rehabilitace. Inspiraci k navázání užší spolupráce s Úřadem práce si pracovníci Života bez bariér přivezli ze své studijní cesty do Švýcarska,  v rámci níž měli možnost seznámit se s programy pracovní diagnostiky a pracovní rehabilitace. 

Služba sociální rehabilitace je tu proto, aby bezplatně naučila lidi se zdravotním postižením či duševním onemocněním, aby se uměli postarat sami o sebe a dokázali zajistit fungování svojí domácnosti, a také pro ty, kteří by si i přes své zdravotní omezení rádi našli práci, ale nedokážou sami posoudit, jaká práce a za jakých podmínek by pro ně byla zvládnutelná. Proto, aby zvýšili své šance na získání zaměstnání, si v rámci služby mohou vyzkoušet různé pracovní činnosti a získat i zcela nové dovednosti a znalosti, které by jim při hledání zaměstnání mohly pomoci.

Život bez bariér nabízí službu sociální rehabilitace i v roce 2015

Klienti sociálních služeb prodávali výrobky chráněné dílny

Do vánočního prodeje výrobků chráněné dílny Života bez bariér, o.s. se zapojili také klienti sociální rehabilitace a denního stacionáře.

Epilepsie, dětská mozková obrna, rekonvalescence po mozkové příhodě a další diagnózy znesnadňují klientům samostatný život a představují pro ně překážku při hledání vhodného zaměstnání.

Vánoční nadílka od firmy Cummins

Dne 10. prosince navštívili Život bez bariér, o.s. jaké každý rok zástupci společnosti Cummins Czech Republic přivezli pro naše klienty a provoz našich sociálních služeb spoustu užitečných dárků v podobě knih, ošacení, hraček, apod. Firma Cummins spolupracuje se sdružením již několik let a to formou zajištění servisních prohlídek bezbariérového univerzálního nakladače, který sdružení významně pomáhá při údržbě a revitalizaci novopackého areálu

Klienti sociální rehabilitace vaří v nové kuchyni

Klienti služby sociální rehabilitace Života bez bariér, o.s. začali v tomto roce využívat pro nácvik vaření novou cvičnou kuchyň umístěnou v budově Centra bez bariér

Stránky