sociální služby

Vystoupení dětí 3. – 4. třídy Masarykovi základní školy ze Staré Paky

Děti ze Staré Paky k nám do Centra bez bariér dnes 14. 12. 2016 přišli zazpívat a zarecitovat vánoční koledy. Naladili nás na přicházející Vánoce. Tímto bychom chtěli velice poděkovat panu řediteli Pavlu Antošovi a paní učitelkám Zuzaně Oborníkové a Janě Bartošové a především dětem ze 3. – 4. třídy Masarykovi základní školy ze Staré Paky.

Sociální služby ve "Zpravodaji sociálních služeb"

MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM - ENKAUSTIKA

Klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace si díky kreativitě pracovnic sociálních služeb budou v roce 2016 moci vyzkoušet oblíbenou a zajímavou výtvarnou techniku, nazývanou enkaustika. Jde o malbu horkým voskem s barevnými pigmenty, který se zažehluje na papír nebo dokonce i keramiku. Tato výtvarná technika je v současné době velice oblíbená a není divu.

Den krásy , pohybu a relaxace

Dne 7. 12. 2018 se konala v novopackém hotelu Centrál adventní benefiční akce pod názvem Den krásy pohybu a relaxace.

Výroční zpráva 2016

NA NÁVŠTĚVĚ V POLSKU

  

Počátkem roku přišla od naší partnerské organizace - Polského svazu nevidomých z Dzierzionowa pozvánka pro klienty sociálních služeb k návštěvě a účasti na kulturní přehlídce organizací zdravotně postižených u příležitosti Světového dne invalidů.

Stránky