Sponzoring

V Ostravě si můžete osladit dobrým skutkem určeným pro Život bez bariér

Provozovatelé portálu Exceptionals připravili další společensko-charitativní akci, jejímž cílem je přivézt lidi dohromady a umožnit jim osladit si život dobrým skutkem. Akce s názvem OSLAĎTE SI DOBRÝM SKUTKEM se uskuteční 29.3. v ostravské kavárně Caffé Triestre. Vedle ochutnávky kávy a exkurze do tajemství její správné přípravy budou moci účastníci akce podpořit nákupem lístků do tomboly také občanské sdružení Život bez bariér, konkrétně projekt Dlažební kostky, jehož cílem je vybudovat bezbariérový vchod do objektu Centra bez bariér v Nové Pace.

Štítky: 

Sladká odměna pro klienty Denního stacionáře v bezbariérové kavárně

Do Života bez bariér přišel poukaz pro kamarády z Denního stacionáře do kavárny U Ámose v Nové Pace. Poukaz byl od paní Jaroslavy Suchánkové z Jičína. Protože se uživatelé Denního stacionáře podíleli na přípravě skvělého občerstvení pro partnery a příznivce sdružení, kteří se účastnili oslav 10 let fungování Života bez bariér, o.s., bylo pro ně příjemné posezení v kavárně s kávičkou, zákuskem i chlebíčkem krásnou odměnou. 

Děkujeme paní Suchánkové za skvělý nápad na poukaz, který udělal velkou radost!

Provozovna kavárny má zbudovaný bezbariérový přístup a proto můžeme její návštěvu doporučit také všem pohybově omezeným osobám.

Přečtěte si také o dalších zážitcích klientů sociálních služeb, které si odvezli z již proběhlých akcí a výletů

Nejdůležitější je mít nohy v teple!

Před vánocemi dostalo občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace netradiční, ale krásný dárek. „Pošťák“ vyložil u kanceláří sdružení 3 krabice, které skrývaly přes 200 párů! nádherných ručně pletených ponožek, které pro naše klienty a zaměstnance napletla spolu se svými přítelkyněmi paní Dagmar Šantrůčková ze Starých Splavů. Za dobu našeho působení jsme obdrželi spoustu milých dárků a tento určitě patří mezi ty nejoriginálnější.

Siemens Report - Inovace internetem v Životě bez bariér, o.s.

Do vybavení Denního stacionáře přibyl terapeutický bazének

Do Denního stacionáře Života bez bariér, o.s. přibyla nová zábavná terapeutická pomůcka díky firmě Radek Herold-Herold, která darovala klientům stacionáře terapeutický bazének s míčky a tím rozšířila nabídku aktivit pro kliety o činnost, která je zábavná a zároveň vysoce stimulační. Klienty s těžkým pohybovým postižením lze v bazénku snadno napolohovat a hra pro ně zároveň představuje masáž téměř celého těla. Pracovnice Denního stacionáře nachází spolu s klienty stále nové aktivity a hry, které lze v bazénku provozovat. 

Velice za tento dar děkujeme! 

Štítky: 

Život bez bariér slaví 10 let - setkání s partnery

Co znamená 10 let existence neziskové organizace? Pro občanské sdružení Život bez bariér je to: poskytnutí sociálních a doplňkových služeb pro stovky zdravotně postižených; zajištění pracovního uplatnění pro stovky lidí jak s handicapem tak bez něj; zhodnocení movitého i nemovitého majetku o více než 70 mil. Kč; zorganizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro tisíce lidí z řad veřejnosti; navázání spolupráce a partnerství nejen v ČR; realizace mnoha projektů zaměřených na rozvoj činností podle potřeb handicapovaných.

Za dlažební kostky na pivo! s Exceptionals

Provozovatelé portálu Exceptionals nabídli v lednu Životu bez bariér svou pomoc. Věnovali sdružení svůj čas, energii a zázemí svého projektu a připravlili pro uživatele portálu Exceptionals akci s názvem "Za dlažební kostky na pivo!".
Zapojením se do akce získá každý návštěvník pražského Lokálu možnost seznámjit se s novými přáteli a ještě podpořit dobrou věc tím, že přihodí  "do placu" 6 dlažebních kostek, které půjdou na vybudování bezbariérového vchodu do budovy Centra bez bariér tak, aby byla pro vozíčkáře a další postižené konečně, v souladu s názvem – bezbariérová.
Info o akci "Za dlažební kostky na pivo!" a možnost zaregistrovat se naleznete zde.

Pokud se do Prahy nechytáte, inspirujte alespoň své kamarády a známé, kteří jsou  "pražským" zážitkům nakloněni, aby byla plocha vydlážděná získanými dlažebními kostkami co největší. Děkujeme.

Děkujeme zakladatelům a spolupracovníkům portálu Exceptionals za jejich chuť pomáhat! 
 

"Nové dveře" do Centra bez bariér od Nadace České pojišťovny

Centrum bez bariér v Nové Pace bylo koncem ledna vybaveno systémem elektrického otevírání. Toto zařízení, které ulehčí zdravotně postiženým klientům a zaměstnancům Života bez bariér manipulaci s vchodovými dveřmi, bylo pořízeno díky finančnímu grantu od Nadace České pojišťovny, který Život bez bariér,o.s. obdržel koncem minulého roku.

Chodítka ergoWalker rozšířila nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek

Život bez bariér, o.s. rozšířil nabídku Půjčovny kompenzačních pomůcek o 26 nových čtyřkolových chodítek ergoWalker díky jejichž dopředu otevřené konstrukci nestojí nic v cestě mezi uživatelem a okolním světem. Při příchodu k pokladně, obslužnému pultu, či kolemjdoucímu tak není potřeba chodítko odsunovat stranou. Chodítko nabízí také možnost odpočinku vsedě, je velmi lehké a lze jej snadno složit.

Pokud máte zájem si chodítko ergoWalker vyzkoušet, kontaktujte naši Koordinátorku Půjčovny kompenzačních pomůcek, pí. Marii Vokurkovou, tel.: 720 994 024, marie.vokurkova@zbb.cz

(Instruktážní video o pomůcce naleznete zde)

Občanské sdružení velmi děkuje německé společnosti ergoAgil GmbH za dar 26 chodítek ergoWalker a p. Pavlu Zdrahalovi, který se o zprostředkování tohoto pro sdružení významného materiálního daru zasadil a zajistil také dopravu pomůcek do České republice. 

Vánoční besídky s klaunskými nosy

17. prosince se sešli všichni zaměstnanci občanského sdružení Život bez bariér a klienti služeb Sociální rehabilitace a Denního stacionáře na vánoční besídce. Kapacita vzdělávací místnosti Centra bez bariér stačila jen tak tak na to, aby si všichni mohli společně sednout, popovídat a zazpívat vánoční koledy. Nejlepšími zpěváky byli jako vždy klienti sociálních služeb, kteří svoji bezprostředností zastínili nejenom kancelářský tým.
Vedoucí sdružení, pí. Jitka Fučíková, poděkovala všem za jejich loajalitu a podporu v právě končícím roce 2013 a poté se již ke slovu dostaly červené klaunské nosy, které si zaměstnanci a klienti sdružení zakoupili, aby tak podpořili projekt Konta BARIÉRY Nadace Charty 77. Nadace podporuje občanské sdružení Život bez bariér již mnoho let, je to partner, kterého si ve sdružení všichni velice váží, a nákupem klaunského nosu se zaměstnanci a klienti sdružení rozhodli za toto partnerství Nadaci alespoň symbolicky poděkovat.  

Krásný Advent všem přeje Život bez bariér, o.s.

Videa z vánoční besídky si můžete prohlédnout zde.

Pánové Banýr a Banýr z Jičína

Včera přišel do kanceláře občanského sdružení Život bez bariér pan Banýr se synem Marianem z firmy Miroslav Banýr - Zemní práce a doprava, Jičín. Položili na stůl láhev dobrého vína a řekli si o prázdnou darovací smlouvu, kterou podepsali a vepsali do ní dar 5 000,-Kč pro naše sdružení. Poté nám popřáli hezké svátky a odešli. Firma s deseti zaměstnanci, co celý rok maká jako šroub, bojuje o zakázky a honí neplatiče, pomůže sama od sebe neziskovce s desítkami klientů. Opravdu jste nás dojali, děkujeme pánové!

Štítky: 

Rok 2013 v Životě bez bariér popsaný v prosincového vydání časopisu Achát

Poděkování za DOBROU VĚC

Není to dávno, kdy zástupce občanského sdružení Život bez bariér, p. Fučíka, oslovili lidé z dobrým srdcem, lidé, které nikdy osobně nepotkal, prostě lidé z www.dobravec.cz

A nyní nám hlásí splněno!!:

http://daruj.dobravec.cz/pomozme-dostavet-centrum-pro-hendikepovane

Granty nadace Občanského fóra

20. listopadu se zástupci občanského sdružení Život bez bariér zůčastnili v prostorách Amerického centra v Praze slavnostního vyhlášení grantového řízení 2013 Nadace Občanského fóra. Občanské sdružení získalo v letošním roce od Nadace Občanského fóra částku 46 000,-Kč určenou na opravu výtahu v hlavní budově bývalého klášterního areálu v Nové Pace, který se sdružení postupně snaží revitalizovat a přeměnit na Centrum služeb pro seniory, zdravotně postižené a širokou veřejnost.

Na partnerství záleží

Dne 15.10.2013 byl v Praze, v sídle ředitelství Komerční banky a.s. předán zástupci občanského sdružení Život bez bariér šek v hodnotě 37.000,-Kč na zakoupení repasovaného motomedu pro klienty půjčovny kompenzačních pomůcek, kterou občanské sdružení provozuje již od roku 2005.

Štítky: 

Stránky