Sponzoring

Pracovníci Pražské organizace vozíčkářů nás učili mapovat bariéry

Ve čtvrtek 10. října se vydali zástupci občanského sdružení Život bez bariér do Prahy, aby se zde zúčastnili školení Pražské organizace vozíčkářů zaměřeného na mapování bariér.

V rámci projektu PŘES BARIÉRY mapují pracovníci POV přístupnost veřejných i soukromých staveb v Praze a dalších městech ČR již více než 15 let. Za tu dobu se jim podařilo nashromáždit velké množství dat, která výrazně přispěla ke zvýšení informovanosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace o možnostech využití veřejných i soukromých služeb. Pracovníci POV také vytvořili metodiku, která umožňuje mapovat bariéry s přihlédnutím k požadavkům samotných uživatelů jednotlivých objektů. A právě sdílení této metodiky umožňuje sjednocovat přístupy dalších organizací a jednotlivců, kteří se chtějí do mapování přístupnosti staveb zapojit.

Občanské sdružení Život bez bariér velmi děkuje zástupcům POV, konkrétně: Ing. Marii Málkové – Koordinátorce projektu PŘES BARIÉRY, a Ing. arch. Janu Tomandlovi - Specialistovi na mapování přístupnosti, za všechny poskytnuté informace a pracovní materiály, které občanské sdružení plánuje v nejbližší budoucnosti využít při mapování přístupnosti objektů ve městě Nová Paka.

Kdo může, ať kliká každý den

Děkujeme za dosavadní podporu všem uživatelům, návštěvníkům a také samotným provozovatelům portálu DobráVěc.czneboť díky jejich iniciativě získalo občanské sdružení Život bez bariér již 220 dlažebních kostek pro dobudování bezbariérového vstupu do objektu Centra bez bariér v Nové Pace 

Za každé kliknutí na stránkách projektu http://daruj.dobravec.cz/pomozme-dostavet-centrum-pro-hendikepovane je navýšena částka, kterou sdružení získá na bezbariérový vchod, o deset haléřů.  A proto KDO MŮŽE, AŤ KLIKÁ KAŽDÝ DEN.

Děkujeme za Vaši podporu!

Život bez bariér, o.s.

Budoucnost projektu "Nová Paka - město bez bariér"

Občanské sdružení Život bez bariér předložilo v červenci 2013 žádost Nadaci VIA, v rámci programu Rychlých grantů, za účelem získání finančích prostředků pro zajištění udržitelnosti projektu "Nová Paka - město bez bariér".

Tento společný projekt města Nová Paka a občanského sdružení Život bez bariér se podařilo iniciovat díky vstřícnému přístupu bývalého vedení města Nová Paka a angažovanosti občanského sdružení v oblasti přístupnosti staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kdy sdružení začalo prakticky hned po svém vzniku v roce 2004 systematicky upozorňovat na architektonické bariéry, které těmto osobám bránily(ní) ve využívání veřejných i soukromých služeb ve městě. V rámci projektu  „Nová Paka – město bez bariér“ město finančně přispívá na realizaci jednotlivých bezbariérových opatření navržených jak zástupci neziskových a dalších organizací, tak občany města.

Konto BARIÉRY slaví 20 let

Dlouholetý projekt partnera našeho občanského sdružení Nadace Charty 77, Konto BARIÉRY, slaví 20 let.
Děkujeme Nadaci Charty 77 nejenom za klienty našeho sdružení, ale za všechny hendikepované, kterým Konto BARIÉRY za dobu své existence pomohlo překonávat překážky, neboť s každou překonanou překážkou vzrostlo i jejich sebevědomí a sebeúcta.

Oslava 20 let Nadace dobré dílo sester sv.Karla Boromejského

Zástupci výboru občanského sdružení Život bez bariér přijali pozvání na oslavu 20. výročí založení Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, která se konala dne 19.9.2013 v areálu Strahovského kláštera v Praze.

Štítky: 

Dar od Pražského znění 2013

V létě zazvonil v kanceláři Života bez bariér telefon a pořadatelka festivalu Pražské znění 2013, pí. Šindlerová, pozvala zástupce občanského sdružení do Prahy. Na Vyšehradě, ve Starém purkrabství, se ve dnech 18. - 21. 9.2013 konal již 10. ročník tohoto alikvótního festivalu (www.alikvotnifestival.cz).

Štítky: 

Život bez bariér ve výroční zprávě Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského za rok 2012

Dokončení severní části venkovního prostranství objektu Centra bez bariér

Ke konci května letošního ruku se nám podařilo díky podpoře Nadačního fondu pomoci a materiálovým a finančním darům několika dalších jednotlivců a firem dokončit severní venkovní prostranství objektu Centra bez bariér. Vytvořená zpevněná dlážděná plocha bude sloužit pro venkovní aktivity klientů sociálních služeb a částečně jako parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance sdružení.

Klienti sociálních služeb vyrazili na samosběr léčivých rostlin

Ve čtvrtek, 18 června, vyrazili klienti sociální rehabilitace a denního stacionáře Života bez bariér, o.s. do Markvartic u Sobotky, aby na polích s léčivými bylinami patřících společnosti Planta Naturalis nasbírali mateřídoušku.
Následující dny se klienti sociálních služeb ještě vydali na louky v okolí města Nová Paka, kde nasbírali třezalku, svízel a řebříček. Nasbírané rostliny budou použity pro aktivity klientů sociální rehabilitace - vaření, výroba masážních olejů, dárkových předmětů a čajů a případně také pro výrobu užitných a dekorativních výrobků (mýdla, vonné polštářky a další) chráněné dílny, ve které jsou zaměstnáni lidé se zdravotním postižením.

Rádi bychom tímto poděkovali za možnost samosběru mateřídoušky zástupci společnosti Planta Naturalis, panu Ing. Bohumilu Bradnovi.

Přečtěte si také o dalších zážitcích klientů sociálních služeb, které si odvezli z již proběhlých akcí a výletů.

Nové vytápění objektu Denního stacionář s podporou od Nadace ČEZ

Občanské sdružení Život bez bariér získalo tento rok finanční příspěvek od Nadace ČEZ určený na pokrytí nákladů souvisejících s instalací systému nesoučasného vytápění v budově Denního stacionáře, ve které sdružení poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením a seniorům. Dosavadní systém vytápění neumožňoval efektivní regulaci teploty v jednotlivých místnostech a tím značně komplikoval provoz objektu.

Štítky: 

Nový ZVON(eček) vyzvání v novopackém klášteře

Známý a slavný dřevo a ledo sochař Jan Kužel z Dobré Vody u Hořic, řezač pilosthilkou, zakladatel umělecké skupiny K106, troufnu si říci, že i můj kamarád, kterého jsem poznal před pětadvaceti lety na Horních Mísečkách, mi náhle zavolal a stručně řekl: ,,Hele Pepiku, chtěl bych zjara udělat nějakej dobrej skutek. Tak jsem si na tebe vzpomněl. Mrkni na moje stránky www.janek66.cz a vyber si, co chceš a já vám to na klášter pro vaše postižené jako dar udělám. Tak čaaau". No a po čase jsme jeli do Dobré Vody u Hořic, poznali jeho království na kraji lesa a přivezli první krásné dřevopilodílo - zvoničku. Zatím ještě nemá své pevné místo, protože parkové úpravy v areálu našeho sdružení nejsou ještě dokončeny. Tak různě „cestuje" po našem venkovním prostranství a vyzvání všem klientům Života bez bariér. Doufáme, že spolupráce bude pokračovat. Plánujeme setkání a semináře zaměřené na uměleckou práci se dřevem a dalšími materiály, které by obohatily interiér a okolí novopackého klášterního areálu.

Nové kompenzační pomůcky od Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Díky velkému srdci sestřičky Goretti  a Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského přibylo do naší půjčovny kompenzačních pomůcek šest polohovacích lůžek, která budou sloužit klientům, kteří je nezbytně potřebují pro péči o své blízké v domácím prostředí. Ani nevlídnost pondělního počasí a spousta vody v hangárech nadace neodradily sestřičku Goretti a naše pracovníky od převzetí daru.

Velký dík ještě jednou za všechny potřebné.

Nadační fond pomoci ocenil společenskou angažovanost zakladatele sdružení

Občanské sdružení by touto cestou rádo poděkovalo Nadačnímu fondu pomoci za ocenění společenské angažovanosti jednoho ze zakladatelů sdružení, p. Josefa Fučíka. Příběh p. Fučíka a jeho práce v oblasti podpory ïntegrace osob se zdravotním postižením se Nadační fond pomoci rozhodl podpořit finančním darem. Větší část získaných prostředků věnoval P. Fučík na financování prací souvisejících s revitalizací venkovního prostranství v areálu sdružení.

Nadační fond Veolia informuje o činnosti občanského sdružení Život bez bariér

Ve čtvrtek 11. dubna navštívil v rámci monitorovacího dne naše sdružení ředitel Nadačního fondu Veolia, p. Jan Dolínek. V rámci jeho návštěvy informovali zástupci sdružení p. Dolínka o využití grantu Nadačního fondu Veolia, který sdružení získalo v roce 2012 díky spolupráci NFV a Nadace VINCI a seznámili jej s činnostmi sdružení a jeho plány do budoucna.

Podpořte naši činnost darem konkrétní věci - v současné době sháníme

Pokud naše aktivity nechcete nebo nemůžete podpořit finančně, můžete dle svých možností přispět na činnost našeho sdružení materiálním darem či poskytnutím služby.

V současné době sháníme:

Štítky: 

Stránky