Projekt vybudování Centra bez bariér

Brzy budeme mít důstojný chodník

Sledge hokejisté hráli v Nové Pace

Ve dnech 25.3. a 26.3.2016 se na zimním stadionu v Nové Pace uskutečnil exhibiční dvojzápas HC sledge Studénka versus Sledge Litvínov.

Hvězdy Severovýchodu

V letech 2007-2012 bylo z ROP NUTS II Severovýchod podpořeno 254 projektů v rámci Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Naše Centrum bez bariér bylo jedním z nich. Od roku 2012 se podařilo v částce cca 29 mil. kč zrekonstruovat objekt a zajistit zde pro osoby se zdravotním postižením a seniory sociální služby a další navazující činnosti. V rámci akce Hvězdy Severovýchodu byl dne 24.6.2015 projekt spolu s mnoha ostatními představen na Žižkově náměstí v Jičíně. Veřejnost tak měla možnost posoudit realizaci jednotlivých projektů a podpořit hlasem nejlepší z nich.

ROP míří na severovýchod Čech

Poděkování panu Josefu Richterovi

Objekt Centra bez bariér před a po vybudování severního venkovního prostranství. 

     

Závěrečná konference projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity

Dne 24.6.2014 se zástupkyně občanského sdružení Život bez bariér zúčastnila závěrečné konference Projektu posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) realizovaného v rámci operačního programu NUTS II Severovýchod, která se konala v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou.

Setkání u "hranatého" stolu

Poznatky, informace, předávání zkušeností, získávání nových podnětů a zpětné vazby jsou základem pro dobré fungování každé činnosti jak firem a samospráv, tak poskytavetelů sociálních služeb.

Proto se občanské sdružení Život bez bariér rozhodlo uspořádat v průběhu roku 2014 několik setkání u "hranatého" stolu, jejímž cílem bude výměna zkušeností a poznatků vždy s konkrétní skupinou regionálních subjektů.  

21. března 2014 sdružení uspořádalo hned dvě tato setkání.

Za dlažební kostky na pivo! s Exceptionals

Provozovatelé portálu Exceptionals nabídli v lednu Životu bez bariér svou pomoc. Věnovali sdružení svůj čas, energii a zázemí svého projektu a připravlili pro uživatele portálu Exceptionals akci s názvem "Za dlažební kostky na pivo!".
Zapojením se do akce získá každý návštěvník pražského Lokálu možnost seznámjit se s novými přáteli a ještě podpořit dobrou věc tím, že přihodí  "do placu" 6 dlažebních kostek, které půjdou na vybudování bezbariérového vchodu do budovy Centra bez bariér tak, aby byla pro vozíčkáře a další postižené konečně, v souladu s názvem – bezbariérová.
Info o akci "Za dlažební kostky na pivo!" a možnost zaregistrovat se naleznete zde.

Pokud se do Prahy nechytáte, inspirujte alespoň své kamarády a známé, kteří jsou  "pražským" zážitkům nakloněni, aby byla plocha vydlážděná získanými dlažebními kostkami co největší. Děkujeme.

Děkujeme zakladatelům a spolupracovníkům portálu Exceptionals za jejich chuť pomáhat! 
 

"Nové dveře" do Centra bez bariér od Nadace České pojišťovny

Centrum bez bariér v Nové Pace bylo koncem ledna vybaveno systémem elektrického otevírání. Toto zařízení, které ulehčí zdravotně postiženým klientům a zaměstnancům Života bez bariér manipulaci s vchodovými dveřmi, bylo pořízeno díky finančnímu grantu od Nadace České pojišťovny, který Život bez bariér,o.s. obdržel koncem minulého roku.

Poděkování za DOBROU VĚC

Není to dávno, kdy zástupce občanského sdružení Život bez bariér, p. Fučíka, oslovili lidé z dobrým srdcem, lidé, které nikdy osobně nepotkal, prostě lidé z www.dobravec.cz

A nyní nám hlásí splněno!!:

http://daruj.dobravec.cz/pomozme-dostavet-centrum-pro-hendikepovane

Podpořte koupí dlažební cihly Centrum bez bariér v Nové Pace

šiřte - šiřte - šiřte - šiřte - šiřte - šiřte - šiřte - šiřte
---------------------------------------------------------------------------
Vážení přátelé, prosím Vás moc o pomoc s tímto problémem:

Už dva roky se usilovně snažím vybudovat v Nové Pace na klášteře přístup do Centra Bez Bariér – budovy, kde jsou poskytovány sociální služby určené zdravotně postiženým a seniorům. Moje osobní finance jsou už v Centru prostavěny a zatím se mi nedaří sehnat ostatní potřebné prostředky (granty, dotace a sponzoři v recesi moc nefungují) a proto je hlavní vchod paradoxně s ohledem na název budovy stále bariérový a klienti jsou již dva roky nuceni používat provizorní vchod ze dvora.

Obracím se tímto na veřejnost a prosím lidi s dobrým srdcem, zda by nekoupili jednu (až xx) cihlu zámkové dlažby za cca 10,-Kč (č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka) a nevěnovali jí na bezbariérový vchod do budovy Centra bez bariér, aby byla pro vozíčkáře a další postižené konečně, v souladu s názvem – bezbariérová. Pokud se nás najde dost, tento problém zvládneme. Potřebujeme cca 10 000 ks dlažby typ BestBeton-Rovná. Palety zámkové dlažby se „nudí" v novopackých stavebninách a přitom by se jim u nás tak krásně leželo a byly by neustále ve společnosti lidí - lidí, kterým pánbůh nenadělil zrovna dokonalé tělo a zcela bystrou mysl a o to je pro ně těžší překonávat překážky při každodenních cestách za sociálními službami do Centra Bez Bariér.

Dokončení severní části venkovního prostranství objektu Centra bez bariér

Ke konci května letošního ruku se nám podařilo díky podpoře Nadačního fondu pomoci a materiálovým a finančním darům několika dalších jednotlivců a firem dokončit severní venkovní prostranství objektu Centra bez bariér. Vytvořená zpevněná dlážděná plocha bude sloužit pro venkovní aktivity klientů sociálních služeb a částečně jako parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance sdružení.

Prezentace projektu "Centrum bez bariér v Nové Pace" v rámci aktivit mezinárodní iniciativy HEALTH EQUITY

Projekt Centrum bez bariér v Nové Pace byl představen v rámci semináře evropských regionů, který se konal 25. - 27. března 2013 v objektu Výboru regionů v Bruselu v rámci mezinárodního projektu Equity Action (www.eurohealthnet.eu) za účasti zástupců Evropské komise, Výboru regionů, organizace EuroHealthNet a mnoha dalších organizací a institucí.

Otevření budovy Centrum bez bariér 15.-16.9.2011