Projekt revitalizace venkovního prostranství

Brzy budeme mít důstojný chodník

Rádi bychom vrátili život do novopackého kláštera

Na klášteře se svítí!

Díky finanční podpoře z programu "Region bez bariér" společnosti Škoda Auto a.s., se nám podařilo nakoupit a instalovat osvětlení příjezdové cesty a venkovní části areálu Života bez bariér - bývalého kláštera v Opolského ul. v Nové Pace, kde je umístěno Centrum bez bariér a Denní stacionář. Klienti, zaměstnanci a všichni návštěvníci areálu se tak zde budou moci pohybovat bezpečněji i v odpoledních a večerních hodinách nebo za snížené viditelnosti. Osvětlení je součástí obnovy částečně památkově chráněného areálu a novopacká dominanta tak bude důstojnou a dobře viditelnou ozdobou celého města.

Děkujeme společnosti Škoda Auto za finanční podporu a našim zaměstnancům, kteří se na instalaci osvětlení podíleli!

Pokud i vy by jste nás rádi podpořili, budeme moc rádi. Podívejte se, jakým způsobem to můžete udělat!

Poděkování panu Josefu Richterovi

Objekt Centra bez bariér před a po vybudování severního venkovního prostranství. 

     

Za dlažební kostky na pivo! s Exceptionals

Provozovatelé portálu Exceptionals nabídli v lednu Životu bez bariér svou pomoc. Věnovali sdružení svůj čas, energii a zázemí svého projektu a připravlili pro uživatele portálu Exceptionals akci s názvem "Za dlažební kostky na pivo!".
Zapojením se do akce získá každý návštěvník pražského Lokálu možnost seznámjit se s novými přáteli a ještě podpořit dobrou věc tím, že přihodí  "do placu" 6 dlažebních kostek, které půjdou na vybudování bezbariérového vchodu do budovy Centra bez bariér tak, aby byla pro vozíčkáře a další postižené konečně, v souladu s názvem – bezbariérová.
Info o akci "Za dlažební kostky na pivo!" a možnost zaregistrovat se naleznete zde.

Pokud se do Prahy nechytáte, inspirujte alespoň své kamarády a známé, kteří jsou  "pražským" zážitkům nakloněni, aby byla plocha vydlážděná získanými dlažebními kostkami co největší. Děkujeme.

Děkujeme zakladatelům a spolupracovníkům portálu Exceptionals za jejich chuť pomáhat! 
 

Česká televize natáčela v Nové Pace

Dne 7. 8. 2013 natáčel štáb České televize v areálu bývalé nemocnice v Nové Pace, kde sídlí občanské sdružení Život bez bariér. Důvodem byla příprava reportáže o činnosti a aktivitách této neziskové organizace. Reportáž bude součástí pořadu ČT Pomáhej s humorem Konto bariéry 2013, který se bude vysílat 28. září.
Moc si vážíme toho, že sdružení Život bez bariér bylo vybráno, aby byla prostřednictvím tohoto pořadu veřejnosti představena jeho sociální práce, která je zaměřená na podporu hendikepovaných a seniorů. Dlouhodobým cílem sdružení je vybudovat v areálu bývalého kláštera, pozdější nemocnice, komplexní zázemí pro lidi s handicapem a seniory. Díky podpoře mnoha subjektů i jednotlivců se sdružení postupně daří jednotlivé budovy areálu rekonstruovat a naplňovat veřejně prospěšnými aktivitami.

Podpořte koupí dlažební cihly Centrum bez bariér v Nové Pace

šiřte - šiřte - šiřte - šiřte - šiřte - šiřte - šiřte - šiřte
---------------------------------------------------------------------------
Vážení přátelé, prosím Vás moc o pomoc s tímto problémem:

Už dva roky se usilovně snažím vybudovat v Nové Pace na klášteře přístup do Centra Bez Bariér – budovy, kde jsou poskytovány sociální služby určené zdravotně postiženým a seniorům. Moje osobní finance jsou už v Centru prostavěny a zatím se mi nedaří sehnat ostatní potřebné prostředky (granty, dotace a sponzoři v recesi moc nefungují) a proto je hlavní vchod paradoxně s ohledem na název budovy stále bariérový a klienti jsou již dva roky nuceni používat provizorní vchod ze dvora.

Obracím se tímto na veřejnost a prosím lidi s dobrým srdcem, zda by nekoupili jednu (až xx) cihlu zámkové dlažby za cca 10,-Kč (č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka) a nevěnovali jí na bezbariérový vchod do budovy Centra bez bariér, aby byla pro vozíčkáře a další postižené konečně, v souladu s názvem – bezbariérová. Pokud se nás najde dost, tento problém zvládneme. Potřebujeme cca 10 000 ks dlažby typ BestBeton-Rovná. Palety zámkové dlažby se „nudí" v novopackých stavebninách a přitom by se jim u nás tak krásně leželo a byly by neustále ve společnosti lidí - lidí, kterým pánbůh nenadělil zrovna dokonalé tělo a zcela bystrou mysl a o to je pro ně těžší překonávat překážky při každodenních cestách za sociálními službami do Centra Bez Bariér.

Dokončení severní části venkovního prostranství objektu Centra bez bariér

Ke konci května letošního ruku se nám podařilo díky podpoře Nadačního fondu pomoci a materiálovým a finančním darům několika dalších jednotlivců a firem dokončit severní venkovní prostranství objektu Centra bez bariér. Vytvořená zpevněná dlážděná plocha bude sloužit pro venkovní aktivity klientů sociálních služeb a částečně jako parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance sdružení.

Nový ZVON(eček) vyzvání v novopackém klášteře

Známý a slavný dřevo a ledo sochař Jan Kužel z Dobré Vody u Hořic, řezač pilosthilkou, zakladatel umělecké skupiny K106, troufnu si říci, že i můj kamarád, kterého jsem poznal před pětadvaceti lety na Horních Mísečkách, mi náhle zavolal a stručně řekl: ,,Hele Pepiku, chtěl bych zjara udělat nějakej dobrej skutek. Tak jsem si na tebe vzpomněl. Mrkni na moje stránky www.janek66.cz a vyber si, co chceš a já vám to na klášter pro vaše postižené jako dar udělám. Tak čaaau". No a po čase jsme jeli do Dobré Vody u Hořic, poznali jeho království na kraji lesa a přivezli první krásné dřevopilodílo - zvoničku. Zatím ještě nemá své pevné místo, protože parkové úpravy v areálu našeho sdružení nejsou ještě dokončeny. Tak různě „cestuje" po našem venkovním prostranství a vyzvání všem klientům Života bez bariér. Doufáme, že spolupráce bude pokračovat. Plánujeme setkání a semináře zaměřené na uměleckou práci se dřevem a dalšími materiály, které by obohatily interiér a okolí novopackého klášterního areálu.