Finanční vzdělávání

Od roku 2015 probíhá vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti individuálně v rámci bezplatné služby sociální rehabilitace
Obraťte se na nás v případě jakéhokoliv dotazu na tel.727 952 639 , či e-mailu: sluzby@zbb.cz

ČOI radila novopačákům jak se nenechat nenapálit „ŠMEJDY“

Ve středu 10. 9. 2014 jsme se zúčastnili s klienty sociální rehabilitace a denního stacionáře v rámci kurzů finanční gramotnosti přednášky na téma předváděcích prodejních akcí, kterou v Městském kulturním středisku zorganizoval sociální odbor města Nová Paka. Zástupci inspektorátu České obchodní inspekce se s přítomnými podělili  o své poznatky a postřehy, které získávají v průběhu kontrol, které jsou právě na předváděcí a jim podobné akce zaměřeny. 

RISKUJ! s klienty Života bez bariér, o.s.

Příjemné a zároveň užitečné dopoledne v rámci kurzů finanční gramotnosti prožili klienti sociálních služeb Života bez bariér, o.s. toto úterý, 12. srpna.

Na závěr projektu věnovaného finančnímu vzdělávání si pro všechny jeho účastníky připravila lektorka, Maruška Vokurková, zábavnou znalostní soutěž RISKUJ!.

Organizace Péče o duševní zdraví připravilo připravila naučná videa s příběhy na téma finanční gramotnosti

Organizace  Péče o duševní zdraví, o.s. připravila naučná videa s příběhy na téma finanční gramotnosti .

V rámci projektu Tyká se to i Tebe  se organizace snaží upozornit lidi trpicí duševním onemocněním na nutnost rozumět a chápat finanční problematiku a upozornit na rizika spojená s jejich onemocněním ve vztahu k finančním produktům a službám. Videa mají pomoci předcházet situacím, kterém vedou k tomu, že se duševně nemocní dostávají do dluhových problémů. 
Pomoci lidem se zdravotním postižením s vyrovananým hospodařením s jejich finančními prostředky je také cílem finančního vzdělávání pořádaného Životem bez bariér, o.s. , kdo kterého se v minulosti zapojili také klienti Péče o duševní zdraví z Jičínského regionu.

Exkurze klientů sociálních služeb na pobočce ČSOB Nová Paka

Dne 24. 6. 2014 se skupina klientů sociální rehabilitace a denního stacionáře Života bez bariér, o.s. zúčastnila exkurze na pobočce ČSOB Nová Paka. Vedoucí pobočky, p. Švandrlík, připravil pro klienty zajímavou prezentaci, která je seznámila se základními bankovními produkty.

Klienti se například dozvěděli, k čemu slouží běžný účet a co je potřeba k jeho založení, jaké bankovní produkty mohou využít za účelem spoření, či jak se lze pojistit proti ztrátě či odcizení platební karty.    

Kurzy finančního vzdělávání pro zdravotně postižené a seniory 2013/2014 s projektem Pomáháme společně

Patříte mezi seniory či do skupiny osob se zdravotním postižením?

Nedaří se Vám udržet vyrovnaný rozpočet? Udělali jste v minulosti chybu při uzavírání smlouvy?

Naletěli jste neseriózním obchodníkům? Potřebujete si půjčit peníze a nevíte, na co si přitom dát pozor?

Občanské sdružení Život bez bariér pořádá pro klienty služby sociální rehabilitace pravidelně každých 14 dní kurzy finančního vzdělávání. 

Kurzy probíhají od listopadu 2013 v Centru bez bariér v Nové Pace a pro účastníky jsou zdarma. Do kurzů se můžete hlásit průběžně. 

Abeceda rodinných financí 2013

V dubnu letošního roku získala pracovnice občanského sdružení Život bez bariér, sl. Marie Holubová, možnost zúčastnit se školení pro lektory finančního vzdělávání organizovaného v rámci projektu Abeceda rodinných financí.

Díky podpoře z tohoto projektu pak občanské sdružení zorganizovalo od května do září tohoto roku 41 hodin finančního vzdělávání pro celkem 61 účastníků, mezi něž patřili především klienti sociálních služeb, kteří se potýkají se zdravotním omezením, a senioři.

Finanční gramotnost je téma, které by mělo zajímat každého z nás, protože všichni se každý den staráme o svoje příjmy, výdaje, úspory, dluhy apod.

Článek o projektu Abeceda rodinných financí v časopise Achát - září 2013

V Centru bez bariér proběhly první kurzy finančního vzdělávání

V květnu tohoto roku zahájilo občanské sdružení kurzy finanční gramotnosti, které jsou určené pro klienty z řad seniorů, osob se zdravotním postižením i pracovníků v sociálních službách.

Na prvních hodinách se naše lektorka, slečna Marie Holubová, věnovala především tématu rodinného rozpočtu. Debatu a aktivní přístup účastníků k probíranému tématu se lektorce podařilo vyvolat pomocí práce s různými příslovími o penězích. Účastníci kurzů živě diskutovali o tom, proč se s danými příslovími ztotožňují či naopak proč je nepovažují za správná.

Dosavadní dvě skupiny účastníků vzdělávání, klienty sociální rehabilitace a pracovníky v sociálních službách, pak lektorka seznámila s tím, proč je nezbytné vést si záznamy o rodinných příjmech a výdajích. Účastníci kurzů dali na základě vlastních zkušeností dohromady přehled možných příjmů a výdajů a spolu s lektorkou pak s využitím vzdělávacích materiálů sestavili několik verzí rodinného/osobního rozpočtu. Lektorka upozornila v průběhu skupinové/individuální práce účastníky kurzu na výdaje, které jsou často opomíjené i na ty, které bychom do našeho rodinného rozpočtu zahrnovat neměli. Na závěr každé hodiny byly získané poznatky shrnuty a zopakovány a přidány byly také tipy na další užitečné zdroje informací.

Kurzy finančního vzdělávání pro zdravotně postižené a seniory 2013

Patříte mezi seniory či do skupiny osob se zdravotním postižením?

Jste subjekt poskytující sociální a/či jiné služby hendikepovaným a/či seniorům?
 
Nedaří se Vám udržet vyrovnaný rozpočet? Udělali jste v minulosti chybu při uzavírání smlouvy? Naletěli jste neseriózním obchodníkům? Potřebujete si půjčit peníze a nevíte, na co si přitom dát pozor?
 
Občanské sdružení Život bez bariér pořádá v rámci podpory získané z projektu Abeceda rodinných financí Kurzy finančního vzdělávání, jejichž prostřednictvím můžete Vy, či Vaši klienti, získat užitečné informace a rady, které Vám pomohou lépe se zorientovat v situacích, které ovlivňují Vaše finance.

Finanční vzdělávání zdravotně postižených a seniorů 2013

Občanské sdružení Život bez bariér získalo v roce 2013 grant v rámci programu ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ určený na pořádání vzdělávacích kurzů v oblasti finanční gramotnosti.

Abeceda rodinných financí (ARF) je projekt určený široké veřejnosti, jehož cílem je prostřednictvím seminářů probíhajících přímo v komunitách rozvíjet finanční gramotnost občanů a tím jim pomoci ve zlepšení jejich životní úrovně.
 
V rámci projektu ARF získala zaměstnankyně sdružení, pí. Marie Holubová, možnost zúčastnit se školení, které bylo určeno pro budoucí lektory, a získala tím odbornou přípravu v oblasti finančního vzdělávání, doplněnou o další užitečné informace, např. z oblasti prezentačních dovedností.
 
Sdružení získalo v rámci projektu ARF také školící materiály pro účastníky školení a fin. prostředky nutné pro realizaci kurzů finančního vzdělávání, které budou určeny především pro osoby se zdravotním postižením a seniory a dále také pro zaměstnance sdružení.

Exkurze klientů sociálních služeb na pobočce ČSOB Nová Paka

Dne 25. 4. 2013 se skupina klientů sociální rehabilitace a denního stacionáře zúčastnila exkurze na pobočce ČSOB Nová Paka. Vedoucí pobočky, p. Švandrlík, připravil pro klienty zajímavou prezentaci, která je seznámila jak s historickým vývojem jednotlivých druhů platidel, tak také se základními bankovní produkty.