Akce pro veřejnost

Jak jste s námi tvořili na festivalu Jičín město pohádky

Od 9. do 14. září si v naší tvořivé dílničce na festivalu Jičín město pohádky vyrobily desítky dětí krásné ozdoby a šperky.

Děkujeme všem, kteří k nám zavítali za příjemné tvořivé chvilky i za podporu chráněné dílny Života bez bariér, která účastníkům festivalu nabízela nové hravé i praktické výrobky z keramiky, textilu a dalších materiálů.

Zveme vás na 4. ročník festivalu Hraní bez hranic

Občanské sdružení Život bez bariér srdečně zve klienty sociálních služeb i širokou veřejnost na 4. ročník divadelního festivalu HRANÍ BEZ HRANIC - GRANIE BEZ GRANICPřijďte se podívat na vystoupení žáků základních a mateřských škol a klientů sociálních služeb, kteří se těší, až vám zazpívají, zatančí a zahrají divadlo!

Debata architektů a občanů o budoucnosti území v okolí kláštera

Přijďte debatovat o budoucím využití území v okolí novopackého kláštera.

Druhá beseda tvůrců územní studie (Atakarchitekti) s veřejností se koná již v pondělí, 15. září, a to přímo v centru probírané lokality - v bývalém klášterním areálu (pozdější nemocnice), konkrétně v Centru bez bariér, ul. Opolského 148, od 17,30 hod. Přijďte a zapojte se!

 

Tyto krásné výrobky si můžete zakoupit na Jarním jarmarku - již tuto neděli a pondělí v Centru bez bariér v Nové Pace

Program akcí Života bez bariér v roce 2014 - Zapojte se i vy!

Klášter v Nové Pace ožil hudbou

Benefiční festival pod názvem Klášter žije! pořádá občanské sdružení Život bez bariér již 7 let. Letošní benefici, která se konala v sobotu 15. června, v areálu Centra Klášter v Nové Pace hodnotíme jako nejvydařenější.

Sdružení pořádá tento festival z několika důvodů. Jedním je prezentovat dominantu města Nová Paka, areál bývalého kláštera, tak, aby vstoupila do podvědomí veřejnosti, druhým důvodem je podpořit činnost a aktivity lidí s handicapem pomocí finančního výtěžku z této akce. Ten je určen na opravu bývalé klášterní budovy, která bude v budoucnu sloužit hendikepovaným, seniorům i široké veřejnosti.
Každoroční příprava této kulturní akce je poměrně náročná. Je třeba upravit prostranství, zabezpečit areál, připravit zázemí pro vystupující, zajistit občerstvení a také dostatek místa pro posezení. Za tuto práci patří dík zaměstnancům sdružení, především Aleši Fučíkovi, který areál postupně připravil tak, že dle ohlasů veřejnosti nemělo prostředí chybu. Celá atmosféra festivalu se nesla v pozitivním a příjemném duchu. Odpolední návštěva Ing. Josefa Táborského, radního za Královéhradecký kraj, byla milým zahájením celé akce. Nejen kapela Morčata na útěku, ale také skupina Komunál mají své stálé příznivce, a tak prostranství areálu zaplnily postupně stovky lidí. Konkrétně kapela Komunál z Chlumce nad Cidlinou podporuje naše sdružení již 5 let a toho si velmi vážíme. Pozvání přijali také kapely Manuál, Debillheads a Dymytry, které u nás vystupovaly poprvé.

Jak proběhly Hry bez hranic v roce 2013

Třetí úterý v květnu se již po osmé sešlo téměř 200 sportovců ve sportovní hale 1. ZŠ v Nové Pace, aby strávili dopoledne plné pohybu, zábavy a zdravého soutěžení. Občanské sdružení Život bez bariér přichystalo pro soutěžící z celkem 16 organizací, které poskytují sociální a vzdělávací služby v Královéhradeckém a Libereckém kraji, další ročník sportovního klání Hry bez hranic.

Sportovního dopoledne se zúčastnili zdravotně postižení, děti a senioři a pozvání přijali také polští partneři sdružení v rámci mikroprojektu „Aktivně bez hranic“. Soutěžící si při zvládání celkem 21 disciplín mohli vyzkoušet nejenom své motorické schopnosti a dovednosti, ale jednotlivé úkoly jim umožnily také plně zapojit jejich fantazii, hravost a zvídavost. Nálada byla skvělá, neboť všichni účastníci, malý i velcí, se zdravotním omezením i bez, prokázali velký smysl pro humor a dobrou zábavu. Nejčastější reakcí jednotlivých soutěžících po skončení akce tak byla věta „Moc se mi u vás líbilo“. Za zvládnutí všech disciplín, mezi kterými nechyběly oblíbené: věšení ponožek, slalom na elektrické tříkolce, či hod na plechovky, byli soutěžící odměněni originální keramickou medailí s logem Her bez hranic, diplomem a spoustou krásných cen.

Rozsáhlou fotogalerii zachycující průběh letošního ročníku Her bez hranic naleznete zde.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené dopoledne a těšíme se s nimi na viděnou na další akci. A pokud nevíte, jaká by to mohla být, podívejte se na informace o tom, co všechno pro Vás a Vaše klienty občanské sdružení v průběhu roku připravuje 

Čarodějnice přiletěly na klášter i v roce 2013

Tradičně dne 30.4. proběhla v areálu našeho sdružení kulturní akce Čarodějnice na klášteře. O kulturní zážitky se postaraly hudební kapely, nechyběl ohýnek s opékáním vuřtů ani minidisco. Děkujeme Pivovaru v Nové Pace za finanční příspěvek a hudební kapele Spocená uklízečka, která se vzdala honoráře ve prospěch sdružení. Děkujeme všem, kteří i v nevlídném počasí přišli tuto akci podpořit.

Již teď pro Vás připravujeme tradiční červencový festival Klášter žije!. Srdečně Vás zveme! Pozvánku naleznete zde

Den otevřených dveří a předvánoční jarmark v Centru bez bariér

Den otevřených dveří konaný v Centru bez bariér ve dnech 26. 11. - 27.11. 2017 byl přesným příkladem získávání zpětné vazby, ohlasů zvenčí, předávání informací, podnětů, námětů  a zkušeností.

Jarní jarmark v Centru bez bariér 2013

Ve dnech 24.3. - 25. 3. 2013 se konal v Centru bez bariér Jarní jarmark. Po oba dny byly k prodeji připraveny dárkové předměty z pedigu, látky, proutí a nechyběly ani keramické výrobky. Pro širokou veřejnost byl připraven kulturní program. Klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace připravily písničky a velikonoční koledy a velikonoční atmosféru umocnilo vystoupení dětí z MŠ1 - pěvecký soubor Sedmihlásek.

Jarní jarmark 2013

ČARODĚJNICE NA KLÁŠTEŘE 2013

Srdečně zveme širokou veřejnost na další ročník ČARODĚJNIC NA KLÁŠTEŘE.

Přijďte se pobavit s námi. Občerstvení a možnost opékání vuřtů zajištěno.

Těšíme se na Vás... 

Exkurze budoucích ošetřovatelů v Centru Klášter

Naše sdružení navštívili dne 29.5.2012 studenti SOU Lázně Bělohrad, obor Ošetřovatel. Absolventi tohoto studia se budou moci uplatnit ve zdravotnických zařízeních, v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v sociálních službách.

Stránky