Akce pro veřejnost

Zveme vás do kavárny našich klientů - s úžasnou kávou a milým programem!

Hosté ze Španělska na klášteře

Život bez bariér,z.ú dlouhodobě spolupracuje s novopackým sborem Jednoty bratrské. 19. června 2015 došlo v Centru Klášter k příjemného setkání. Hosté ze Španělska, kteří navštívili partnery z Jednoty bratské, zavítali i do Života bez bariér. Společně jsme měli možnost zazpívat si známe písničky s dětmi ze ZŠ Brána. Senioři ze Španělska, členové souboru Coral de Gent Gran del Casal, poté zazpívali písně v jejich rodném jazyce. Po koncertu následovala prohlídka Centra bez bariér, společně jsme pohovořili o zajištění sociálních služeb v ČR i ve Španělsku. Nákupem výrobků poté podpořili hosté ze Španělska chráněnou dílnu Života bez bariér. Byli jsme potěšeni, že naše originální výrobky budou cestovat do teplých krajů. Děkujeme manželům Čančíkovým, že jsme měli možnost poznat jejich přátelé.

Zveme vás na letní koncert souboru Coral de Gent Gran del Casal

Exkurze studentů z Jánských Lázní v Životě bez bariér

Život bez bariér navštívili dne 11. května 2015 studenti Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně Absolventi této speciální školy pro tělesně postižené se mohou uplatnit například v oblasti účetnictví, administrativy či obchodu. 

Přijďte se podívat do Centra bez bariér - zveme vás na jarmark

30 listopadu a 1. prosince budou dveře občanského sdružení Život bez bariér Nová Paka otevřené všem, které zajímá, co na novopackém klášterním kopci děláme. Na předvánočním jarmarku si můžete koupit krásný vánoční dárek vyrobený zaměstnanci chráněných dílen.

Vánoční prodeje naší dílny jsou v plném proudu

Včera, 20. listopadu, proběhla další prodejní akce chráněné dílny Života bez bariér, o.s.. Tentokrát jsme výrobky prezentovali ve společnosti Teleperformance Česká republika Pardubice. Prodejní akci nafotil a s prodejem pomáhal vedle dalších také Vojta Voňavka.

Co všechno jste mohli zažít na festivalu Hraní bez hranic-Granie bez granic

Krásný den plný divadelně-hudebních představení proběhl v úterý 16. září 2014 v Městském kulturním středisku Nová Paka, kde občanské sdružení Život bez bariér pořádalo ve spolupráci se svými přáteli z Polského svazu nevidomých 4. ročník divadelního festivalu HRANÍ BEZ HRANIC – GRANIE BEZ GRANIC, na který byla tento rok poprvé pozvána široká veřejnost.

Jak jste s námi tvořili na festivalu Jičín město pohádky

Od 9. do 14. září si v naší tvořivé dílničce na festivalu Jičín město pohádky vyrobily desítky dětí krásné ozdoby a šperky.

Děkujeme všem, kteří k nám zavítali za příjemné tvořivé chvilky i za podporu chráněné dílny Života bez bariér, která účastníkům festivalu nabízela nové hravé i praktické výrobky z keramiky, textilu a dalších materiálů.

Zveme vás na 4. ročník festivalu Hraní bez hranic

Občanské sdružení Život bez bariér srdečně zve klienty sociálních služeb i širokou veřejnost na 4. ročník divadelního festivalu HRANÍ BEZ HRANIC - GRANIE BEZ GRANICPřijďte se podívat na vystoupení žáků základních a mateřských škol a klientů sociálních služeb, kteří se těší, až vám zazpívají, zatančí a zahrají divadlo!

Debata architektů a občanů o budoucnosti území v okolí kláštera

Přijďte debatovat o budoucím využití území v okolí novopackého kláštera.

Druhá beseda tvůrců územní studie (Atakarchitekti) s veřejností se koná již v pondělí, 15. září, a to přímo v centru probírané lokality - v bývalém klášterním areálu (pozdější nemocnice), konkrétně v Centru bez bariér, ul. Opolského 148, od 17,30 hod. Přijďte a zapojte se!

 

Tyto krásné výrobky si můžete zakoupit na Jarním jarmarku - již tuto neděli a pondělí v Centru bez bariér v Nové Pace

Program akcí Života bez bariér v roce 2014 - Zapojte se i vy!

Klášter v Nové Pace ožil hudbou

Benefiční festival pod názvem Klášter žije! pořádá občanské sdružení Život bez bariér již 7 let. Letošní benefici, která se konala v sobotu 15. června, v areálu Centra Klášter v Nové Pace hodnotíme jako nejvydařenější.

Sdružení pořádá tento festival z několika důvodů. Jedním je prezentovat dominantu města Nová Paka, areál bývalého kláštera, tak, aby vstoupila do podvědomí veřejnosti, druhým důvodem je podpořit činnost a aktivity lidí s handicapem pomocí finančního výtěžku z této akce. Ten je určen na opravu bývalé klášterní budovy, která bude v budoucnu sloužit hendikepovaným, seniorům i široké veřejnosti.
Každoroční příprava této kulturní akce je poměrně náročná. Je třeba upravit prostranství, zabezpečit areál, připravit zázemí pro vystupující, zajistit občerstvení a také dostatek místa pro posezení. Za tuto práci patří dík zaměstnancům sdružení, především Aleši Fučíkovi, který areál postupně připravil tak, že dle ohlasů veřejnosti nemělo prostředí chybu. Celá atmosféra festivalu se nesla v pozitivním a příjemném duchu. Odpolední návštěva Ing. Josefa Táborského, radního za Královéhradecký kraj, byla milým zahájením celé akce. Nejen kapela Morčata na útěku, ale také skupina Komunál mají své stálé příznivce, a tak prostranství areálu zaplnily postupně stovky lidí. Konkrétně kapela Komunál z Chlumce nad Cidlinou podporuje naše sdružení již 5 let a toho si velmi vážíme. Pozvání přijali také kapely Manuál, Debillheads a Dymytry, které u nás vystupovaly poprvé.

Jak proběhly Hry bez hranic v roce 2013

Třetí úterý v květnu se již po osmé sešlo téměř 200 sportovců ve sportovní hale 1. ZŠ v Nové Pace, aby strávili dopoledne plné pohybu, zábavy a zdravého soutěžení. Občanské sdružení Život bez bariér přichystalo pro soutěžící z celkem 16 organizací, které poskytují sociální a vzdělávací služby v Královéhradeckém a Libereckém kraji, další ročník sportovního klání Hry bez hranic.

Sportovního dopoledne se zúčastnili zdravotně postižení, děti a senioři a pozvání přijali také polští partneři sdružení v rámci mikroprojektu „Aktivně bez hranic“. Soutěžící si při zvládání celkem 21 disciplín mohli vyzkoušet nejenom své motorické schopnosti a dovednosti, ale jednotlivé úkoly jim umožnily také plně zapojit jejich fantazii, hravost a zvídavost. Nálada byla skvělá, neboť všichni účastníci, malý i velcí, se zdravotním omezením i bez, prokázali velký smysl pro humor a dobrou zábavu. Nejčastější reakcí jednotlivých soutěžících po skončení akce tak byla věta „Moc se mi u vás líbilo“. Za zvládnutí všech disciplín, mezi kterými nechyběly oblíbené: věšení ponožek, slalom na elektrické tříkolce, či hod na plechovky, byli soutěžící odměněni originální keramickou medailí s logem Her bez hranic, diplomem a spoustou krásných cen.

Rozsáhlou fotogalerii zachycující průběh letošního ročníku Her bez hranic naleznete zde.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené dopoledne a těšíme se s nimi na viděnou na další akci. A pokud nevíte, jaká by to mohla být, podívejte se na informace o tom, co všechno pro Vás a Vaše klienty občanské sdružení v průběhu roku připravuje 

Čarodějnice přiletěly na klášter i v roce 2013

Tradičně dne 30.4. proběhla v areálu našeho sdružení kulturní akce Čarodějnice na klášteře. O kulturní zážitky se postaraly hudební kapely, nechyběl ohýnek s opékáním vuřtů ani minidisco. Děkujeme Pivovaru v Nové Pace za finanční příspěvek a hudební kapele Spocená uklízečka, která se vzdala honoráře ve prospěch sdružení. Děkujeme všem, kteří i v nevlídném počasí přišli tuto akci podpořit.

Již teď pro Vás připravujeme tradiční červencový festival Klášter žije!. Srdečně Vás zveme! Pozvánku naleznete zde

Stránky