10 let s Životem bez bariér

Co všechno jste mohli zažít na festivalu Hraní bez hranic-Granie bez granic

Krásný den plný divadelně-hudebních představení proběhl v úterý 16. září 2014 v Městském kulturním středisku Nová Paka, kde občanské sdružení Život bez bariér pořádalo ve spolupráci se svými přáteli z Polského svazu nevidomých 4. ročník divadelního festivalu HRANÍ BEZ HRANIC – GRANIE BEZ GRANIC, na který byla tento rok poprvé pozvána široká veřejnost.

Poděkování panu Josefu Richterovi

Objekt Centra bez bariér před a po vybudování severního venkovního prostranství. 

     

Článek o činnostech Života bez bariér, o.s. v časopise DOBA SENIORŮ

Výroční zpráva za rok 2013 - služby, akce, novinky, finance a další

Prohlédněte si výroční zprávu Života bez bariér, o.s. za rok 2013.
Dozvíte se, jaké služby jsme našim klientům nabízeli, jaké akce jsme připravili pro zdravotně postižené i širokou veřejnost, co je u nás nového, s kým spolupracujeme, kolik peněž náš provoz stojí a také, kdo všechno naši činnost v minulém roce podpořil


Návštěva kandidáta do Evropského parlamentu v Životě bez bariér

V rámci setkávání, která Život bez bariér, o.s. pořádá u příležitosti 10ti let od svého založení, jej dne 29.4.2014 navštivil kandidát do Evropského parlamentu, Ing. Mgr. Miroslav Poche, společně se senátorem a radním Královéhradeckého kraje, Ing. Josefem Táborským, starostkou města Kopidlna, Ing. Hanou Masákovovou, a dalšími významnými hosty.

Setkání u "hranatého" stolu se zástupci škol

25. března se v Centru bez bariér uskutečnilo další setkání u "hranatého stolu", které občanské sdružení Život bez bariér pořádá tento rok v rámci výročí 10ti let od svého založení, aby získalo zpětnou vazbu od svých partnerů a navázalo nové kontakty pro spolupráci.

Výměna zkušeností a podnětů tentokrát probíhala ze zástupci škol. V prostředí Centra bez bariér s nimi pracovníci sdružení probrali možnosti vzájemné spoupráce. Představili jim projekt Prevence proti úrazům, jehož cílem je v letošním roce proškolit až 600 dětí, které budou mít díky debatám se zdravotně postiženými spolupracovníky sdružení možnost překonat předsudky a mylné představy, které o životě hendikepovaných mají, a získat návodné informace proto, aby těmto lidem mohli v případě potřeby správně pomoci. Debaty také seznamí žáky a studenty s nejčastějšími příčinami úrazů a budou je motivovat k tomu, aby jejich chování úrazům předcházelo. 

Setkání u "hranatého" stolu

Poznatky, informace, předávání zkušeností, získávání nových podnětů a zpětné vazby jsou základem pro dobré fungování každé činnosti jak firem a samospráv, tak poskytavetelů sociálních služeb.

Proto se občanské sdružení Život bez bariér rozhodlo uspořádat v průběhu roku 2014 několik setkání u "hranatého" stolu, jejímž cílem bude výměna zkušeností a poznatků vždy s konkrétní skupinou regionálních subjektů.  

21. března 2014 sdružení uspořádalo hned dvě tato setkání.

Sladká odměna pro klienty Denního stacionáře v bezbariérové kavárně

Do Života bez bariér přišel poukaz pro kamarády z Denního stacionáře do kavárny U Ámose v Nové Pace. Poukaz byl od paní Jaroslavy Suchánkové z Jičína. Protože se uživatelé Denního stacionáře podíleli na přípravě skvělého občerstvení pro partnery a příznivce sdružení, kteří se účastnili oslav 10 let fungování Života bez bariér, o.s., bylo pro ně příjemné posezení v kavárně s kávičkou, zákuskem i chlebíčkem krásnou odměnou. 

Děkujeme paní Suchánkové za skvělý nápad na poukaz, který udělal velkou radost!

Provozovna kavárny má zbudovaný bezbariérový přístup a proto můžeme její návštěvu doporučit také všem pohybově omezeným osobám.

Přečtěte si také o dalších zážitcích klientů sociálních služeb, které si odvezli z již proběhlých akcí a výletů

Nejdůležitější je mít nohy v teple!

Před vánocemi dostalo občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace netradiční, ale krásný dárek. „Pošťák“ vyložil u kanceláří sdružení 3 krabice, které skrývaly přes 200 párů! nádherných ručně pletených ponožek, které pro naše klienty a zaměstnance napletla spolu se svými přítelkyněmi paní Dagmar Šantrůčková ze Starých Splavů. Za dobu našeho působení jsme obdrželi spoustu milých dárků a tento určitě patří mezi ty nejoriginálnější.

10 let s Životem bez bariér, o.s.- investiční projekty, bezbariérovost

Život bez bariér slaví 10 let - setkání s partnery - Jičínský deník

Život bez bariér slaví 10 let - setkání s partnery

Co znamená 10 let existence neziskové organizace? Pro občanské sdružení Život bez bariér je to: poskytnutí sociálních a doplňkových služeb pro stovky zdravotně postižených; zajištění pracovního uplatnění pro stovky lidí jak s handicapem tak bez něj; zhodnocení movitého i nemovitého majetku o více než 70 mil. Kč; zorganizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro tisíce lidí z řad veřejnosti; navázání spolupráce a partnerství nejen v ČR; realizace mnoha projektů zaměřených na rozvoj činností podle potřeb handicapovaných.

10 let s Životem bez bariér, o.s.- "Začínali jsme u nás doma, skončili v klášteře"

10 let s Životem bez bariér, o.s.- jak jsme začínali

14. února slaví Život bez bariér, o.s. 10té narozeniny! Podívejte se, jak jsem začínali. Takto budovali členové a zaměstnanci sdružení první kanceláře v Lomené ulici v Nové Pace. A zbudovali je dobře, neboť v těchto kancelářích pracují zaměstnanci sdružení i dnes.

Jičínský deník - Oslavy 10letého výročí Života bez bariér se blíží

Stránky