Prevence proti úrazům

Život bez bariér dostal nové srdce

Konkrétně Josef Fučík, zakladatel občanského sdružení Život bez bariér, dostal nové krásné srdce, které pro něj vyrobily děti ze  Brána novopackého Sboru jednoty bratrské a které mu předali 1. října v Centru bez bariér

 "Chtěli bychom jej darovat tomu, o kom si myslíme, že si ho zaslouží". 

O úrazech a životě zdravotně postižených otevřeně s dětmi z příměstského tábora Zlámaniny

Dne 28.8.2014 navštívili účastníci příměstského tábora Zlámaniny Centrum bez bariér, kde se konala beseda na téma Prevence proti úrazům. Školitelé působící v rámci projektu, nevidomá Růženka a vozíčkář Jirka, děti nadchli svým otevřeným a upřímným vyprávěním o handicapech a o všech strastech i radostech svého života.

Během více než hodinové debaty padly například otázky, zda Růženka, která přišla o zrak až v dospělosti, vidí sny barevně, či zda má před očima jinou barvu, když je má otevřené a když  zavřené. Růženka dětem vysvětlila, že vidí v modrých odstínech a na základě toho, že tak vidí více nevidomých, se každým rokem koná v Brně festival zrakově postižených hudebníků - Tmavomodrý svět.

Aktuální nabídka akcí pro školy

Zapojte žáky a studenty do workshopů vedených zdravotně postiženými - společný zážitek jim pomůže překonat předsudky a strach

Setkání u "hranatého" stolu se zástupci škol

25. března se v Centru bez bariér uskutečnilo další setkání u "hranatého stolu", které občanské sdružení Život bez bariér pořádá tento rok v rámci výročí 10ti let od svého založení, aby získalo zpětnou vazbu od svých partnerů a navázalo nové kontakty pro spolupráci.

Výměna zkušeností a podnětů tentokrát probíhala ze zástupci škol. V prostředí Centra bez bariér s nimi pracovníci sdružení probrali možnosti vzájemné spoupráce. Představili jim projekt Prevence proti úrazům, jehož cílem je v letošním roce proškolit až 600 dětí, které budou mít díky debatám se zdravotně postiženými spolupracovníky sdružení možnost překonat předsudky a mylné představy, které o životě hendikepovaných mají, a získat návodné informace proto, aby těmto lidem mohli v případě potřeby správně pomoci. Debaty také seznamí žáky a studenty s nejčastějšími příčinami úrazů a budou je motivovat k tomu, aby jejich chování úrazům předcházelo. 

Na vlnách zdraví se studenty Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace

Ve středu 3. dubna proběhl na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace tematický den s názvem Na vlnách zdraví. Studenti měli tento den možnost buď připravit pro své spolužáky konkrétní aktivity týkající se péče o duševní pohodu a fyzické zdraví, či se zúčastnit programu, který pro ně připravili jednotlivci a organizace, jejichž činnost s rozvojem duševního a fyzického zdraví souvisí.

Program dne zahrnoval například: trénování paměti, cvičení pilátes, setkání s hasiči, přednášku na téma kouření, seminář o bezpečném užívání internetu a další.

Zaměstnanci občanského sdružení Život bez bariér si v rámci dlouhodobého projektu Prevence proti úrazům připravili pro studenty čtyř tříd prezentace, které se týkaly života osob se zrakovým postižením, péče o seniory v domácím prostředí a sportovní činnosti osob se zdravotním hendikepem.

Všechny tři tematické okruhy zahrnovaly jak základní teoretické informace z dané oblasti, tak praktickou část, v rámci níž si mohli studenti vyzkoušet například vlastnosti kompenzačních pomůcek jako je ortopedický vozík, slepecká hůl či chodítko, seznámit se s Braillovou abecedou či se přesvědčit o schopnostech vodícího psa. Mnoho studentů také se zájmem vyzkoušelo některé ze sportovních aktivit, které jsou provozovány lidmi se zdravotním postižením, konkrétně hru bocciu a jízdu na trojkole.

Fotodokumentace z besed pořádaných v rámci projektu Prevence proti úrazům

Prohlédněte si fotografie z některých našich besed se studenty na téma Prevence proti úrazům a přečtěte si reakce zástupců některých školských zařízení, která se do projektu zapojila.


 

Stránky