Club gentleman

Gentleman club a Lady club

Canisterapie na Pecce

Celkem 12 uživatelů služeb denní stacionář – Gentleman club a uživatelé sociální rehabilitace se účastnili  dne 13. 8. 2020 canisterapie. Za to patří dík p. Kasalové, která opakovaně pozvala naše uživatele spolu s pracovníky na setkání v nedalekém kempu Pecka. Mimořádný úspěch byl  u uživatelů  Gentleman clubu. Vlídný a příjemný přístup pořadatelů pomohl všem se blíže seznámit se psími kožíšky, ponejvíce pak těm, kteří nikdy tuto možnost neměli, nebo se pokusili zlepšit jejich vztah k pejskům.

Vzpomínkový výlet Gentleman clubu

Minulý čtvrtek se opět vydal Gentleman club za poznáním. Tentokráte to bylo do pivovarské restaurace ve Svijanech a do firmy Mlýny Perner.
Dva uživatelé si tak opět zavzpomínali na jejich dobu a nás mladší rádi obohacovali nádhernými příhodami z jejich mládí a produktivního věku. A jelikož je koloběh života neúprosný, nastal čas nyní jim něco málo vrátit, třeba tím, že jsme je na místa, která znají z dřívějška, nyní vzali.

Štítky: 

Vzpomínkový výlet účastníků Gentleman Clubu

Tento čtvrtek jsme se vydali se dvěma uživateli Gentleman clubu na vzpomínkový výlet  po okolí.

První zastávka byla v jedné z místních cukráren, kde si účastníci pochutnali na výborných zákuscích. Další cesta vedla směr Klepanda, kde nám jeden z uživatelů vysvětloval na mapě, kde prožil většinu svého života a popsal i několik okolních památek a zřícenin, jako je třeba Kumburk, či Bradlec. Je až neuvěřitelné, na co vše si vzpomněl...inu, dokud ještě žijí pamětníci, je čemu naslouchat...

Štítky: 

Tři druhy nácviků v Gentleman clubu

Dnešní Gentleman club byl ve znamení hned několika událostí. 

Nácvik samostatného cestování spojený s výšlapem na Vranov

Přinášíme další pokračování nácviku samostatného cestování vlakem, tentokráte již spojeného s výšlapem na skalní hrad Vranov, ležící u Malé Skály. Pokud vám někdo řekne, že lidé s poruchou rovnováhy a chodící o berlích nezvládnou těžší lesní kopcovitý terén plný překážek, nevěřte jim! Stačí pouze natrénovat kousek po kousku, jak správně a bezpečně se na těchto místech pohybovat a nádherný zážitek uživatelů je na světě! Důkazem toho jsou šťastné a vysmáté uživatelky Sociální rehabilitace a Gentleman clubu.

Výlet za sebepoznáním…

Dnes jsme vyrazili v rámci Gentleman clubu na Hlavatici, která se nachází kousek od Turnova, v Českém ráji... Nejednalo se ale pouze o obyčejný výlet... Pojali jsme to jako "Cestu za sebepoznáním".

Štítky: 

Program Gentleman Clubu pro rok 2019

Už v minulém roce jste se mohli seznámit s naší novou sociální službou Denního stacionářeGentlemen Clubem, který se koná každý čtvrtek od 9 do 15 hodin.

Klub je určen především pro seniory, pro osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, nebo kombinovaným postižením a cílem tohoto klubu je odstranění pocitu samoty a dopomoc při začlenění se do společenského života.

Štítky: 

Zakončení roku v Gentleman clubu

Minulý čtvrtek proběhlo letos již poslední setkání účastníků Gentleman clubu. Za  poslechu příjemné hudby, nebo během shlédnutí videí s různorodou tématikou, jako např. Toulavá kamera, či Rozhlédni se, člověče, jsme vyhodnocovali cíle, kterých se podařilo dosáhnout a také tvořili společně další zajímavé aktivity, které budeme dělat v příštím toce.

Veliký zájem byl o následující témata:

Štítky: 

Pokračování v nácviku technik samostatné jízdy vlakem

Některé námi nabízené činnosti udělají uživatelům jednorázový zážitek a je to dostačující, jiné je zapotřebí neustále opakovat, aby klient dosáhl cíle, který si předsevzal. Jednou z těchto opakujících se činností je nácvik techniky nástupu a výstupu, pohybu ve vagonu, či cesta na toaletu za účelem samostatného cestování vlakem ve volném čase. Tato uživatelka trpí od dětství DMO a má velice omezený pohyb.

Exkurze na novopackém vlakovém nádraží

Samota je pro většinu z nás nežádoucí, zejména pak v podzimním a zimním období, kdy se brzy stmívá a den trvá sotva pár hodin. Zdravý jedinec se může prakticky čímkoliv zabavit, setkávat s přáteli a není nijak pohybově omezený. Zcela jiná situace však nastává pro lidi, kteří z nějakého důvodu přišli o šanci chodit po svých a neobejdou se tak bez cizí pomoci.

I na tento fakt jsme se zaměřili nejen v našem Gentleman clubu, ale i v ostatních námi nabízených sociálních službách. Snažíme se být k individuálním potřebám našich uživatelů vnímaví a co nejlépe naslouchat jejich trápení.

Štítky: 

Nácvik překonávání barier v Gentleman Clubu

Jistě se každý z nás někdy setkal se situací, že se někam dopravil a najednou z nějakého důvodu mu nebylo dopřáno dorazit až k cíli. Například dojedete pod hory a zjistíte, že nejedou lanovky. Ti zdatnější nechají batoh na zádech a kopec nahoru jednoduše vyšlápnou. Někdo si zanadává, jiný bere takovou situaci jako samozřejmost.

Štítky: 

Splněná přání uživatelů Gentleman Clubu

Protože je každý z nás samostatná osobnost, máme také různá přání a požadavky nejen od života, ale také od nabízených sociálních služeb. Od toho se také odvíjí současná nabídka jedné ze služeb našeho Denního Stacionáře – Gentleman Clubu.

Kromě nabízených skupinových akcí se nyní dle poptávky klientů soustředíme především na individuální přání a tento krok se již nyní zdá být pro ně nemalým přínosem, za což jsme moc rádi. Například dnešní den byl ve znamení hned dvou různých požadavků, ale každý probíhal jinde a v jiný čas.

Výlet za poznáním středověkého života na hrad Pecka

Ve čtvrtek jsme se rozhodli spojit dohromady akci Sociální rehabilitace a Gentleman clubu a podnikli společně výlet na nedaleký hrad Pecka.

Někteří se dopravili s našimi pracovnicemi autem, jiný zvolil cestu autobusem s doprovodem pracovníka, aby lépe procvičil samostatnost a jistotu v cestování.

Výlet do železniční minulosti

Denní stacionář Club Gentlemanů

V rámci klubu gentlemanů jsme si minulý čtvrtek udělali výlet do železničního muzea v Jaroměři.

Vzhledem k tomu, že máme klienty s různorodými zálibami, které kdysi vykonávali, je třeba jim je znovu připomenout v reálu. Jeden z našich uživatelů kdysi pracoval jako nádražák a tak jsme se nemohli dopravit na místo i zpět jinak, než vlakem. A to i přes to, že má omezenou stabilitu a pohybuje se pomocí chodítka. Byla nutná pouze dopomoc pracovníků a v neposlední řadě jeho vůle i tolerance ostatních zúčastněných.

Štítky: 

Stránky