Sociální rehabilitace

AKTIVITY ŽIVOTA BEZ BARIÉR V ROCE 2023 - Achát - leden 2023

Porada zaměstnanců Života bez bariér, z. ú.

Porada všech zaměstnanců Života bez bariér, z. ú. se stala tradicí a vždy  se koná na začátku roku.  Nebylo tomu jinak a dne 4. 1. 2023 byly zaměstnanci seznámeni s hospodařením roku 2022. Loňský rok byl opravdu velmi náročný, protože kromě rozrůstajících se sociálních služeb probíhala rozsáhlá revitalizace posledního objektu a to přestavby kláštera. Ředitelka seznámila přítomné s plány na rok 2023 a stanovila organizaci postupného přestěhování sociálních služeb do opravených prostor kláštera. Již jsou známé i akce, konané pro tento rok. Následovala prohlídka kláštera.

Do nového roku ... hodně správných kroků :)

Prosinec na sociální rehabilitaci

Tento měsíc jsme se opět věnovali pravidelným aktivitám. Nácvikům péče o domácnost, o vlastní osobu, oblasti vzdělávání, práce, financí a různých zájmů našich uživatelů.
Zábavnou formou si procvičujeme mozkové funkce, jemnou motoriku, fyzickou kondici a společenskou komunikaci.
Osvojujeme si i laminování, skartování, práci na PC a chytrých mobilních telefonech.

V Životě bez bariér končí rok 2022

Rok 2022 byl pro naše zaměstnance a uživatele sociálních služeb hodně nestandartní. Byl zcela jiný než roky předchozí i pro ostatní, kteří si přišli zapůjčit kompenzační pomůcky nebo nebo přišli v rámci poradenství. V celém areálu probíhaly rozsáhlé stavební práce, dokonce i v některých vnitřních částech objektu Centra bez bariér. Jak jsem ale mohla pravidelně sledovat, neměly tyto vnější zásahy na naše činnosti a aktivity sociálních služeb zásadní vliv.

Máte problém s úhradami za energie? Požádejte o pomoc ...

ROK 2022 V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR

Listopad na sociální rehabilitaci

Tento měsíc jsme se opět věnovali pravidelným aktivitám. Nácvikům péče o domácnost, o vlastní osobu, oblasti vzdělávání, práce, financí a různých zájmů našich uživatelů.
 Zábavnou formou si procvičujeme mozkové funkce, jemnou motoriku, fyzickou kondici a společenskou komunikaci.
Při dramaterapii jsme si vyzkoušeli, jak jednat při zařizování různých záležitostí na úřadech.

Zveme vás na kurz Sociální rehabilitace - ARANŽUJEME VÁNOČNÍ DEKORACE A BALÍME DÁRKY

chtěli bychom všechny zájemce pozvat k nám do Života bez bariér, z. ú. na sociální rehabilitaci na náš kurz, který se bude konat 7. 12. 2022 a bude na téma: ARANŽUJEME VÁNOČNÍ DEKORACE A BALÍME DÁRKY.

Zveme vás na kurz Sociální rehabilitace - PEČEME VÁNOČNÍ CUKROVÍ

chtěli bychom všechny zájemce pozvat k nám do Života bez bariér, z. ú. na sociální rehabilitaci na náš kurz, který se bude konat 16. 11. 2022 a bude na téma: PEČEME VÁNOČNÍ CUKROVÍ.

Říjen na sociální rehabilitaci

Naše služba pomáhá s řešením nepříznivé sociální situace zejména v oblasti práce, bydlení, vzdělávání, péče o vlastní osobu, péči o domácnost, financí a ochrany práv a zájmů.
Tento měsíc jsme se opět věnovali mnoha různým činnostem.

Zveme vás na kurz Sociální rehabilitace - VÝROBY KVĚTNÍKŮ UBROUSKOVOU TECHNIKOU

chtěli bychom všechny zájemce pozvat k nám do Života bez bariér, z. ú. na sociální rehabilitaci na náš kurz, který se bude konat 19. 10. 2022 a bude na téma:  VÝROBY KVĚTNÍKŮ UBROUSKOVOU TECHNIKOU. Další kurzy s jinou tématikou sledujte nás na webu nebo facebooku a dozvíte se více ;-)

Září na sociální rehabilitaci

Na začátku září jsme vyrazili na plánovaný pěší výlet k Farskému rybníku. Užili jsme si piknik v trávě, popovídali si a nakrmili kačenky. Cestou jsme se zastavili na dětském hřišti U Žáby a potěšili se prohlídkou ptačí voliéry s exotickým ptactvem. Počasí se vydařilo, a tak jsme si užili krásný sluníčkový den.
Tento měsíc jsme mezi sebe přivítali nového uživatele. Společné posezení, při kterém jsme se vzájemně poznali, bylo velmi příjemné.

Zveme vás na kurz Sociální rehabilitace - GRILOVÁNÍ NA TERASE

chtěli bychom všechny zájemce pozvat k nám do Života bez bariér, z. ú. na sociální rehabilitaci na náš kurz, který se bude konat 14. 9. 2022 a bude na téma: GRILOVÁNÍ NA TERASE.

Srpen na sociální rehabilitaci

Na sociální rehabilitaci si naši uživatelé upevňují své schopnosti každý podle svého individuálního plánu.
Práce s počítačem, ovládání chytrého mobilního telefonu, procvičování paměti, péče o domácnost, obsluha spotřebičů, úhledné psaní hůlkovým písmem, vyplňování tiskopisů apod.
Naučili jsme se, jak nainstalovat mobilní aplikaci, jakou je věrnostní systém obchodního řetězce, kde uživatelé pravidelně nakupují. Jak ovládat bezdrátová sluchátka, nebo komunikovat pomocí aplikace Messenger.

Stránky