Dnes slavíme Mezinárodní a Evropský den zdravotně postižených

3. prosinec byl poprvé vyhlášen světovým dnem zdravotně postižených osob v roce 1981. V České republice si tento den připomínáme od roku 1993.

Mezinárodní den zdravotně postižených se týká lidí postižených fyzicky, smyslově, duševně či mentálně.

Přibližně 10 % světové populace, což je 650 milionů lidí, trpí nějakým postižením. 80 % postižených lidí, tj. 400 milionů, žije v rozvojových zemích. V České republice žije kolem jednoho milionu zdravotně postižených lidí.

ÚSPĚCH ŽIVOTA BEZ BARIÉR V SOUTĚŽI NEZISKOVKA ROKU 2019

Volby v ŽBB

Dne 29.11.2019 se sešli zakladatelé Života bez bariér, z.ú. Ředitelka Jitka Fučíková seznámila přítomné s činností za období 2015 - 2019, představila realizované projekty především projekt revitalizace objektu bývalého kláštera v Nové Pace. Po pětiletém funkčním období byli zakladateli nadpoloviční většinou zvolení na období 2020 - 2025 do správní rady: Josef Fučík, Aleš Fučík, Pavel Bouchner. Do dozorčí rady byli zvoleni Rudolf Cogan, Bohdan Čančík, Miluška Líbalová.

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří

Tradiční akce Života bez bariér z.ú. se konala ve dnech 24. 11. a 25. 11. 2019 Byla přínosem z několika důvodů.

Pozvánka na předvánoční jarmark

V těchto dnech vrcholí přípravy na dny otevřených dveří v Centru bez barier. Uživatelé Denního stacionáře i Sociální rehabilitace se aktivně zapojili a zároveň si tak nacvičili systém rozvržení a organizace vlastní práce. Pod dohledem pracovnic zdobili stromek, vyráběli různé výrobky pro veřejnost, uklízeli terasy i interiér a společně s výrobky chráněných dílen tak pomohli vytvořit jedinečnou kolekci originálů...

Ve dnech 24. a 25. 11 se budete moci přesvědčit sami o tom, že uživatelé sociálních služeb i zaměstnanci chráněné dílny jsou opravdu šikovní...

 

Příprava na Předvánoční jarmark v plném proudu

Dne 24. 11. a 25. 11. 2019 se otevřou dveře Centra bez bariér v Nové Pace  široké veřejnosti. Každý kdo zavítá do Života bez bariér, bude mít možnost zakoupit dárečky chráněných dílen, podívat se "pod pokličku práce sociálních služeb", dozvědět se novinky k realizaci opravy bývalého kláštera a třeba i ochutnat dobroty, které připraví  klienti  a zaměstnanci. V současné době probíhají přípravy. Uklízíme, pečeme, smažíme, ladíme výrobky na prodeje, připravujeme techniku pro prezentace.  Srdečně všechny zveme, neboť tento rok bude výjimečný.

Týden vzdělávání dospělých 2019

Ve dnech 11.11. 2019 a 15.11.2019 proběhl Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji organizovaný Úřadem práce ČR a Královéhradeckým krajem. Život bez bariér, z.ú. představil  dne 13.11.2019 v prostoru Úřadu práce v Jičíně   sociální službu Sociální rehabilitace. Formou prezentace se mohla široká veřejnost dozvědět pro jaké cílové skupiny je služba určena a jaký je přínos sociální rehabilitace v praxi. Nedílnou součástí bylo předávání prezentačních materiálů .

Narozeniny Jednoty bratrské v Nové Pace

Jednota bratrská slavila 120 let. Měli jsme tu čest účastnit se oslavy, která se konala dne 13.11. 2019 v Centrále v Nové Pace. Krásná atmosféra, úžasný program, milí hosté, mnoho přátel. Uvědomili jsme si  z prezentací historie Jednoty bratrské (JB), které zdobily sál Centrálu, že se Životem bez bariér (ŽBB) je mnohé spojuje. V Nové Pace JB v roce 2003 založila spolek Fontána, ŽBB v roce 2004 sdružení. V roce 2017 JB opravila a otevřela školu, ŽBB v roce 2011 opravila a otevřela Centrum bez bariér. JB koupila a opravuje  bývalý hotel Centrál, ŽBB koupila a opravuje bývalý klášter.

Nácvik komunikace se zákazníkem v praxi

Včera se Sociální rehabilitace výrazně podílela na lepší propagaci prodeje výrobků chráněných dílen a prezentaci kompenzačních pomůcek. Jako zpestření jsme tentokráte vybrali eukanistiku, kterou sami uživatelé učili některé zákazníky.

Účelem této akce bylo bezpochyby zapojení našich uživatelů do celého procesu.

Neziskovka roku 2019 - zpětná vazba - hodnocení

Výuka hodin zážitkovou formou na Denním stacionáři

Dnes se na Denním stacionáři uskutečnila velice prospěšná činnost, která má význam i v soukromém životě. A sice výuka hodin.
Mnohokráte se totiž stane, že řešíme s uživatelem např. příchod do organizace, návštěvy lékařů a mnoho jiného a divíme se, že se klient neorientuje vůbec v čase...

Není od věci tedy ho to individuálně naučit, protože každý jsme jiný a chápeme stejnou věc jinak. Pracovnice Denního stacionáře se po poradě se Sociální rehabilitací této činnosti zhostily perfektně a zážitkovou formou se do toho společně s uživateli daly.

Vzpomínkový výlet Gentleman clubu

Minulý čtvrtek se opět vydal Gentleman club za poznáním. Tentokráte to bylo do pivovarské restaurace ve Svijanech a do firmy Mlýny Perner.
Dva uživatelé si tak opět zavzpomínali na jejich dobu a nás mladší rádi obohacovali nádhernými příhodami z jejich mládí a produktivního věku. A jelikož je koloběh života neúprosný, nastal čas nyní jim něco málo vrátit, třeba tím, že jsme je na místa, která znají z dřívějška, nyní vzali.

Štítky: 

Terapie prací na Sociální rehabilitaci

Tak máme další podzimní den, plný sluníčka, který jsme se dnes rozhodli nějak duchaplně vyplnit.

I když jsou mnozí uživatelé díky svému zdravotnímu stavu nuceni brát různé léky, tak nejlepší "pilulkou" je bezpochyby ergoterapie. Tedy terapie prací, kde člověk aspoň na chvíli zapomene na svá trápení a ještě je užitečný.
Ať už se jedná o hrabání listí v celém areálu, stříhání větviček na adventní věnce, nebo zametání, jedná se o pohyb na čerstvém vzduchu. A ten nikdy rozhodně neuškodí.

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Stránky