Najdete rozdíl?

Máte problém s úhradami za energie? Požádejte o pomoc ...

ROK 2022 V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR

Listopad na sociální rehabilitaci

Tento měsíc jsme se opět věnovali pravidelným aktivitám. Nácvikům péče o domácnost, o vlastní osobu, oblasti vzdělávání, práce, financí a různých zájmů našich uživatelů.
 Zábavnou formou si procvičujeme mozkové funkce, jemnou motoriku, fyzickou kondici a společenskou komunikaci.
Při dramaterapii jsme si vyzkoušeli, jak jednat při zařizování různých záležitostí na úřadech.

LISTOPAD NA DENNÍM STACIONÁŘI

 • S listopadem začínají naše činnosti směřovat ke „Dni otevřených dveří“ na ŽBB a otevření nového
  „Klášterního obchůdku“. I my na denním stacionáři umíme některé činnosti velmi dobře, tak se chceme
  pochlubit. Začali jsme s přípravou - vystřihováním tapet podle šablon a ražením ozdob.
   
 • 2.11. se nachystal krásný slunečný den, proto jsme ještě vyjeli na dopolední výlet vlakem do Lázní Bělohrad.
  Prošli jsme se kolem Pardoubku – rybníka, s dřevěnými sochami, vzali s sebou i klientky Lady clubu, aby i ony

Klášter Hejnice, vzdělávací, konferenční a poutní dům

Dne 29. 11. 2022 jsme přijali pozvání ředitele kláštera v Hejnicích p. Jana Heinzela. Klášter v Hejnicích v Libereckém kraji byl opraven z evropských fondů, nyní se zde nachází vzdělávací centrum. Měli jsem možnost prohlédnout si interiéry kláštera, načerpat inspiraci. I náš klášter v Nové Pace je zčásti opravený a v lednu 2023 budou zahájeny v prostorách Novopackého kláštera činnosti a aktivity Života bez bariér, z.ú. Zjistili jsme, že opravdu celý klášter v Hejnicích je přizpůsoben imobilním hostům a můžeme opravdu všem doporučit jeho návštěvu.

Zveme vás na kurz Sociální rehabilitace - ARANŽUJEME VÁNOČNÍ DEKORACE A BALÍME DÁRKY

chtěli bychom všechny zájemce pozvat k nám do Života bez bariér, z. ú. na sociální rehabilitaci na náš kurz, který se bude konat 7. 12. 2022 a bude na téma: ARANŽUJEME VÁNOČNÍ DEKORACE A BALÍME DÁRKY.

Den otevřených dveří, Klášterní obchůdek

Ve dnech 20. 11. - 21. 11. 2022 probíhaly tradiční Dny otevřených dveří. Nazdobené prostory Centra bez bariér s vánoční atmosférou přilákaly mnoho návštěvníků. Mnozí se dozvěděli, jaké sociální služby Život bez bariér provozuje, byla příležitost podiskutovat o realizaci revitalizace kláštera. Pro děti byly připraveny kreativní dílničky. Tyto dny byly výjimečné i tím, že byla slavnostně otevřena nová prodejna s názvem Klášterní obchůdek. Život bez bariér, byť provozuje vlastní rukodělné chráněné dílny téměř 17 let neměl nikdy vlastní prostor pro prodejnu.

Zveme vás na kurz Sociální rehabilitace - PEČEME VÁNOČNÍ CUKROVÍ

chtěli bychom všechny zájemce pozvat k nám do Života bez bariér, z. ú. na sociální rehabilitaci na náš kurz, který se bude konat 16. 11. 2022 a bude na téma: PEČEME VÁNOČNÍ CUKROVÍ.

Posezení na Svatého Martina

Převážně zaměstnanci sociálních služeb se měli možnost odreagovat, zasmát se a na chvíli zapomenout na každodenní starosti při výborné svatomartinské huse na Ježkově statku v Nové Pace. Tento rok byl opravdu náročný a bylo fajn chvilku se zasmát nad starými fotkami z mladých let, kteří téměř všichni donesli. Svatý Martin byl zakladatelem prvních klášterů ve Francii, i naše organizace má vztah ke klášteru, milá shoda.

Den otevřených dveří v Denním stacionáři v Gentleman a Lady clubu Života bez bariér, z. ú.

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 7.- 11. 11. 2022

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji (TVD) se uskuteční v termínu od 7. do 11. listopadu 2022.

Vzdělávací akce budou realizovány prezenčně v prostorách úřadů práce, přímo u vzdělavatelů, ve firmách, v neziskových organizacích apod., i v online prostředí.

Co vám nabídneme v tomto roce?

Zveme vás na předvánoční jarmark a dny otevřených dveří 20. - 21. 11. 2022

20. a 21. listopadu budou dveře Života bez bariér otevřené všem, které zajímá, co na novopackém klášterním kopci děláme. Na předvánočním jarmarku si můžete koupit krásný vánoční dárek vyrobený zaměstnanci chráněných dílen a sociálních služeb.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V ACHÁTU

Říjen na denním stacionáři

 • Říjen ve svém počátku, byl nevlídný – ospale deštivý a chladný.  Na denním stacionáři pomáháme s výrobou
  a kompletací obálek do balíčků, pro chystaný „velký den – „Otevření KLÁŠTERA“. Děvčata jsou skvělé pomocníce,
  někomu jde práce od ruky a výsledek je úžasný, někomu se daří méně, ale snaha se cení.
  Cvičíme – zdraví si tužíme, hlavičky

 

Stránky