Velikonoční jarmark a Dny otevřených dveří - Den první

V sobotu 23. března 2024 se v rámci Dne otevřených dveří spojené s Velikonočním jarmarkem otevřely prostory Novopackého kláštera a Centra bez bariér. Bylo úchvatné, že se přišlo podívat mnoho návštěvníků nejen z Nové Paky a okolí, ale i z různých koutů celého Královéhradeckého a Libereckého kraje. Náš tým připravil pro stovky návštěvníků spoustu komentovaných prohlídek. Prostory byly vyzdobeny tak, že z každého koutu dýchala velikonoční atmosféra. Velmi se líbila výstava fotografií uspořádaná Martinem Lavickým v ambitu Novopackého kláštera.

Život bez bez bariér v Nové Pace je 20 let

Kurz - „Velikonoční dekorace“

Ve středu 20. března 2024 se na Sociální rehabilitaci konal kurz "Velikonoční dekorace“. Naši uživatelé dorazili v tento první jarní den v dobré náladě. Přivítali jsme je a pohostili kávou a ananasovým koláčem. Během občerstvení jsme účastníky seznámili s programem dnešního kurzu. Všichni si se zájmem prohlíželi připravený materiál. K výrobě jarních dekorací jsme použili vejdumky, šnečí ulity, sušené a papírové květy, lýko, textilní výstelku, březové větvičky a ze stromových kmenů řezané dřevěné podložky.

Předškoláci v Komunitním centru Novopackého kláštera

Dne 20. března 2024 navštívila 1. Mateřská škola z Nové Paky Novopacký klášter. Školka v rámci projektu  „Rozvoj regionální identity“ uskutečnila s „Touláčkem“ vycházku do města a přijala pozvání do Komunitního centra v Novopackém klášteře. Součástí programu byla prohlídka kláštera očima dětí. Ředitelka Života bez bariér, z.ú. paní Jitka Fučíková pro děti připravila a přednesla dva příběhy: „Pohádka o mnichovi“ a „O hadrové babce“, na něž navázala soutěž, kdy dětem byly rozdány omalovánky mnicha.

„Autorské čtení Nadi Hamanové“

Ve čtvrtek 14. března 2024 nás navštívila spisovatelka a obyvatelka nedaleké Pecky, paní Naďa Hamanová,  autorka knihy „Poselství novopackého klášterního mnicha“. Paní Hamanová líčí příběhy mnicha, který  vypráví, jaký vliv měl řád paulánských mnichů na život tamních občanů města Nová Paka.

Výroční schůze Svazu tělesně postižených

Svaz tělesně postižených pobočka Nová Paka pořádal dne 12. března 2024 v Novopackém klášteře výroční schůzi za rok 2023, které se účastnilo téměř 60 členů. Kromě vlastního programu schůze, byla uspořádána komentovaná prohlídka. Zástupci Života bez bariér, z.ú. provedli účastníky prostory opraveného  kláštera. Kulturní program Svazu tělesně postižených zajistil p. Martin Lavický promítáním dokumentárního filmu „Už není toho dechu“,  který pojednává o životě v Podkrkonoší. V ambitu kláštera byla instalována fotografická výstava k tomuto filmu. Výstava fotografií bude k dispozici do 24.

Štítky: 

Přednáška „Příběh Emílie Frejové, přeživšího lidického děvčete“

V pátek 23. února 2024 v barokním sále Novopackého kláštera uspořádalo MKS Nová Paka ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií přednášku „Příběh Emílie Frejové, přeživšího lidického děvčete“.

Velikonoční Jarmark v Nové Pace - Kudy z nudy ,,,

Celý článek najdete zde

Štítky: 

Promítání filmu "Jestřabí žena"

Ve středu 6. března 2024 proběhlo v barokním sále Novopackého kláštera promítání filmu „Jestřábí žena“, kterého se zúčastnili uživatelé sociální rehabilitace i obou oddělení denního stacionáře. Po filmové produkci následovalo drobné občerstvení. Diváci si mohli pochutnat na popcornu nebo různých cukrovinkách. Akce se po všech stránkách vydařila a budeme se těšit na další promítání.

 

Únor 2024 na Denním stacionáři A

Únor – čas masopustu –  jsme v denním stacionáři oslavili krásným masopustním průvodem, posezením a dobrou zábavou.  Přestože venku vládlo nevlídné zimní počasí, my jsme se pomalu připravovali na jaro a nálada u nás byla výborná. Vytvářeli jsme velikonoční dekorace různými výtvarnými technikami. Po novém roce opět navazujeme na projekt „Světadíly“. Nyní se seznamujeme s Evropou i členskými zeměmi Evropské unie a vytváříme dekorace k tomuto tématu. Rovněž pokračujeme v tvorbě pohádkových příběhů.

Únor 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Hlavní akcí tohoto měsíce byl masopust. Uživatelé si připravili vlastnoručně vyrobené masky v podobě domina a zúčastnili se všech připravených aktivit. 
Masopustu se zúčastnili uživatelé denního stacionáře i sociální rehabilitace. Spolupráce obou oddělení se krásně doplňovala. Každý si mohl vyzkoušet různé soutěžní disciplíny, které byly zaměřeny na kognitivní funkce (postřeh, koncentraci, pozornost, jemnou motoriku). 

VELIKONOCE V NOVOPACKÉM KLÁŠTEŘE

Měsíčník Achát 3/2024

 

Štítky: 

Bezbariérové auto na klášteře

,,City auto" pro vozíčkáře Honda N-Box:

Kurz - „Dílna Tvořilka - háčkování“

Ve středu 21.2.2024 se na Sociální rehabilitaci konal kurz „Dílna Tvořilka - háčkování“.
Pro uživatele jsme si připravili tvoření nejen pro radost, ale i praktické dovednosti potřebné pro běžný život.
Zjistili jsme, že navléknutí nitě do jehly nemusí být vždy snadná záležitost. Přišití knoflíku se s trochou trpělivosti podařilo každému.
Během kurzu jsme se posilnili připravenou bábovkou a voňavou kávou.
Vyrobili jsme si také jednoduchý náramek. Z příze jsme uháčkovali řetízek, který jsme doplnili barevnými korálky.

MASOPUST V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR

Začátkem února připravili pracovníci sociálních služeb pro naše klienty masopust. Sešli jsme se ve čtvrtek 8. února dopoledne v budově denního stacionáře A, abychom si zahráli hry a připomněli si význam tohoto svátku. Uživatelé se dozvěděli, že historicky je masopust považován za svátek, kdy bylo potřeba dosyta se najíst, protože po něm následoval čtyřicetidenní půst a navazující Velikonoce. Na masopust jsme se připravovali již několik dní předtím, kdy jsme za pomoci výtvarné metody eukanistika vyrobili masopustního maskota. Od rána bylo ve stacionáři rušno, protože jsme si oblékali masky.

Stránky