Život bez bariér očima teenagerů a dětí v předškolním věku

Měsíčník Achát - 7-8/2024

Štítky: 

Sportujeme bez bariér

Život bez bariér, z.ú. získal od Nadace Charty 77 účelově vázaný dar ve výši 20 000 Kč z projektu Sport bez bariér na pronájem plaveckého bazénu. V průběhu července 2024 mohou uživatelé sociálních služeb využít návštěvy místního plaveckého bazénu. Kromě plavání je k dispozici vířivka, parní kabina nebo infrasauna, to vše pod dohledem instruktorů i pracovníků Života bez bariér.

Červen 2024 na Sociální rehabilitaci

Tímto měsícem nás provázelo krásné počasí. Sluníčko nás lákalo ven, a tak jsme si užili více venkovních aktivit.

Červen 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

V červnu bylo krásné počasí, které zvalo k výletům do okolí. Navštívili jsme Lázně Bělohrad, dali si kávu a zákusek v lázeňském hotelu Grand. Prohlédli si rybník Pardoubek a dřevěné sochy, které jsou umístěny po jeho březích. Dále jsme se vypravili na novopacké letiště a v neposlední řadě do Jičína, kde jsme obdivovali Valdickou bránu, Rumcajsovu ševcovnu nebo lavičku v lipové aleji. Výlet jsme zakončili posezením v jičínské cukrárně u brány.

Červen 2024 na Denním stacionáři A

Léto nás vybízí k cestování a poznávání a takový byl i náš letošní červen. Navštívili jsme hrad Pecka, kde nám kastelán povyprávěl o historii a o tom, jak v této oblasti žil chudý lid. Další výlet vedl do Jilemnice. Na zámku jsme měli další výklad o historii Jilemnicka, viděli jsme betlémy, různé ukázky lidové tvořivosti, ale i muzeum lyžování. Koncem měsíce jsme se vrátili znovu na Kuks. Tentokrát nebyla smyslem naší návštěvy prohlídka Hospitálu, ale nácvik jízdy vlakem. Naučili jsme se kupovat jízdenku, nastupovat, přestupovat a vystupovat z vlaku.

Spolupráce s Potravinou bankou Hradec Králové, z.s.

Facebook 24.6.2024: Sociální rehabilitace Život bez barier 

 

 

Štítky: 

Kurz – „Jak na trénink paměti?“

Ve středu 19. června 2024 jsme na Sociální rehabilitaci přivítali milé účastníky červnového kurzu a seznámili je s připraveným programem.
Tentokrát jsme na kurz přizvali také uživatele Denního stacionáře B (Lady Club a Gentleman Club), čímž jsme propojili vzájemné aktivity, které úzce souvisely s tématem kurzu.

Trénovali jsme všech pět smyslů, koncentraci, prostorovou orientaci, exekutivní funkce atd.

Studenti Univerzity 3. věku Kopidlno v Novopackém klášteře

Dne 17. června 2024 ředitelka Života bez bariér, z.ú. Jitka Fučíková přivítala studenty (seniory), kteří v Kopidlně studují Univerzitu 3. věku „Téma barokní stavby“. Účastníci měli možnost prohlédnout si Novopacký klášter, nahlédli i do prostor 3. nadzemního podlaží, které na opravu teprve čeká. V barokním sále proběhla prezentace Života bez bariér, z.ú. a jeho dvacetiletá historie a aktivity, které organizace provozuje. Předané prezentační materiály byly pro přítomné přínosem. Současně byla představena historie  kláštera a také, jak postupně byl objekt revitalizován do současné podoby.

Preventivní program Život bez bariér

Základní škola Vidochov v Novopackém klášteře

Prevence proti úrazům, které pro základní školy dlouhodobě pořádá Život bez bariér, z.ú., školáky velmi baví. Užijí si dopoledne plné soutěží a hlavně získají základní informace v oblasti první pomoci. Dne 6. června 2024 navštívila Novopacký klášter Základní škola Vidochov. Celkem 28 dětí ve věku od 6 let do 12 let mělo připraveno bohatý program. V první části přivítal školáky místostarosta města Nová Paka mgr. Milan Pospíšil a ředitelka Života bez bariér, z.ú. paní Jitka Fučíková dětem představila aktivity a činnosti, které jsou zajišťovány lidem s postižením.

Mateřská škola Vidochov v Novopackém klášteře

Dne 5. června 2024 navštívila MŠ Vidochov Novopacký klášter. Život bez bariér, z.ú. připravil pro 13 dětí bohatý program. Formou pohádky poznaly historii kláštera. Měly možnost podívat se na studnu v rajském dvoře, vidět utajená schodiště a prozkoumat „poklady z půdy“. Dětem se velmi zalíbila omalovánka mnicha, kdy jejich úkolem bylo obrázek vymalovat tak, aby se jim mnich nejvíce líbil. Všechna jejich krásná díla jsou vždy vystavena v ambitu kláštera.

Beseda s ing. Janou Vohralíkovou - „Co obnáší práce kancléřky prezidenta ČR“

Dne 30. května 2024 proběhla v refektáři kláštera v Nové Pace beseda s velmi zajímavým hostem ing. Janou Vohralíkovou. Profesní životopis paní Vohralíkové je velmi bohatý, ale do podvědomí široké veřejnosti se zapsala hlavně jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Petra Pavla. Setkání s Janou Vohralíkovou, dámou velmi empatickou s bohatými zkušenostmi, bylo pro všechny zúčastněné velmi obohacující.

Osobnost Královéhradeckého kraje 2024

Měsíčník Achát - 6/2024

Štítky: 

Květen 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Jeden z nejkrásnějším měsíců v roce jsme zahájili výletem do cukrárny ve Staré Pace, kam rádi jezdíme na kávu a dobrý zákusek. O pár dní později jsme vyjeli do zahradnictví Kruh v Roztokách u Jilemnice, abychom nakoupili sadbu květin a zeleniny na naši terasu. Dne 12. května byl Svátek matek, takže jsme vyráběli přáníčka a malovali obrázky s tématikou tohoto svátku.

Květen 2024 na Denním stacionáři A

Květen nás lákal ven a na terasu, proto jsme začínali vysazovat truhlíky s květinami i se zeleninou. Vyrazili jsme do „Suchardova domu“ na výstavu karet nebo do Jičína do naší oblíbené cukrárny na kávu a zákusek. V půlce měsíce jsme se zúčastnili spolu s dalšími odděleními Života bez bariér a Jičínskou Charitou soutěžního a kulturního odpoledne, které neslo název „Umíme se bavit napříč generacemi“. Hlavní akcí tohoto měsíce byl ale výlet do hospitálu Kuks, kde jsme si prohlédli expozici o historii lékáren.

Stránky